Bli kund Annonsera
onsdag 21 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 december 2018,

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Professor Henrik Wenander beviljas 1.883.000 kronor i forskningsmedel för projektet "Den offentliga förvaltningens konstitutionella roll i Norden: demokrati, rättssäkerhet och effektivitet under europeisk påverkan". Det skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Forskningsprojektet ska jämföra den offentliga förvaltningens konstitutionella ställning i de nordiska länderna och de nordiska ländernas olika sätt att hantera avvägningen mellan demokrati, rättsstatlighet och effektiv förvaltning står i centrum för projektet.

Projektet ska, enligt pressmeddelandet, bedrivas under tre år och ska systematisera de rättsliga ramarna för den offentliga förvaltningen för att på så sätt identifiera likheter och skillnader mellan rättssystemen. Undersökningen omfattar förvaltningens organisation, styrning av myndigheternas verksamhet samt utrymmet för granskning och kontroll. Genom att undersöka de nordiska systemen parallellt kan viktiga likheter och skillnader identifieras. Undersökningen kan på så sätt ge nya perspektiv på samhällsfrågor av stor betydelse.

Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt