Bli kund Annonsera
onsdag 21 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 maj 2019,

Setterwalls biträdde Gladsheim Fastigheter

Setterwalls har biträtt Gladsheim Fastigheter i samband med bildandet och extern finansiering uppgående till totalt 225 miljoner kronor över en tvåårsperiod samt i samband med genomförandet av fastighetsförvärv baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 215 miljoner kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det nystartade fastighetsbolaget Gladsheim Fastigheter har träffat avtal med de institutionella kapitalförvaltarna Coeli Private Equity och Allba Holding avseende investeringar i Gladsheim uppgående till totalt 225 miljoner kronor över en tvåårsperiod samt genomfört sitt första fastighetsförvärv av ett bostadsbestånd med 325 lägenheter i Skara baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 215 miljoner kronor. Setterwalls har varit legal rådgivare åt grundarna och Gladsheim genom hela uppstartsfasen innefattande strukturfrågor och finansiering såväl som i samband med fastighetsförvärvet.

Gladsheim Fastigheter är ett nystartat fastighetsbolag med fokus på att förvalta och förädla hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder.

Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren. David var tidigare VD på börsnoterade Amasten och byggde då upp ett bostadsbestånd på cirka 3 miljarder kronor med fokus på mellanstora orter i Sverige. Medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag.

Setterwalls team avseende uppstart och finansiering bestod av Olof Reinholdsson och Willy Edholm Fjellstad och avseende fastighetsförvärv av Patric Olofsson, Beatrice Axelsson och Gustav Andersson.

Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt