Bli kund Annonsera
torsdag 20 september 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 23 augusti 2018,

Jurister på nya jobb

Här är de högre ämbeten inom domstolarna och juristsektorn som tillträds den 1 september.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Följande tjänster har tillsatts under året med tillträde den 1 september.

Till riksåklagare har utsetts Petra Lundh som sedan 2012 har varit lagman i Södertörns tingsrätt.

Hon efterträder Anders Perklev som har tillträtt som hovrättspresident för Svea hovrätt efter Fredrik Wersäll, som i sin tur har tillträtt som riksmarskalk vid hovet.

Marie Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2015, tillträder som justitiekansler och efterträder därmed Anna Skarhed.

Helena Jäderblom tillträder som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen och efterträder Mats Melin. Hon har sedan 2012 varit domare i Europadomstolen och dessförinnan justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Anders Eka, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013, tillträder som ordförande i domstolen efter Stefan Lindskog.

Marie Östman som har varit advokat på Advokatfirman Vinge i Stockholm och Bryssel har utsetts till chefsjurist på Konkurrensverket, där hon tidigare har arbetat som processråd.

Till generaldirektör för Rättsmedicinalverket har utsetts Lars Werkström som har varit rättschef på Åklagarmyndigheten och dessförinnan arbetat i Justitiedepartementet.

Charlotte Svensson, jurist inom Regringskansliet, tillträder i oktober som generaltulldirektör för Tullverket.

Eric Runesson kommer att lämna advokattiteln med tyngdpunkt på avtalsrätt och tvistlösning med anledning av att han har utsetts till justitieråd i Högsta domstolen.

Rotation inom polisen

Tidigare under året har bland annat följande tjänster tillträtts.

Juristen Marie Bredberg Pettersson blir generaldirektör för Fortifikationsverket. Hon har tidigare arbetat inom bland annat Regeringskansliet och Skatteverket. Fortifikationsverket förvaltar fastigheter för försvarsändamål och har huvudkontor i Eskilstuna.

Anders Thornberg är utbildad polis och har varit generaldirektör för Säkerhetspolisen sedan 2012. Han tillträdde i februari som rikspolischef efter Dan Eliasson som blev generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klas Friberg är jurist och var chef för Polisregion Väst när han i mars tillträdde som generaldirektör för Säkerhetspolisen.

När Ann-Marie Begler i våras lämnade uppdraget som generaldirektör för Försäkringskassan utsågs Maria Hemström-Hemmingsson till tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Hon kom då från uppdraget som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.

Fortsättning följer

Advokatsamfundet har utlyst tjänsten som generalsekreterare för samfundet med sista ansökningsdatum den 24 augusti. Tillträde sker under våren nästa år då nuvarande generalsekreterare Anne Ramberg går i pension.

Domarnämnden har i augusti beslutat att nominera tre jurister till uppdraget som Sveriges domare i Europadomstolen, som slutligen avgör vem som får jobbet.

Dessa tre är Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, Katarina Påhlsson, lagman i Svea hovrätt och Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Foto MRR-photography

91 nya advokater

Hela 91 nya advokater antogs vid Advokat-samfundets senaste styrelsemöte den 31 augusti. Samtidigt utträdde 43 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt