Bli kund Annonsera
lördag 20 juli 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 maj 2019,

Cirio biträdde TagMaster

Cirio är legal rådgivare till TagMaster i deras förvärv av Sensys Networks Inc. i USA.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

TagMaster annonserade i maj  att bolaget ingått ett avtal om att förvärva Sensys Networks. Köpeskillingen är 16 miljoner dollar på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital. Förvärvet är villkorat finansiering och sedvanliga stängningsvillkor och förväntas slutföras under det andra kvartalet. TagMasters styrelse beslutade samma dag, efter bemyndigande från årsstämman, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid en fulltecknad företrädesemissionen tillförs TagMaster cirka 98 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare beslutade styrelsen om en riktad emission till nya kvalificerade investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, uppgående till cirka 41 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Syftet med emissionerna är primärt att finansiera förvärvet av Sensys Network.

TagMaster, bildat 1994, är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North och en leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer.

Cirio biträder TagMaster med ett team lett av Annika Andersson (kapitalmarknad och publik M&A) och Anders Moberg (M&A) tillsammans med Erik Sundgren, Sofia Johansson, Josephine Gejard, Emelie Ulff Roth (M&A), Oscar Lunde, Mimi Hörnmo and Jesper M Johansson (kapitalmarknad och publik M&A), Dennis Luttropp Hansson (Bank & Finans), Sanna Wolk, David Leffler, Jesper Sala and Yousef Chakir (IP/ICT) and Hanna Lekås (Konkurrens).

RÅ om TV-uppgifter

I söndagens Nyhetsmorgon i TV4 fördes ett samtal med kriminologen Leif GW Persson om åklagarens arbete i utredningen där en artist är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm. Riksåklagaren lämnar nu en kommentar till inslaget.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Nya EU-riktlinjer för kamerabevakning

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit riktlinjer om bland annat ansiktsigenkänning för kamerabevakning som ska gälla i hela EU.

Datainspektionen leder EU-arbetsgrupp

Nu går Sverige in som ett av ordförande- länderna i den EU-arbetsgrupp som ska verka för harmonisering av sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Krigsherre döms för krigsbrott

Den kongolesiske krigsherren Bosco Ntaganda döms av ICC i Haag för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Han döms också för sexuellt slaveri.

Storslam för Stockholm

Finalen i den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes i Reykjavik och första och andra plats gick till lag från Stockholms universitet.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

DI fortsätter granska 1177 Vårdguiden

Datainspektionen inleder tre nya granskningar kring 1177 Vårdguiden; Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 27 juni utnämnt fyra rådmän och ett kammarrättsråd tillika vice ordförande.

DI granskar ansikts- igenkänning

Tillsyn har inletts mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning.

Fotoförbud i rättssalar

Den 1 juli träder nya regler i kraft om utökat fotoförbud och förbud mot att använda elektronisk utrustning eller ta upp bild i rättssalen.

DI granskar skol-personals behörighet

Datainspektionen ska granska hur Stockholms stad hanterar skolpersonalens behörighet att ta del av uppgifter om elever.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Brottsbekämpande myndigheter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt