Bli kund Annonsera
lördag 20 juli 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 december 2018,

Diskriminering att beskriva festival som ”mansfri”

Det var en överträdelse av diskrimineringsförbudet när det på musikfestivalen Statements hemsida och i uttalanden från företrädare inför festivalen framgick att cis-män inte skulle beredas inträde till festivalen. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen när tillsynen mot föreningen Statement nu har avslutats.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inledde en tillsyn beträffande Statement-festivalen efter att det framkommit uppgifter om att festivalen skulle vara "mansfri", det vill säga att alla cis-män skulle vara exkluderade från festivalen.

Under utredningen har det framkommit att föreningen bakom festivalen har gjort skillnad mellan hur arrangemanget har presenterats på föreningens hemsida samt i uttalanden i media, och hur man har agerat i samband med genomförandet, då det i samband med inträdet inte har gjorts någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön. Det uppger DO i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Av praxis från EU-domstolen framgår dock att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada.

Därmed är DO:s slutsats efter tillsynen att föreningens agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön.

Beslutet att inleda tillsyn ska enligt DO inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. DO anför i pressmeddelandet att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga.

DO:s uppgift är dock att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, och det är därför viktigt att de åtgärder som vidtas i syfte att öka säkerheten inte står i strid med förbudet mot diskriminering.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt