Bli kund Annonsera
lördag 21 april 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 januari 2018,

Lägsta antalet anmälningar mot advokater på hela 2000-talet

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, även om antalet advokater ökar.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2017 kan betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet. Antalet avgjorda ärenden, 566 stycken, och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år. Det skriver Advokatsamfundet i ett pressmeddelande på sin hemsida.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 93 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 208 ärenden under 2017. Av dem ledde drygt hälften av ärendena till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall blev påföljden för advokaten en erinran, men i några fall fick advokater varningar. Tjugotvå advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2017 uteslöts tre advokater ur Advokatsamfundet.

Av pressmeddelandet framgår vidare att på längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 427 anmälningar under 2017. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med en tredjedel, trots att advokaterna har blivit 68 procent fler – från cirka 3.500 advokater år 2000 till nästan 6.000 advokater år 2017.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt tre nya domare.

44 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 44 nya ledamöter vid sitt sammanträde idag.

Ny delägare i Magnusson

Magnusson har tagit in en ny partner, advokat Helena Rönqvist, specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fem nya domare.

UTBILDNING

23
apr

Nationella upphandlingsstrategin

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30.

24
apr

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16

26
apr

ÄTA-arbeten

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Förtydligar om frihets-berövande av unga

I ett förtydligande skriver nu riksåklagaren om myndighetens riktlinjer om frihetsberövande av unga misstänkta.

Åtal mot grov olovlig underrättelseverksamhet

Idag väcktes åtal mot en person för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Foto Boris Breytman

Uppsala universitet inleder EU-samarbete

Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet inleder ett samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

JO har beslutat undersöka hur den uppmärksammande domen i Solna tingsrätt har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Marlaw nyanställer

MarLaw har anställt sex nya jurister.

Foto Åke E:son Lindman

HFD söker justitieråd

Eskil Nord går i pension och därför söker Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt justitieråd.

Foto Varlakov Alex

Advokatbyråer satsar på integration

För en effektiv integration behövs broar mellan utsatta områden och andra delar av samhället. Därför har organisationen Nolla utanförskapet tillsammans med fyra advokatbyråer startat läxverkstad för skolelever i utsatta områden.

Dödligt våld ökar

Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu publicerat den slutliga statistiken över anmälda brott för 2017.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Nya Uppsalaprofessorer

Två nya professor har utnämnts vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Taxibolag stäms för diskriminering

Det skånska taxibolaget diskriminerade en gravid kvinna när hon sades upp under graviditeten. Det anser Diskrimineringsombudsmannen som nu stämmer bolaget.

Bröder avförda från Arvikautredning

De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt