Bli kund Annonsera
söndag 24 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 september 2017,

Osborne Clarke etablerar verksamhet i Sverige

Den internationella advokatbyrån Osborne Clarke etablerar av ett nytt kontor i Sverige.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Etableringen av Osborne Clarke i Sverige utgör en del av byråns expansionsstrategi för att stärka och öka närvaron i europeiska jurisdiktioner. Med 25 internationella kontor är byrån idag i de stora europeiska och asiatiska ekonomierna och sedan närmare 20 år i Silicon Valley.

Osborne Clarke, nyligen omnämnd av Financial Times som en mid-market "standout performer", erbjuder sina klienter bred affärsjuridisk rådgivning, inom bland annat transaktioner och tvistlösning. Det partnerledda teamet i Sverige kommer att tillhandahålla hela utbudet av tjänster med särskild fokus på verksamheter som leder de digitala, ekonomiska, miljömässiga och politiska krafter som formar morgondagens internationella verklighet. Teamet kommer även att dra nytta av byråns tillgång till disruptiva innovatörer genom sina kontor i Silicon Alley och Silicon Valley.

Teamet lanseras med Fredrik von Baumgarten och Henrik Bergström. Ytterligare partners med team kommer att ansluta inom en nära framtid.

Fredrik von Baumgarten är specialist inom transaktionsrådgivning med erfarenhet av internationell M&A, private equity transaktioner och senior affärsjuridisk rådgivning. Han har tidigare grundat advokatfirman BBR & Partners och dessförinnan Hannes Snellman i Stockholm. Han har även varit partner på Vinge i Stockholm och fungerade som managing partner på såväl Vinge som Hannes Snellman.

Henrik Bergström har bred erfarenhet av rådgivning till nationella, nordiska och internationella klienter inom media, teknologi och kommunikation. Han var tidigare ansvarig för Bird & Birds commercial-grupp respektive tech & comms-grupp i Sverige och har betydande erfarenhet av såväl kommersiell som transaktionsrelaterad rådgivning till klienter inom Osborne Clarkes kärnområden.

Utöver lanseringen i Sverige 2017 expanderade Osborne Clarke även till Asien genom inträdet på det kinesiska fastlandet och genom att lägga till den Shanghaibaserade byrån Zhang Yu & Partners till sitt internationella nätverk. Byrån har därmed fyra kontor i Asien.

Foto inbj

Två nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 20 juni utnämnt två nya domare.

Bakslag för Behring Breivik i Strasbourg

I ett beslut avvisar Europadomstolen i Strasbourg Anders Behring Breiviks ansökan om att domstolen skulle pröva villkoren för hans fängslande.

Rådman ny ARN-chef

Regeringen har beslutat att utse Marcus Isgren till ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden.

Foto JanneBanan

Utredning mot HD-domare läggs ned

JO har beslutat att lägga ned förundersökningen som rörde en domare vid Högsta domstolen.

Sju partners grundar ny byrå inom affärsjuridik

Tillsammans med sex advokatkollegor startar Dimitrij Titov en ny advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Immaterialrättsexpert till Vinge

Vinges immaterialrättsgrupp rekryterar Wendela Hårdemark till sitt kontor i Stockholm.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt