Bli kund Annonsera
lördag 19 oktober 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 september 2019,

Tufft ekonomiskt läge för migrationsdomstolarna

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2020 och Sveriges Domstolar får en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020. Men tillskotten till migrationsdomstolarna är betydligt mindre än de behov av ytterligare medel som Domstolsverket beräknat.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Många domstolar runt om i landet har en tuff arbetsbörda och en ansträngd ekonomi, uppger Domstolsverket i ett pressmeddelande med anledning av regeringens budgetproposition.

De senaste årens satsningar på polis och åklagare märks genom att antalet mål som strömmar in till domstolarna är på de högsta nivåerna under hela 2000-talet, uppger Domstolsverket.

Antalet inkomna mål till tingsrätterna har under 2019 ökat med sju procent - drygt 8.000 mål - jämfört med samma period i fjol. Även på förvaltningsdomstolarna har måltillströmningen ökat under flera år.

Det totala antalet balanserade mål har under det senaste året ökat med nio procent, migrationsdomstolarna exkluderade.

- Det är bra att regeringen satsar på hela rättskedjan och resurstillskottet till Sveriges Domstolar är självfallet positivt och viktigt för verksamheten, men det är betydligt mindre än de 550 miljoner kronor som vi hade yrkat, säger Leif Eriksson, ekonomidirektör på Domstolsverket, i en kommentar pressmeddelandet.

Migrationsdomstolarna

Anslaget för migrationsdomstolarnas verksamhet tillförs 122 miljoner kronor i budgetpropositionen, uppger Domstolsverket, och det innebär att skillnaden mellan anslagsnivån 2020 och beräknat behov är 178 miljoner kronor.

För 2021 och 2022 är ökningen av anslaget 104 miljoner kronor respektive 81 miljoner kronor jämfört med anslaget i budget 2019.

- Dessa tillskott är betydligt mindre än de behov av ytterligare medel som Domstolsverket beräknat och redovisat i prognoser och underlag till regeringen. Detta innebär att migrationsdomstolarna måste ställa om sina organisationer till en bemanning som anpassas till de anslag som tilldelas omgående, säger Leif Eriksson.

Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

Stockholms tingsrätt frikände tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds och åklagaren väljer att inte överklaga domen.

Datainspektionen granskar inkassobolag

Granskningen av Sergel Kredittjänster är ett led i Datainspektionens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer med inkassotillstånd.

Final för VQ Forum

På torsdagen ägde den tionde VQ-konferensen i ordningen rum i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 oktober utnämnt två lagmän i förvaltningsrätten och en kammarrättslagman.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 10 oktober utnämnt fyra nya domare.

Tre nya delägare till AG Advokat

AG Advokat har valt in advokaterna Maria Fahlcrantz, Niklas Gyllentrost och Eric Ödling som delägare i byrån och fortsätter därmed sin utvecklingsresa. De nya delägarna inträder till årsskiftet.

Ports Group rekryterar från Groth

Varumärkesbyrån Ports Group rekryterar immaterialrättsspecialisten Johan Sjöbeck från Groth & Co.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 3 oktober. Samtidigt utträdde 28 advokater ur samfundet.

Uppdrag till rätts-vårdande myndigheter

För att stärka rättskedjeperspektivet har regeringen beslutat om ett uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Kawin Mårtensson går till Kompass

Kompass Advokat rekryterar Kawin Mårtensson för att arbeta inom främst försäkring och finansiell reglering.

Ny ledning på Delphi

Advokatfirman Delphi i Stockholm utser Stefan Erhag till managing partner och Frida Rydin till vice VD.

Foto Varlakov Alex

Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet för 2020 höjs med 24 kronor till 1.404 kronor.

Nya delägare i Setterwalls

Setterwalls etablerar en tvistlösningsavdelning med nya delägarna Johannes Ericson och Magnus Rydberg som ansluter från Hamilton Advokatbyrå.

Fröberg & Lundholm utser ny delägare

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har valt in advokaten Emma Lund som ny delägare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 september utnämnt sju domare.

Foto JanneBanan

Nytt justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt expeditionschefen Johan Danelius till justitieråd i Högsta domstolen.

Datainspektionen får ökade anslag

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Datainspektionen ska få 14 miljoner kronor i ökade anslag för att hantera uppdraget att besluta om tillstånd för och utöva tillsyn över kamerabevakning.

DI granskar Statens servicecenter

Datainspektionen ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda personuppgiftsincidenter.

Foto Juergen Priewe

280 miljoner till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar får i regeringens budgetproposition en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020. Men migrationsdomstolarna får betydligt mindre än de behov som Domstolsverket beräknat.

Sveriges domstolar får ny webbplats

Även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende med ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Foto Åke E:son Lindman

Nytt justitieråd i HFD

Regeringen har utnämnt kammarrätts-lagmannen Marie Jönsson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell

Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock har rekryterats med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt