Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 november 2017,

Uppropet #medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I går gick långt över 4.000 kvinnliga jurister ut i ett gemensamt upprop kring sexuella trakasserier och övergrepp inom rättsväsendet och advokatbyråer. Många har också delat personliga erfarenheter av att ha blivit utsatta.

– Jag känner starkt med dem som utsatts för sexuella kränkningar och ser allvarligt på problematiken med att så många inte vågat anmäla det de upplevt. Jag slås också av i hur stor utsträckning det som beskrivs handlar om kvinnor som varit utsatta i situationer där de varit beroende av överordnade i en eller annan mening, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren i ett pressmeddelande.

Av pressmeddelandet framgår vidare att det inom Sveriges Domstolar pågår ett aktivt jämställdhetsarbete, bland annat genom utbildningsinsatser och inom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

– Uppropet gör det än mer tydligt att det inte bara handlar om mer eller mindre tillfälliga insatser utan att vi måste ha riktigt breda diskussioner som leder till förändrat beteende. Flera chefer för myndigheter i Sveriges Domstolar har också kontaktat mig och uttryckt att de ser allvarligt på de missförhållanden som lyfts och att vi tillsammans måste diskutera detta vidare, säger Martin Holmgren.

Han betonar nu den viktiga utmaning som Sveriges Domstolar har framför sig när det gäller att skapa trygga och goda arbetsplatser.

– Att skapa en jämställd kultur är en chefs- och ledarskapsfråga. Det handlar om hur vi chefer förhåller oss till våra medarbetare – hur väl vi lyckas bygga respekt, tillit och förtroende. Vi behöver gemensamt i Sveriges Domstolar öka vårt fokus på hur vi får ett chefs- och ledarskap som ger oss trygga och jämställda organisationer för alla medarbetare.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt