Bli kund Annonsera
tisdag 25 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 juni 2019,

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg fick ta emot varma applåder vid samfundets fullmäktigemöte.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Advokatsamfundets journalistpris tilldelas i år Niklas Orrenius som är reporter på Dagens Nyheter, uppger samfundet på sin hemsida.

Generalsekreteraren Anne Ramberg, som delade ut priset vid samfundets fullmäktigemöte den 13 juni, konstaterade att oberoende journalistik är en viktig förutsättning för rättsstaten, i synnerhet i dessa tider då populism och korruption breder ut sig i samhället.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson presenterade därefter den tillträdande generalsekreteraren Mia Edwall Insulander, och tackade Anne Ramberg för hennes arbete under alla år.

Anne Ramberg blickade tillbaka på sina år som generalsekreterare - 20 fantastiska år - som hon beskrev dem.

- Det har nästan bara varit glädje, och jag har varit glad varje dag då jag har gått till jobbet, summerade hon.

Anne Ramberg ville också lyfta fram Advokatsamfundets kansli och dess personal, som möjliggjort för henne och för Advokatsamfundet att åstadkomma det man gjort. Hon betonade också vikten av att hålla fast vid advokatkårens kärnvärden och advokatetiken.

Anne Ramberg fick ta emot varma applåder från fullmäktige, och passade på att avslöja att hon kommer att medverka i Sommar i P1 den 2 juli.

Ledamöter i styrelsen

Vid fullmäktigemötet omvaldes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrelsen.

Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göteborg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

Fotoförbud i rättssalar

Den 1 juli träder nya regler i kraft om utökat fotoförbud och förbud mot att använda elektronisk utrustning eller ta upp bild i rättssalen.

Foto Wavebreakmedia

Två nya chefsrådmän

Regeringen har den 19 juni utnämnt två nya domare.

Brottsbekämpande myndigheter granskas

Datainspektionen ska undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Huvudförhandling ställs in och tas om

Uddevalla tingsrätt ställer in huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre.

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Domarmeritering för erfarna jurister

Regeringen har beslutat om en ny möjlighet för kvalificerade och erfarna jurister att meritera sig för en ordinarie domaranställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt