Bli kund Annonsera
lördag 24 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 juni 2019,

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg fick ta emot varma applåder vid samfundets fullmäktigemöte.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Advokatsamfundets journalistpris tilldelas i år Niklas Orrenius som är reporter på Dagens Nyheter, uppger samfundet på sin hemsida.

Generalsekreteraren Anne Ramberg, som delade ut priset vid samfundets fullmäktigemöte den 13 juni, konstaterade att oberoende journalistik är en viktig förutsättning för rättsstaten, i synnerhet i dessa tider då populism och korruption breder ut sig i samhället.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson presenterade därefter den tillträdande generalsekreteraren Mia Edwall Insulander, och tackade Anne Ramberg för hennes arbete under alla år.

Anne Ramberg blickade tillbaka på sina år som generalsekreterare - 20 fantastiska år - som hon beskrev dem.

- Det har nästan bara varit glädje, och jag har varit glad varje dag då jag har gått till jobbet, summerade hon.

Anne Ramberg ville också lyfta fram Advokatsamfundets kansli och dess personal, som möjliggjort för henne och för Advokatsamfundet att åstadkomma det man gjort. Hon betonade också vikten av att hålla fast vid advokatkårens kärnvärden och advokatetiken.

Anne Ramberg fick ta emot varma applåder från fullmäktige, och passade på att avslöja att hon kommer att medverka i Sommar i P1 den 2 juli.

Ledamöter i styrelsen

Vid fullmäktigemötet omvaldes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrelsen.

Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göteborg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2020.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 augusti utnämnt ett hovrättsråd, sex rådmän och ett tekniskt råd.

Foto JanneBanan

Domarnämnden föreslår nytt justitieråd

I slutet av året lämnar Ingemar Persson uppdraget som justitieråd i Högsta domstolen och vid sitt senaste möte beslutade Domarnämnden att föreslå Johan Danelius som hans efterträdare.

Ny VD för Bergenstråhle & Partners

Pär Eliasson Zucco har utsetts till IP-byrån Bergenstråhle & Partners nya VD och koncernchef.

Google-tillsyn lämnas över till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten. Det är den Europeiska dataskyddsstyrelsen som har tagit ställning till detta.

Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Christopher Tehrani till Cirio

Advokaten Christopher Tehrani kommer att arbeta inom IP/immaterialrätt och ansvara för patenttvister hos Cirio Advokatbyrå.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt