Bli kund Annonsera
onsdag 18 september 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 augusti 2019,

DI lämnar över Google-tillsyn till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten eftersom bolaget har sitt huvudsakliga verksamhetsställe för Europa där. Det är den Europeiska dataskyddsstyrelsen som har tagit ställning till detta.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Datainspektionen uppger i ett pressmeddelande att myndigheten i början av året inledde en granskning av Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter.

Klagomålet handlade om hur bolaget samlar in och använder platsdata från svenska användare av Android-telefoner.

När tillsynen startade hade Google inte något huvudsakligt verksamhetsställe i Europa, uppger Datainspektionen.

En kort tid därefter meddelade bolaget att det huvudsakliga verksamhetsstället för delar av verksamheten är Irland och att det därmed är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsynen över verksamheten.

Ärendet flyttas över

Datainspektionen uppger att eftersom dataskyddsförordningen, GDPR, inte anger hur sådana situationer ska hanteras lyfte Sverige tillsammans med Frankrike, som tidigare avgjort ett tillsynsärende mot Google, frågan till den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Datainspektionen uppger att Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu kommit fram till att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett pågående tillsynsärende har avslutats, ska ärendet flyttas över till den nya ansvariga tillsynsmyndigheten.

Det innebär att Datainspektionen kommer att lämna över det pågående tillsynsärendet till den irländska dataskyddsmyndigheten.

Tillsynsärenden mot Google om rätten att bli glömd påverkas enligt Datainspektionen inte av yttrandet från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Sveriges domstolar får ny webbplats

Även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende med ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Foto Åke E:son Lindman

Nytt justitieråd i HFD

Regeringen har utnämnt kammarrätts-lagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell

Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock har rekryterats med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology.

Datainspektionen granskar Region Uppsala

Datainspektionen ska utreda varför regionen har skickat patientuppgifter utan kryptering.

Ny generalsekreterare i Advokatsamfundet

Måndagen den 2 september tillträdde Mia Edwall Insulander som generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund.

Setterwalls rekryterar delägare

Setterwalls har rekryterat energi- och infrastrukturspecialisten Martin Sandgren som ny delägare.

Foto Leif R Jansson/Scanpix

Nytt justitieråd i HD

Cecilia Renfors tillträder som justitieråd i Högsta domstolen.

Mål om sameby inleds

Högsta domstolen har inlett huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske.

EU-jurist till Lindahl

Advokatfirman Lindahls kontor i Helsingborg har rekryterat Eric Ericsson som Senior Counsel i syfte att förstärka byråns EU- och konkurrensrättsteam.

Regeringen utnämner två domare

Vid sitt sammanträde den 29 augusti har regeringen utnämnt två nya domare.

Foto MRR-photography

71 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 71 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 28 augusti.

Datainspektionen granskar universitet

Datainspektionen ska granska om Umeå universitet har hanterat känsliga personuppgifter på rätt sätt.

Foto © tomloel

JO väcker åtal mot domare för tjänstefel

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Flera hot mot domstolar

Under onsdagen och torsdagen skickades hot till flera myndigheter inom Sveriges Domstolar. Hoten uppges ha varit av liknande karaktär.

Dom mot Asap Rocky överklagas inte

Åklagaren har beslutat att inte överklaga domen där artisten Asap Rocky och ytterligare två personer dömdes till villkorlig dom för misshandel.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt ett hovrättsråd, sex rådmän och ett tekniskt råd.

Foto JanneBanan

Domarnämnden föreslår nytt justitieråd

I slutet av året lämnar Ingemar Persson uppdraget som justitieråd i Högsta domstolen och vid sitt senaste möte beslutade Domarnämnden att föreslå Johan Danelius som hans efterträdare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt