Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Chefsjurist till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingarPublicerad:
13 juni 2018


Rådgivningsbyrån är en ideell förening som har verkat sedan år 1991. Verksamheten drivs i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan och är svensk samarbetspartner till UNHCR. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess. Organisationen har tre kärnvärden som illustrerar vilka vi är och som vi uttrycker i våra etiska riktlinjer: engagemang, spetskompetens och laganda. Läs mer om oss här.

Till vårt huvudkontor i Stockholm söker vi nu en chefsjurist.

Utmaningen

Syftet med tjänsten är att medverka till en rättssäker migrationsprocess genom att bidra till att asylsökande och flyktingar har tillgång till adekvat rådgivning och juridiskt stöd samt att bidra till att lagstiftning och tillämpning av lagstiftning säkerställer en rättssäker migrationsprocess.

Som chefsjurist har du det övergripande ansvaret för den juridiska verksamheten. Du handleder och arbetsleder organisationens jurister och agerar stöd och bollplank t ex vid ärendehantering och rådgivning. Påverkansarbete för att säkerställa en rättssäker migrationsprocess, t ex att sammanställa remissvar och att göra mediala uttalanden ingår också i ansvaret. Du förväntas också bidra till organisationens strategiska arbete.

Vem är du?

Du är en kvalificerad jurist med minst tio års relevant arbetslivserfarenhet och mycket god kunskap inom migrationsrätten. Du är en naturlig ledare och skicklig kommunikatör, med förmågan att uttrycka dig obehindrat både i tal och skrift på svenska och engelska.

Intresserad?

För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Erik Karlsson på HR Commitment på 070 779 55 17. Din ansökan märkt ”Chefsjurist Rådgivningsbyrån” skickar du, så snart som möjligt, i form av cv, personligt brev, arbetsbetyg och betyg till ansokan@hrcommitment.se.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt