Bli kund Annonsera
torsdag 19 juli 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 januari 2018,

Lägsta antalet anmälningar mot advokater på hela 2000-talet

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, även om antalet advokater ökar.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2017 kan betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden, 566 stycken, och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år. Det skriver Advokatsamfundet i ett pressmeddelande på sin hemsida.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 93 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 208 ärenden under 2017. Av dem ledde drygt hälften av ärendena till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall blev påföljden för advokaten en erinran, men i några fall fick advokater varningar. Tjugotvå advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2017 uteslöts tre advokater ur Advokatsamfundet.

Av pressmeddelandet framgår vidare att på längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 427 anmälningar under 2017. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med en tredjedel, trots att advokaterna har blivit 68 procent fler – från cirka 3.500 advokater år 2000 till nästan 6.000 advokater år 2017.

Migrationsverket avvaktar med beslut

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Ökat antal brott

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Från HD till JK

Regeringen har beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern.

Ny riksåklagare utsedd

Petra Lundh utsågs idag till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Nya delägare till Fylgia

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Samarbete mot grov brottslighet granskas

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Synch utser ny affärsområdeschef

Advokatfirman Synch har utnämnt advokat Erica Antonovic till ansvarig för ett av byråns fyra affärsområden, Advisory services.

Ny delgivningsform ska ge snabb förhandling

Från brott till dom inom två-sex veckor. Via ett regeringsuppdrag som två tingsrätter fått kan det nu bli verklighet.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Nya delägare i Vinge

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Kerstin Skarp tf riksåklagare

Till dess att ny riksåklagare utsetts av regeringen fungerar vice riksåklagare Kerstin Skarp som tillförordnad riksåklagare.

Foto Mikael Wallerstedt

Ny professor i processrätt

Eric Bylander har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Foto Juergen Priewe

Lagar vid halvårsskiftet

Här presenteras de viktigare lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet 2018.

Nya hedersdoktorer

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 28 juni utnämnt ett hovrättsråd, fyra rådmän och två chefsrådmän.

Två flickor får ersätt- ning för spridning av nakenbilder

Flickorna får 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskadeersättning från Brottsoffer- myndigheten.

Setterwalls rekryterar

Advokaten Tommy Pettersson förstärker inom EU- & konkurrensrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt