Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Jurist till TyrénsPublicerad:
13 juni 2018


Brinner du för affärsmässighet och juridik? Har du arbetat som jurist i några år och vill ta nästa kliv i karriären? Tyréns ger dig möjlighet att tillsammans med företagets chefsjurist bygga upp den interna strukturen för juridiskt stöd till verksamheten. Du ges ett stort ansvar och delaktighet där dina idéer välkomnas varmt. Dessutom får du chansen att arbeta i ett bolag som bygger framtidens samhälle och satsar mycket på hållbarhet, forskning och utveckling inom samhällsbyggnad.

Tjänsten är placerad i Stockholm, där Tyréns sitter i fina lokaler på Södermalm. Du kommer rapportera till Tyréns chefsjurist som även är din närmaste chef.

Arbetsuppgifter och tjänsten

Som Jurist på Tyréns kommer du huvudsakligen stötta den svenska konsultverksamheten i juridiska frågor. Du kommer att vara ett kvalificerat stöd till företagets chefer och medarbetare runt om i landet med fokus på frågor inom konsulträtt och lagen om offentlig upphandling. Du kommer även vara delaktig i att skapa en god struktur och nya effektiva rutiner som kan bidra till ytterligare framgångar inom företagets konsultverksamhet.

Rollen innebär att agera stöd:

  • i juridiska frågor främst inom konsult- och entreprenadrätt och lagen om offentlig upphandling
  • vid tolkning av anbudsförfrågningar och avtal vid upphandlingar
  • vid avtalsskrivning med kunder och leverantörer
  • i konsulträtt under uppdrag
  • vid tvister och skadeärenden

Arbetet innebär även att delta i olika projekt där du i egenskap av jurist har en viktig funktion att säkerställa de legala frågorna och bidra till framgångsrika affärer. På sikt kan du även komma att få hålla i interna utbildningar samt skriva juridiska artiklar till företagets intranät med mål att öka den juridiska kompetensen hos medarbetarna.

Är det här du?

Vi söker dig som har juristexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom juridik från advokatbyrå, tingstjänstgöring, försäkringsbolag, entreprenör, kommun eller motsvarande. Du har goda kunskaper inom antingen konsulträtt, entreprenadjuridik, försäkringsrätt/skadeståndsrätt, fastighetsrätt eller LOU. Har du arbetat med avtal på engelska är det meriterande.

Vi söker dig som trivs med att ge rådgivning och stöd där du tillämpar dina juridiska kunskaper på ett affärsmässigt sätt. Du är självständig och tar ansvar för att strukturera upp ditt arbete och driva frågor till avslut. Då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att bygga förtroende och goda professionella relationer. Du är van att tolka avtal och har förmågan att förmedla och ge råd på ett pedagogiskt och tydligt sätt. För att vara framgångsrik i rollen motiveras du av lagarbete, delar med dig av din kunskap och tar gärna initiativ till att driva förbättringsfrågor. Öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet är andra egenskaper som Tyréns värderar högt.

Vill du veta mer?

I denna rekrytering samarbetar Tyréns med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka här>>. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Jessica Bauer på 08-120 50 422. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!

Sökord: Jurist, Bolagsjurist, ABK09, konsulträtt, entreprenadjuridik, LOU, Fastighetsrätt

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och ägandeformen gör det möjligt att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. För mer information besök www.tyrens.se

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt