Bli kund Annonsera
söndag 16 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Universitetslektor i handelsrätt till Linnéuniversitetet


Publicerad:
12 juni 2019


Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Anställningen ligger inom ramen för området rättsvetenskap vid Ekonomihögskolan. Rättsvetenskapen vid Ekonomihögskolan är av vikt för flera program med inriktning mot ekonomi och vi erbjuder även en kandidatutbildning i ämnet rättsvetenskap. Linnéuniversitetet gör nu en strategisk satsning på ämnet rättsvetenskap i syfte att vidareutveckla kandidatutbildningen inom ämnet. Till följd av detta behöver vi förstärka vår personalgrupp.

Ämnesområde för befattningen: Handelsrätt
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär främst undervisning på kurser inom det handelsrättsliga området för studenter vid Ekonomihögskolan och vid andra fakulteter på universitetet. Undervisningen bedrivs inom ramen för det traditionella handelsrättsliga området såsom t.ex. avtalsrätt transporträtt, skatterätt och immaterialrätt samt arbetsrätt. Breda kunskaper inom det handelsrättsliga området är av vikt och goda kunskaper inom det skatterättsliga området är meriterande. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och främst på campus i Växjö och Kalmar. Även nätbaserad undervisning och undervisning på engelska kan förekomma. God förmåga att sätta rätten i en samhällelig kontext krävs eftersom undervisningen i stora delar syftar till att skapa förståelse kring hur ekonomer, socionomer, poliser och andra yrkesgrupper behöver närma sig och tillämpa rättsvetenskap i sitt yrkesliv. I arbetet ingår även att driva eget forsknings- och utvecklingsarbete samt att medverka i och initiera nya forskningsprojekt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

  • Avlagd doktorsexamen med inriktning mot juridik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
  • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
  • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att kommunicera på svenska och engelska.
  • Vilja att bidra till utvecklingen av forsknings- och undervisningsmiljöer.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vi lägger också stor vikt vid samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt:

Den sökande förutsätts fungera i lärar- och studerandegrupper där social kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Den sökande ska vidare ha ett intresse för pedagogisk förnyelse, utveckling av kurser och vetenskaplig verksamhet.

God kommunikativ förmåga samt administrativ förmåga är andra viktiga egenskaper. Vi fäster stor vikt vid den sökandes vilja att utveckla sin vetenskapliga kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och samarbetsförmåga bedöms med lika vikt. Vidare kommer de övriga meriterande bedömningsgrunderna aktivt vägas in.

Övrigt
Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning, logistik och rättsvetenskap. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-70 89 96 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, (jesper.pettersson@lnu.se).

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 10 augusti 2019

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök        Länk till sidan

Niklas Orrenius får Advokatsamfundets journalistpris

Journalisten Niklas Orrenius fick ta emot Advokatsamfundets journalistpris och den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg avtackades vid samfundets fullmäktigemöte.

Sveriges yngsta advokat

Den 13 juni upptogs Lina Andréasson i advokatsamfundet och är nu med sina 26 år Sveriges yngsta advokat.

Foto Elena Elisseeva

Anne Ramberg sommarpratar

Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg är värd i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Ny delägare i Wikström & Partners

GDPR-experten Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare i byrån.

42 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 13 juni utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen granskar rätten till registerutdrag

Datainspektionen granskar nu hur Spotify hanterar rätten för personer att få veta vilka uppgifter som företaget hanterar om dem.

Konungens medalj till jurister

Rolf Ekéus och Bertil Wennberg har tilldelats H.M. Konungens medalj i tolfte storleken.

Vägledning för bättre skatteprocess

Skatteverket, Advokatsamfundet och kammarrätten presenterar en rapport som syftar till en förbättrad skatteprocess och ökad samsyn mellan parter.

Foto Wavebreakmedia

Domarmeritering för erfarna jurister

Regeringen har beslutat om en ny möjlighet för kvalificerade och erfarna jurister att meritera sig för en ordinarie domaranställning.

Rapport om kränkande fotografering

Lagen om kränkande fotografering har visat sig vara svår att tillämpa mot integritetskränkande smygfotografering som skett på andra platser än i omklädningsrum, på toaletter eller i en bostad. Det visar en ny rapport från Brå.

Foto © Maksym Yemelyanov | Dreamstime.com

Datainspektionen granskar medieföretag

Datainspektionen inleder en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder för att hantera deras personuppgifter.

Namn på Högsta domstolens avgöranden

Högsta domstolen har publicerat en lista över samtliga namn på avgöranden från 1932 och framåt.

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Nytt allmänt ombud för socialförsäkringen

Regeringen har utsett juristen Essa Malmqvist till nytt allmänt ombud för socialförsäkringen.

Foto Inbj

Två domare utnämnda

Regeringen har den 9 maj utnämnt två nya rådmän.

Tom Kronhöffer till Next Advokater

Advokat Tom Kronhöffer ansluter som delägare till Next Advokater. Han kommer närmast från advokatbyrån Ramberg där han varit verksam som delägare de senaste tre åren.

Ny delägare i EY Law

EY Law i Sverige utökar sitt team med delägaren Anna Byström.

Amerikansk HD-domare på Sverigebesök

Den 6 maj besökte Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, Stockholm för att ta emot årets Gilel Storch Award för sina insatser för mänskliga rättigheter.

Foto Stelya Dreamstime.com

Nytt projekt integrerar teknik och juridik

Sverige har ett glapp mellan tech-relaterade utbildningar och juristutbildningen, anser Linn Alfredsson som har startat Tech Academy vid Lunds Universitet.

Advokatbyrå lägger ned

Karlerö Liljeblad KLA Advokatbyrå lägger ned sin verksamhet men flera jurister fortsätter tillsammans i en nystartad byrå.

Från Baker McKenzie till Magnusson

Magnusson rekryterar advokat Magdalena Berg från Baker McKenzie.

Delägare återvänder till Hellström

En av byråns grundare, Hans Liljeblad, återinträder som delägare i byrån.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt