Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 november 2017,

Jämlikt på delägarnivå 2050

Affärsvärlden listar för 26:e året i rad Sveriges största affärsjuridiska byråer. Det företag med flest kvinnliga delägare är Landahl, med 44 procent kvinnliga delägare, följt av Ramberg och Baker & Mckenzie.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Affärsjuridik kan uppfattas som en konservativ bransch där den kvinnliga representationen på de högre nivåerna traditionellt har varit liten. Det blir dock sakta mera jämställt. Det uppger Affärsvärlden på sin hemsida.

För 26:e året i rad har Affärsvärlden undersökt Sveriges största affärsjuridiska byråer. Den advokatbyrå som ligger på topp med högst antal kvinnor, i kategorin byråer med fler än 10 delägare, är Landahl advokatbyrå.

Landahl har 16 delägare varav 44 procent är kvinnliga delägare. Tvåa på Affärsvärldens lista är advokatbyrån Ramberg som har 24 delägare varav 33 procent kvinnliga delägare. På tredje plats ligger Baker McKenzie med 14 delägare varav 29 procent är kvinnor. 

Enligt Affärsvärlden var andelen kvinnliga delägare i branschen 8 procent 2006, fem år senare hade den ökat till 12 procent. Under 2016 var andelen uppe i 17 procent, av totalt 981 delägare i de undersökta byråerna är 167 kvinnor. Ökningstakten är alltså cirka en procentenhet per år, vilket skulle betyda att det dröjer ända till år 2050 innan en jämlik situation på delägarnivån uppnås.

Av Affärsvärldens undersökning framkom även att branschens topp fem är intakt sedan 2011, då som nu är Mannheimer Swartling etta, följt av i tur och ordning Vinge, Lindahl, Settervalls och Wistrand. Hoppet är fortfarande stort mellan tvåan Vinge med intäkter på 940 miljoner kronor och trean Lindahls 676 miljoner, dock har det jämnat ut sig. Mannheimer Swartling och Vinge har i stort sett haft nolltillväxt under de senaste fem åren, medan Lindahl och Settervalls ökat med drygt 10 procent och Wistrand cirka 20 procent.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt