Bli kund Annonsera
fredag 21 september 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 juni 2018,

Kidnappad svensk får miljonersättning

Johan Gustafsson som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Johan Gustafsson kidnappades av al-Qaida i Timbuktu i Mali, när han semestrade med motorcykel på väg till Sydafrika från Sverige. Han utsattes för människorov under perioden 25 november 2011 till den 25 juni 2017.

Brottsoffermyndigheten uppger i ett pressmeddelande att under brottstiden var Johan Gustafsson i en mycket utsatt situation, inte bara genom gärningspersonernas hot och våld utan också på grund av rådande klimat, farliga djur och bristen på mat, vatten och sanitet.

Han får 250.000 kronor i ersättning för kränkning, enligt ett beslut av Nämnden för brottsskadeersättning. Dessutom ersätts personskadan med 910.000 kronor för fysiskt och psykiskt lidande och för förlorad inkomst.

- Han får det högsta beloppet som är möjligt att få för personskada. Ersättningen kan bidra till att kompensera det lidande han har utsatts för, säger juristen Anna Sundén i en kommentar i pressmeddelandet.

Vid tillfället avrådde UD från resor till Timbuktu. Johan Gustafsson, som avvek från en tidigare planerad och kontrollerad resväg, reste in i Mali utan att ha kontrollerat UD:s reserekommendationer för området.

Brottsoffermyndigheten anser därför att han utsatt sig för en ökad risk att bli skadad, även om det skett av oaktsamhet. Samtidigt anser myndigheten att han har utsatts för en mycket allvarlig kränkning och beaktar då särskilt de förhållanden han tvingats leva under och att han varit frihetsberövad under en mycket lång tid, fem år och sju månader.

Eftersom han har utsatt sig för en ökad risk att bli skadad ska brottsskadeersättningen enligt brottsskadelagen minskas. Men med hänsyn till det mycket allvarliga brott som han utsatts för faller inte hela ersättningen bort. I stället har ersättningen för kränkning minskats med hälften till 250.000 kronor. Även ersättningen för personskada har minskats med hälften, men mannen når ändå upp till maxbelopp för personskada.

- Även om brottsskadeersättningen har halverats har det mindre betydelse i det här fallet. Det beror på att mannen får full ersättning upp till brottsskadelagens maxbelopp för personskada, säger tillförordnad brottsskadechef Åsa Lundmark i pressmeddelandet.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Foto MRR-photography

91 nya advokater

Hela 91 nya advokater antogs vid Advokat-samfundets senaste styrelsemöte den 31 augusti. Samtidigt utträdde 43 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt