Bli kund Annonsera
tisdag 20 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 april 2019,

Magnusson företrädde Varbergs Bostadsaktiebolag

Magnusson Advokatbyrå har företrätt Varbergs Bostadsaktiebolag vid mark- och miljödomstolen i mål om dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I målet var fråga om dispens kunde meddelas för borttagande av en trädallé till förmån för nybyggnation av bostäder. Mark- och miljödomstolen meddelade dom sedan Varbergs Bostadsaktiebolag överklagat länsstyrelsens beslut att inte meddela dispens från biotopskyddsreglerna.

I domen konstaterades att Varbergs Bostadsaktiebolag visat att allén ännu inte har utvecklat sådana biologiska egenskaper och sådan ekologisk funktion som utgör grunden för det generella skyddet för alléer, samt att Varbergs Bostadsaktiebolag visat att tillkomsten av ytterligare bostäder i området är ett angeläget intresse som svårligen kan tillgodoses utan att alléträden tas bort.

Magnussons miljörättsteam i ärendet bestod av advokaterna Mårten Tagaeus och Paulina Tengroth samt biträdande juristen Leon Wadman.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt