Bli kund Annonsera
måndag 18 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 september 2017,

VQ blev "Årets organisation"

I förra veckan utsågs VQ till "Årets organisation" för att grundarna visat att det går att driva legal tech-företag i Sverige. "Årets person" blev juristen och entreprenören Nils-Erik Jansson. Priset delades ut av Legaltech.se i samarbete med LegalWorks.
"Årets person" Nils-Erik Jansson

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Swedish Legal Innovation Awards utses av Legaltech.se i samarbete med LegalWorks. Syftet är att uppmärksamma företag, myndigheter och enskilda jurister som bidrar till att modernisera juridiken och juristbranschen.

VQ tog hem segern i kategorin "Årets organisation" och "Årets person" blev juristen och entreprenören Nils-Erik Jansson.

Juryns uppgav att Ann Björk och Helena Hallgarn med sitt VQ inte bara har visat att det går att driva legal tech-företag på den svenska marknaden utan de har också i ett decennium arrangerat VQ Forum, en viktig plattform för utbyte av tanker och idéer. När tiden nu blivit mogen för rådgivare att använda sig av AI tar VQ ett stort kliv framåt och utvecklar tillsammans med IBM och två advokatbyråer ett svenskt alternativ till internationella leverantörerna. För det och för lång och trogen tjänst faller juryns val i år på VQ.

Utmärkelsen "Årets Person" går till Nils-Erik Jansson, en entreprenör och jurist som redan under studietiden startade eget med siktet inställt på att hitta nya affärsmodeller för juridisk rådgivning. Nils-Erik Jansson har sedan dess inte bara utvecklat nya tekniska verktyg för jurister, utan också varit en god representant för juristkåren i startupvärlden och därtill verkat för att främja svenskt entreprenörskap i stort.

Bland finalisterna märks tjänsten Juridiktillalla.se som Familjens jurist tillhandahåller. Tjänsten levererar kostnadsfri webbaserad rådgivning av studenter med garanterat svar inom fem dagar. Lantmäteriets undersökningar kring hur blockchain kan användas i samband med fastighetsöverlåtelser har rönt uppmärksamhet internationellt och var en annan av finalisterna.

Tioårsjubilerande Avtal24 levererar inte bara juridiska tjänster direkt till kund via företagets sajt, utan också via fackförbund och banker, och hade kvalificerat sig till final. De senaste tillskotten i produktportföljen är Deklarationshjälpen samt Botboten, en tjänst som hjälper enskilda att automatiskt upprätta och skicka in överklaganden av felaktiga parkeringsanmärkningar.

Bland de ytterligare finalisterna kan man hitta juridiukstudenter, som i sitt examensarbete i systemvetenskap undersökt hur ljudövervakningssystem i så kallade smarta städer bör utformas för att vara förenliga med lagstiftning till skydd för den enskildes integritet, Maqs Advokatbyrå som profilerat sig som en modern byrå som gjort ett flertal satsningar på digital teknik och på kommunikation via sociala medier samt Helsingborgs tingsrätt. Domstolen var enligt juryn, med domstolsmått mätt, tidigt ute med sociala medier och har arrangerat seminarier och lobbat för att även andra domstolar ska steget.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt