Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 23 augusti 2018,

Jurister på nya jobb

Här är de högre ämbeten inom domstolarna och juristsektorn som tillträds den 1 september.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Följande tjänster har tillsatts under året med tillträde den 1 september.

Till riksåklagare har utsetts Petra Lundh som sedan 2012 har varit lagman i Södertörns tingsrätt.

Hon efterträder Anders Perklev som har tillträtt som hovrättspresident för Svea hovrätt efter Fredrik Wersäll, som i sin tur har tillträtt som riksmarskalk vid hovet.

Marie Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2015, tillträder som justitiekansler och efterträder därmed Anna Skarhed.

Helena Jäderblom tillträder som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen och efterträder Mats Melin. Hon har sedan 2012 varit domare i Europadomstolen och dessförinnan justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Anders Eka, justitieråd i Högsta domstolen sedan 2013, tillträder som ordförande i domstolen efter Stefan Lindskog.

Marie Östman som har varit advokat på Advokatfirman Vinge i Stockholm och Bryssel har utsetts till chefsjurist på Konkurrensverket, där hon tidigare har arbetat som processråd.

Till generaldirektör för Rättsmedicinalverket har utsetts Lars Werkström som har varit rättschef på Åklagarmyndigheten och dessförinnan arbetat i Justitiedepartementet.

Charlotte Svensson, jurist inom Regringskansliet, tillträder i oktober som generaltulldirektör för Tullverket.

Eric Runesson kommer att lämna advokattiteln med tyngdpunkt på avtalsrätt och tvistlösning med anledning av att han har utsetts till justitieråd i Högsta domstolen.

Rotation inom polisen

Tidigare under året har bland annat följande tjänster tillträtts.

Juristen Marie Bredberg Pettersson blir generaldirektör för Fortifikationsverket. Hon har tidigare arbetat inom bland annat Regeringskansliet och Skatteverket. Fortifikationsverket förvaltar fastigheter för försvarsändamål och har huvudkontor i Eskilstuna.

Anders Thornberg är utbildad polis och har varit generaldirektör för Säkerhetspolisen sedan 2012. Han tillträdde i februari som rikspolischef efter Dan Eliasson som blev generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klas Friberg är jurist och var chef för Polisregion Väst när han i mars tillträdde som generaldirektör för Säkerhetspolisen.

När Ann-Marie Begler i våras lämnade uppdraget som generaldirektör för Försäkringskassan utsågs Maria Hemström-Hemmingsson till tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan. Hon kom då från uppdraget som generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.

Fortsättning följer

Advokatsamfundet har utlyst tjänsten som generalsekreterare för samfundet med sista ansökningsdatum den 24 augusti. Tillträde sker under våren nästa år då nuvarande generalsekreterare Anne Ramberg går i pension.

Domarnämnden har i augusti beslutat att nominera tre jurister till uppdraget som Sveriges domare i Europadomstolen, som slutligen avgör vem som får jobbet.

Dessa tre är Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, Katarina Påhlsson, lagman i Svea hovrätt och Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.

RÅ om TV-uppgifter

I söndagens Nyhetsmorgon i TV4 fördes ett samtal med kriminologen Leif GW Persson om åklagarens arbete i utredningen där en artist är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm. Riksåklagaren lämnar nu en kommentar till inslaget.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Nya EU-riktlinjer för kamerabevakning

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit riktlinjer om bland annat ansiktsigenkänning för kamerabevakning som ska gälla i hela EU.

Datainspektionen leder EU-arbetsgrupp

Nu går Sverige in som ett av ordförande- länderna i den EU-arbetsgrupp som ska verka för harmonisering av sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Krigsherre döms för krigsbrott

Den kongolesiske krigsherren Bosco Ntaganda döms av ICC i Haag för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Han döms också för sexuellt slaveri.

Storslam för Stockholm

Finalen i den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna avgjordes i Reykjavik och första och andra plats gick till lag från Stockholms universitet.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

DI fortsätter granska 1177 Vårdguiden

Datainspektionen inleder tre nya granskningar kring 1177 Vårdguiden; Region Stockholm, Region Sörmland och Region Värmland.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 27 juni utnämnt fyra rådmän och ett kammarrättsråd tillika vice ordförande.

DI granskar ansikts- igenkänning

Tillsyn har inletts mot en butik som planerar att använda teknik för ansiktsigenkänning.

Fotoförbud i rättssalar

Den 1 juli träder nya regler i kraft om utökat fotoförbud och förbud mot att använda elektronisk utrustning eller ta upp bild i rättssalen.

DI granskar skol-personals behörighet

Datainspektionen ska granska hur Stockholms stad hanterar skolpersonalens behörighet att ta del av uppgifter om elever.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Brottsbekämpande myndigheter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt