Bli kund Annonsera
fredag 21 september 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 november 2017,

Uppropet #medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I går gick långt över 4.000 kvinnliga jurister ut i ett gemensamt upprop kring sexuella trakasserier och övergrepp inom rättsväsendet och advokatbyråer. Många har också delat personliga erfarenheter av att ha blivit utsatta.

– Jag känner starkt med dem som utsatts för sexuella kränkningar och ser allvarligt på problematiken med att så många inte vågat anmäla det de upplevt. Jag slås också av i hur stor utsträckning det som beskrivs handlar om kvinnor som varit utsatta i situationer där de varit beroende av överordnade i en eller annan mening, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren i ett pressmeddelande.

Av pressmeddelandet framgår vidare att det inom Sveriges Domstolar pågår ett aktivt jämställdhetsarbete, bland annat genom utbildningsinsatser och inom regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

– Uppropet gör det än mer tydligt att det inte bara handlar om mer eller mindre tillfälliga insatser utan att vi måste ha riktigt breda diskussioner som leder till förändrat beteende. Flera chefer för myndigheter i Sveriges Domstolar har också kontaktat mig och uttryckt att de ser allvarligt på de missförhållanden som lyfts och att vi tillsammans måste diskutera detta vidare, säger Martin Holmgren.

Han betonar nu den viktiga utmaning som Sveriges Domstolar har framför sig när det gäller att skapa trygga och goda arbetsplatser.

– Att skapa en jämställd kultur är en chefs- och ledarskapsfråga. Det handlar om hur vi chefer förhåller oss till våra medarbetare – hur väl vi lyckas bygga respekt, tillit och förtroende. Vi behöver gemensamt i Sveriges Domstolar öka vårt fokus på hur vi får ett chefs- och ledarskap som ger oss trygga och jämställda organisationer för alla medarbetare.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Foto MRR-photography

91 nya advokater

Hela 91 nya advokater antogs vid Advokat-samfundets senaste styrelsemöte den 31 augusti. Samtidigt utträdde 43 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt