Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 november 2017,

Uppropet #medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I går gick långt över 4.000 kvinnliga jurister ut i ett gemensamt upprop kring sexuella trakasserier och övergrepp inom rättsväsendet och advokatbyråer. Många har också delat personliga erfarenheter av att ha blivit utsatta.

– Jag känner starkt med dem som utsatts för sexuella kränkningar och ser allvarligt på problematiken med att så många inte vågat anmäla det de upplevt. Jag slås också av i hur stor utsträckning det som beskrivs handlar om kvinnor som varit utsatta i situationer där de varit beroende av överordnade i en eller annan mening, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren i ett pressmeddelande.

Av pressmeddelandet framgår vidare att det inom Sveriges Domstolar pågår ett aktivt jämställdhetsarbete, bland annat genom utbildningsinsatser och inom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

– Uppropet gör det än mer tydligt att det inte bara handlar om mer eller mindre tillfälliga insatser utan att vi måste ha riktigt breda diskussioner som leder till förändrat beteende. Flera chefer för myndigheter i Sveriges Domstolar har också kontaktat mig och uttryckt att de ser allvarligt på de missförhållanden som lyfts och att vi tillsammans måste diskutera detta vidare, säger Martin Holmgren.

Han betonar nu den viktiga utmaning som Sveriges Domstolar har framför sig när det gäller att skapa trygga och goda arbetsplatser.

– Att skapa en jämställd kultur är en chefs- och ledarskapsfråga. Det handlar om hur vi chefer förhåller oss till våra medarbetare – hur väl vi lyckas bygga respekt, tillit och förtroende. Vi behöver gemensamt i Sveriges Domstolar öka vårt fokus på hur vi får ett chefs- och ledarskap som ger oss trygga och jämställda organisationer för alla medarbetare.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt