Bli kund Annonsera
söndag 19 augusti 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Senior Data Protection Attorney at the Kilpatrick Townsend Stockholm office


Publicerad:
6 augusti 2018


About Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend is a full-service, international law firm with more than 600 attorneys who work with forward-thinking clients in established and emerging industries to solve their most   business-critical matters.

Kilpatrick Townsend attorneys are fully engaged in the success of the firm's clients. We deliver results-oriented counsel for corporations at all stages of the growth cycle, from the challenging demands of financial transactions and securities to the disciplines of intellectual property management. A close collaboration between the firm's practice areas ensures that we are well-positioned to serve all of our clients' needs.

We serve clients around the world from offices in California, Colorado, District of Columbia, Georgia, New York, North Carolina, Texas, Washington, China, Japan, and Sweden. We value our client relationships and are committed to learning and furthering the business, as well as legal goals, of each company we work with.

We strive at every level to develop beneficial relationships built on trust and mutual respect. We partner with the senior executives and internal counsel of our corporate clients, integrating and sharing tasks as appropriate. We take pride in the fact that clients who hire us once, typically hire us again. Our success is measured by the results we achieve on behalf of our clients, and we commit ourselves, without reservation, to the overriding objective of client satisfaction.

Job Description

As Senior Data Protection Attorney at our Stockholm office you will work with attorneys and clients of the Technology and Global Data Protection team to assist with EU GDPR regulation and compliance. The position will be responsible for interacting regularly with our U.S. offices and advising clients on a wide range of cybersecurity and privacy matters including risk management, governance, data breach response.

Job Requirements

Required qualifications

• Jur.kand./Swedish Master of Laws (LL.M)

• English language proficiency both written and spoken

• Familiarity with GDPR, GDPR program design or implementation

• Strong analytical skills, good writing skills and client service focus

• Proven critical thinking and troubleshooting abilities

• Ability to anticipate issues and solve them before a problem arises

• Ability to work in a fast paced environment working under strict deadlines

• Ability to work independently and as part of a cross-functional team

• Strong interpersonal skills with the ability to interact effectively with all levels of personnel

• Ability to cultivate customer, vendor and co-worker relationships

• Highly motivated to gain expertise and achieve privacy certifications

Preferred qualifications

• Experience with EU Data Protection compliance or program development

• Background in some or all of the following: policy writing, risk management and data protection regulations.

Questions?

For questions about the position, please contact Fredrik Ahlqvist, Advokat at +46 8 505 646 11 or  Jessica Ahlsén, HR Manager at +46 8 505 646 43.

How to apply

Please visit https://karriar.kilpatricktownsend.se/ in order to apply for this position, no later than September 2, 2018. We will have an ongoing review of applications and the position may be appointed before that date.

Foto ifeelstock

Nominerade till Europadomstolen

Tre jurister har nominerats till tjänsten som Sveriges domare i Europadomstolen.

Foto © tomloel

Lediga domartjänster

Ett stort antal tingsrätter söker rådmän och flera förvaltningsrätter söker föredragande. Hovrätten i Göteborg söker en president och Högsta domstolen söker justiteråd.

Samfundet söker generalsekreterare

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension nästa sommar.

PT för migrationsmål

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli.

Foto Harvepino

Migrationsdomstol ber EU-domstolen om förhandsavgörande

Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den så kallade gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny chefsjurist på Konkurrensverket

Marie Östman blir ny chefsjurist på Konkurrensverket från och med den 1 september. Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge.

Ny styrelse i NOMA

Efter möten i Köpenhamn har Nordiskt Skiljeförfarande för Shipping och Offshore, NOMA, valt en ny styrelse med 12 medlemmar.

Foto Juergen Priewe

Utländska månggiften utreds

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över hur det kan stoppas att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Migrationsverket avvaktar med beslut

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Ökat antal brott

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Från HD till JK

Regeringen har beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern.

Ny riksåklagare utsedd

Petra Lundh utsågs idag till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Nya delägare till Fylgia

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Samarbete mot grov brottslighet granskas

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Synch utser ny affärsområdeschef

Advokatfirman Synch har utnämnt advokat Erica Antonovic till ansvarig för ett av byråns fyra affärsområden, Advisory services.

Ny delgivningsform ska ge snabb förhandling

Från brott till dom inom två-sex veckor. Via ett regeringsuppdrag som två tingsrätter fått kan det nu bli verklighet.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Nya delägare i Vinge

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Kerstin Skarp tf riksåklagare

Till dess att ny riksåklagare utsetts av regeringen fungerar vice riksåklagare Kerstin Skarp som tillförordnad riksåklagare.

Foto Mikael Wallerstedt

Ny professor i processrätt

Eric Bylander har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Foto Juergen Priewe

Lagar vid halvårsskiftet

Här presenteras de viktigare lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet 2018.

Nya hedersdoktorer

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 28 juni utnämnt ett hovrättsråd, fyra rådmän och två chefsrådmän.

Två flickor får ersätt- ning för spridning av nakenbilder

Flickorna får 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskadeersättning från Brottsoffer- myndigheten.

Setterwalls rekryterar

Advokaten Tommy Pettersson förstärker inom EU- & konkurrensrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt