Bli kund Annonsera
lördag 19 oktober 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 mars 2019,

Studie om skatternas roll för hållbar utveckling

Vilken koppling finns det mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling? Örebroforskaren Cristina Trenta har fått forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse för att bidra med kunskap om skatternas roll för hållbar utveckling.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, har beviljats 858.500 kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Anslaget ska finansiera projektet "Det nya EU-samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll".

Syftet med projektet är att studera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling utformar den roll som skatterätten spelar för att uppnå hållbar utveckling.

- Skattelagen är ett verktyg som vi kan använda för att finansiera hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta både på EU-nivå och internationellt, säger Cristina Trenta i en kommentar i universitetets pressmeddelande.

Mänskliga rättigheter, som också omfattar politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män, är en av kärnfrågorna inom ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar utveckling och jag hoppas att min studie ska öka förståelsen om länken mellan skatter, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skattelagar och mänskliga rättigheter

Cristina Trenta ska även titta på hur korruption, skattesmitning, olagliga finansiella flöden, skatteparadis och aggressiv skatteplanering över hela världen påverkar de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla mänskliga rättigheter.

- Mänskliga rättigheter och jämställdhet innebär en kostnad men de förknippas inte med skattelagar. Om staten inte kan finansiera jämställdhet och mänskliga rättigheter så blir det svårt att upprätthålla eller förverkliga dem. Det finns därför en direkt koppling mellan skattebrott och kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de för kvinnor och barn.

Studien startar i januari 2019 och ska pågå i 18 månader och avsikten är att den ska resultera i en bok.

- Jag vill öka medvetenheten om skatternas roll för hållbar utveckling och jämställdhet hos politiker, inom akademin och myndigheter. Skattesystemen behöver ses på ett mer kritiskt sätt.

Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

Stockholms tingsrätt frikände tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds och åklagaren väljer att inte överklaga domen.

Datainspektionen granskar inkassobolag

Granskningen av Sergel Kredittjänster är ett led i Datainspektionens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer med inkassotillstånd.

Final för VQ Forum

På torsdagen ägde den tionde VQ-konferensen i ordningen rum i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 oktober utnämnt två lagmän i förvaltningsrätten och en kammarrättslagman.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 10 oktober utnämnt fyra nya domare.

Tre nya delägare till AG Advokat

AG Advokat har valt in advokaterna Maria Fahlcrantz, Niklas Gyllentrost och Eric Ödling som delägare i byrån och fortsätter därmed sin utvecklingsresa. De nya delägarna inträder till årsskiftet.

Ports Group rekryterar från Groth

Varumärkesbyrån Ports Group rekryterar immaterialrättsspecialisten Johan Sjöbeck från Groth & Co.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 3 oktober. Samtidigt utträdde 28 advokater ur samfundet.

Uppdrag till rätts-vårdande myndigheter

För att stärka rättskedjeperspektivet har regeringen beslutat om ett uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Kawin Mårtensson går till Kompass

Kompass Advokat rekryterar Kawin Mårtensson för att arbeta inom främst försäkring och finansiell reglering.

Ny ledning på Delphi

Advokatfirman Delphi i Stockholm utser Stefan Erhag till managing partner och Frida Rydin till vice VD.

Foto Varlakov Alex

Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet för 2020 höjs med 24 kronor till 1.404 kronor.

Nya delägare i Setterwalls

Setterwalls etablerar en tvistlösningsavdelning med nya delägarna Johannes Ericson och Magnus Rydberg som ansluter från Hamilton Advokatbyrå.

Fröberg & Lundholm utser ny delägare

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har valt in advokaten Emma Lund som ny delägare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 september utnämnt sju domare.

Foto JanneBanan

Nytt justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt expeditionschefen Johan Danelius till justitieråd i Högsta domstolen.

Datainspektionen får ökade anslag

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Datainspektionen ska få 14 miljoner kronor i ökade anslag för att hantera uppdraget att besluta om tillstånd för och utöva tillsyn över kamerabevakning.

DI granskar Statens servicecenter

Datainspektionen ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter.

Foto Juergen Priewe

280 miljoner till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar får i regeringens budgetproposition en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020. Men migrationsdomstolarna får betydligt mindre än de behov som Domstolsverket beräknat.

Sveriges domstolar får ny webbplats

Även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende med ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Foto Åke E:son Lindman

Nytt justitieråd i HFD

Regeringen har utnämnt kammarrätts-lagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell

Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock har rekryterats med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt