Bli kund Annonsera
söndag 22 april 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 februari 2017,

Nya riksrevisorer

Generaldirektörerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson föreslås till riksrevisorer.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Stefan Lundgren är generaldirektör för Statistiska centralbyrån och docent i nationalekonomi. Han har tidigare varit vd för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle samt finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.

Helena Lindberg är generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon är assessor vid Svea hovrätt och har varit generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk samt rättschef i Försvarsdepartementet.

Ingvar Mattson är generaldirektör för Statskontoret och filosofie doktor i statsvetenskap. Han har haft opolitiska anställningar inom riksdagen, bland annat kanslichef vid finansutskottet och biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet, samt varit ledamot i Ekonomistyrningsverkets insynsråd.

Riksdagen fattar beslut om riksrevisorerna den 15 februari. Konstitutionsutskottet har föreslagit att Stefan Lundgren utses till riksrevisor med administrativt ansvar samt att riksrevisorerna tillträder den 15 mars.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt tre nya domare.

44 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 44 nya ledamöter vid sitt sammanträde idag.

Ny delägare i Magnusson

Magnusson har tagit in en ny partner, advokat Helena Rönqvist, specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fem nya domare.

UTBILDNING

23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16

26
apr

ÄTA-arbeten

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Förtydligar om frihets-berövande av unga

I ett förtydligande skriver nu riksåklagaren om myndighetens riktlinjer om frihetsberövande av unga misstänkta.

Åtal mot grov olovlig underrättelseverksamhet

Idag väcktes åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Foto Boris Breytman

Uppsala universitet inleder EU-samarbete

Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet inleder ett samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

JO har beslutat undersöka hur den uppmärksammande domen i Solna tingsrätt har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Marlaw nyanställer

MarLaw har anställt sex nya jurister.

Foto Åke E:son Lindman

HFD söker justitieråd

Eskil Nord går i pension och därför söker Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt justitieråd.

Foto Varlakov Alex

Advokatbyråer satsar på integration

För en effektiv integration behövs broar mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Därför har organisationen Nolla utanförskapet tillsammans med fyra advokatbyråer startat läxverkstad för skolelever i utsatta områden.

Dödligt våld ökar

Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu publicerat den slutliga statistiken över anmälda brott för 2017.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Nya Uppsalaprofessorer

Två nya professor har utnämnts vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Taxibolag stäms för diskriminering

Det skånska taxibolaget diskriminerade en gravid kvinna när hon sades upp under graviditeten. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu stämmer bolaget.

Bröder avförda från Arvikautredning

De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt