Bli kund Annonsera
fredag 23 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 augusti 2019,

Forskare får miljonbelopp för projekt om marknadsmissbruk

Helene Andersson, postdoktor vid juridiska fakulteten i Stockholm, har av Nasdaq Nordic Foundation Grant tilldelats forskningsmedel om 1.390.000 kronor för ett ettårigt forskningsprojekt om EU:s marknadsmissbruksförordning ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det rapporterar fakultetens hemsida.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) trädde i kraft 2017 och riktar sig till företag på värdepappersmarknaden. Den förbjuder insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation.

Vad som ska räknas som insiderinformation är inte alltid helt tydligt, men den som hanterar sådan information felaktigt riskerar tuffa sanktioner. Både företag och dess företrädare omfattas av reglerna och en fysisk person kan bland annat åläggas fängelsestraff eller böter på upp till fem miljoner euro, skriver juridiska fakulteten på sin hemsida.

Förordningen innehåller dock få bestämmelser som tar sikte på själva förfarandet och hur det ska göras rättssäkert. Risken finns därmed att effektiviteten garanteras på bekostnad av rättssäkerheten. Helene Anderssons projekt syftar därför till att analysera det gällande regelverket och föreslå eventuella ändringar som kan garantera både effektivitet och rättssäkerhet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 augusti utnämnt ett hovrättsråd, sex rådmän och ett tekniskt råd.

Foto JanneBanan

Domarnämnden föreslår nytt justitieråd

I slutet av året lämnar Ingemar Persson uppdraget som justitieråd i Högsta domstolen och vid sitt senaste möte beslutade Domarnämnden att föreslå Johan Danelius som hans efterträdare.

Ny VD för Bergenstråhle & Partners

Pär Eliasson Zucco har utsetts till IP-byrån Bergenstråhle & Partners nya VD och koncernchef.

Google-tillsyn lämnas över till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten. Det är den Europeiska dataskyddsstyrelsen som har tagit ställning till detta.

Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Christopher Tehrani till Cirio

Advokaten Christopher Tehrani kommer att arbeta inom IP/immaterialrätt och ansvara för patenttvister hos Cirio Advokatbyrå.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt