Bli kund Annonsera
onsdag 20 februari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 23 augusti 2018,

Jurister på nya jobb

Här är de högre ämbeten inom domstolarna och juristsektorn som tillträds den 1 september.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Följande tjänster har tillsatts under året med tillträde den 1 september.

Till riksåklagare har utsetts Petra Lundh som sedan 2012 har varit lagman i Södertörns tingsrätt.

Hon efterträder Anders Perklev som har tillträtt som hovrättspresident för Svea hovrätt efter Fredrik Wersäll, som i sin tur har tillträtt som riksmarskalk vid hovet.

Marie Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2015, tillträder som justitiekansler och efterträder därmed Anna Skarhed.

Helena Jäderblom tillträder som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen och efterträder Mats Melin. Hon har sedan 2012 varit domare i Europadomstolen och dessförinnan justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Anders Eka, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013, tillträder som ordförande i domstolen efter Stefan Lindskog.

Marie Östman som har varit advokat på Advokatfirman Vinge i Stockholm och Bryssel har utsetts till chefsjurist på Konkurrensverket, där hon tidigare har arbetat som processråd.

Till generaldirektör för Rättsmedicinalverket har utsetts Lars Werkström som har varit rättschef på Åklagarmyndigheten och dessförinnan arbetat i Justitiedepartementet.

Charlotte Svensson, jurist inom Regringskansliet, tillträder i oktober som generaltulldirektör för Tullverket.

Eric Runesson kommer att lämna advokattiteln med tyngdpunkt på avtalsrätt och tvistlösning med anledning av att han har utsetts till justitieråd i Högsta domstolen.

Rotation inom polisen

Tidigare under året har bland annat följande tjänster tillträtts.

Juristen Marie Bredberg Pettersson blir generaldirektör för Fortifikationsverket. Hon har tidigare arbetat inom bland annat Regeringskansliet och Skatteverket. Fortifikationsverket förvaltar fastigheter för försvarsändamål och har huvudkontor i Eskilstuna.

Anders Thornberg är utbildad polis och har varit generaldirektör för Säkerhetspolisen sedan 2012. Han tillträdde i februari som rikspolischef efter Dan Eliasson som blev generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klas Friberg är jurist och var chef för Polisregion Väst när han i mars tillträdde som generaldirektör för Säkerhetspolisen.

När Ann-Marie Begler i våras lämnade uppdraget som generaldirektör för Försäkringskassan utsågs Maria Hemström-Hemmingsson till tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Hon kom då från uppdraget som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.

Fortsättning följer

Advokatsamfundet har utlyst tjänsten som generalsekreterare för samfundet med sista ansökningsdatum den 24 augusti. Tillträde sker under våren nästa år då nuvarande generalsekreterare Anne Ramberg går i pension.

Domarnämnden har i augusti beslutat att nominera tre jurister till uppdraget som Sveriges domare i Europadomstolen, som slutligen avgör vem som får jobbet.

Dessa tre är Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, Katarina Påhlsson, lagman i Svea hovrätt och Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Nicolina Hallerby, Caroline Olausson och Alexandra Jaktelius Ferm har den 1 januari inträtt som nya delägare i advokatbyrån.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Foyen rekryterar inom miljörätt

Foyen Advokatfirma har anställt bolagsjurist Tomas Fjordevik från Swedavia AB. Han ingår i advokatfirmans affärsområde för Mark och Miljö.

Juristmässan för Göteborgs studenter

När Gaius arbetsmarknadsmässa för jurister ägde rum på Handelshögskolan i Göteborg stod mingel med ett 70-tal utställare, spännande föreläsare och flera event på schemat.

DLA Piper nyanställer

Byrån rekryterar advokaterna Mikael Moreira och Björn Rustare som kommer att fokusera på transaktioner och avtal inom teknologisektorn samt arbetsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt