Bli kund Annonsera
söndag 15 september 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 juli 2019,

Cirio rådgivare till Söderport vid fastighetsförsäljning

Cirio har varit legal rådgivare till Söderport Holding, ett joint venture mellan Sagax och Nyfosa, i försäljningen av sex fastigheter i Göteborg, till Torslanda Property Investment för nästan 2,4 miljarder kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,338 miljarder kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 145 000 kvadratmeter.

TPI äger sedan tidigare en intilliggande fastighet till de förvärvade fastigheterna och transaktionen genomförs med målsättningen att TPI ska utveckla sin organisation och skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning och hög kundservice. Söderport har som målsättning att utveckla TPI till ett självständigt fastighetsbolag och avser vidare att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i TPI till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.

TPI erlägger delar av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier som tilldelas Söderports helägda bolag Västerport Holding. Genom emissionen kommer Västerports ägarandel att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. I samband med transaktionen har Västerport beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden. Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI och tillträdet beräknas ske den 1 oktober 2019.

Cirios team leddes av Johan Hessius (M&A), tillsammans med Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad & Publik M&A), Jesper Johansson (Bank & Finans), Joel Sandin Persson, Joakim Blecher och Johanna Permatz (M&A). 

Foto Åke E:son Lindman

Nytt justitieråd i HFD

Regeringen har utnämnt kammarrätts-lagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell

Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock har rekryterats med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology.

Datainspektionen granskar Region Uppsala

Datainspektionen ska utreda varför regionen har skickat patientuppgifter utan kryptering.

Ny generalsekreterare i Advokatsamfundet

Måndagen den 2 september tillträdde Mia Edwall Insulander som generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund.

Setterwalls rekryterar delägare

Setterwalls har rekryterat energi- och infrastrukturspecialisten Martin Sandgren som ny delägare.

Foto Leif R Jansson/Scanpix

Nytt justitieråd i HD

Cecilia Renfors tillträder som justitieråd i Högsta domstolen.

Mål om sameby inleds

Högsta domstolen har inlett huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske.

EU-jurist till Lindahl

Advokatfirman Lindahls kontor i Helsingborg har rekryterat Eric Ericsson som Senior Counsel i syfte att förstärka byråns EU- och konkurrensrättsteam.

Regeringen utnämner två domare

Vid sitt sammanträde den 29 augusti har regeringen utnämnt två nya domare.

Foto MRR-photography

71 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 71 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 28 augusti.

Datainspektionen granskar universitet

Datainspektionen ska granska om Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter på rätt sätt.

Foto © tomloel

JO väcker åtal mot domare för tjänstefel

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Flera hot mot domstolar

Under onsdagen och torsdagen skickades hot till flera myndigheter inom Sveriges Domstolar. Hoten uppges ha varit av liknande karaktär.

Dom mot Asap Rocky överklagas inte

Åklagaren har beslutat att inte överklaga domen där artisten Asap Rocky och ytterligare två personer dömdes till villkorlig dom för misshandel.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt ett hovrättsråd, sex rådmän och ett tekniskt råd.

Foto JanneBanan

Domarnämnden föreslår nytt justitieråd

I slutet av året lämnar Ingemar Persson uppdraget som justitieråd i Högsta domstolen och vid sitt senaste möte beslutade Domarnämnden att föreslå Johan Danelius som hans efterträdare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt