Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Bright Advokat expanderar och söker nya jurister


Publicerad:
8 juni 2018


Bright Advokat är en ung och modern affärsjuridisk advokatbyrå som fokuserar på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen.

Våra klienter är bl.a. fastighetsägare, byggbolag, arkitektbyråer, bostadsutvecklingsföretag, byggkonsulter etc. I vår roll som rådgivare hanterar vi både stora och komplexa uppdrag samt ger löpande rådgivning kopplade till våra klienters dagliga verksamhet.

En stor del av vår verksamhet utgörs av fastighetstransaktioner och rådgivning i större bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt. Vi arbetar nära våra klienter och strävar efter att kombinera en affärsmässig rådgivning med hög juridisk kompetens och integritet inom våra respektive specialistområden.

Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Bright Advokat är en nystartad advokatbyrå med tillväxtambitioner. Vi har från det att vi startade vår verksamhet för drygt ett år sedan gått från två till fem heltidsanställda advokater/jurister. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och söker nu jurister som vill följa med på vår tillväxtresa.

Vi vill att du som söker tjänsten har ett stort intresse för de rättsområden som utgör våra juristers specialistkompetens såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt, konsulträtt, bolagsrätt och hyresrätt. Vi ser gärna att du är en lösningsinriktad person med stor social förmåga som gillar att arbeta tillsammans med andra och att du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig att bli en del av ett trevligt och prestigelöst team där vi alla bidrar till att skapa framtidens advokatbyrå. Trivsel, delaktighet och frihet under ansvar är ledord i vår verksamhet och vår gemensamma målsättning är alltid att resultatet av vår rådgivning ska överträffa våra klienters förväntningar.

Vi värdesätter en god balans mellan arbete, fritid och familjeliv och vår erfarenhet är att detta går att uppnå utan att för den sakens skull göra avkall på servicen mot våra klienter. Vi sitter i trevliga och ljusa lokaler på Biblioteksgatan i centrala Stockholm.

För att läsa mer om oss gå in på vår hemsida www.brightadvokat.se

Ansökan
Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt och intervjuer kommer hållas löpande för att tjänsten ska kunna tillsättas med start i augusti/september.

Skicka ansökan med personligt brev, CV och kopior av betyg samt intyg till: rekrytering@brightadvokat.se

Genom att skicka din ansökan godkänner du att dina personuppgifter registreras och behandlas för denna rekrytering enligt Dataskyddsförordningen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kajsa Eriksson på telefon 073 028 21 38 eller e-post kajsa.eriksson@brightadvokat.se

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt