Bli kund Annonsera
måndag 17 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 november 2017,

Tydlig karriärväg för forskare

Att få en tydlig, förutsebar och sammanhängande karriärväg för forskare har länge efterfrågats. Detta har Ragnar Söderbergs stiftelse tagit fasta på och presenterar tillsammans med Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, fem nya biträdande universitetslektorer.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse genomfört ett pilotprojekt med en utlysning av biträdande universitetslektorat i EU-rätt och folkrätt respektive civilrätt, processrätt och internationell privaträtt. Det skriver stiftelsen i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Vidare framgår att styrkan i denna utlysning är en kombination av den externa anslagsgivarens intresse att finansiera excellent forskning, lärosätets intresse av att pröva en forskare för en tillsvidareanställning och forskarnas intresse av att se en tydlig karriärväg och ett mål som anställd.

Ragnar Söderbergs stiftelse hoppas att de tre utlysningsformerna postdoktor, biträdande lektorat och projekt ska hjälpa till med att stabilisera karriärvägen för rättsvetare vid svenska lärosäten och även locka duktiga forskare utanför nationens gränser. 

De fem forskarna är: 

Olena Bokareva
Internationell rätt – om människor på flykt.

Valentin Jeutner
Internationell rätt – digitala aktörer som rättssubjekt.

Ana Norberg
Rättsvetenskap och nya teknologier – vilka lagar gäller, hur anpassas de till framväxten av nya teknologier? Vilka nya regelverk behöver skapas?

Julian Nowag
EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt. 
Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan på konkurrens- och arbetsrätt.

Vladislava Stoyanova
Sjö- och transporträtt – transport av gods och passagerare.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt