Bli kund Annonsera
måndag 18 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 februari 2011,

Julian Assanges engelske advokat försvarar sin svenske kollega

I sitt beslut om att Julian Assange ska överlämnas till Sverige kritiserade den engelska domstolen advokaten Björn Hurtig. Men Mark Stephens, Assanges advokat i London, berättar för InfoTorg Juridik att han anser att kritiken var orättvis.
Mark Stephens

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Igår, torsdag, beslutade en domstol i London att bifalla riksåklagare Marianne Nys begäran om att Julian Assange ska överlämnas till Sverige.

Advokaten Mark Stephens, Assanges juridiska biträde i Storbritannien, är inte förvånad:

- Vi visste från början att den svenska regeringen skulle överklaga om beslutet gick emot dem, det hade de indikerat, och vi hade indikerat att vi skulle överklaga ifall det gick emot oss. Det var hjälpsamt att äntligen få ett beslut.

Innan domstolen förkunnade beslutet kallade domaren Björn Hurtig, Assanges advokat i Sverige, för ett opålitligt vittne som med flit försökt vilseledda rätten. Detta för att Hurtig, när han vittnade i överlämningsmålet, missade att redovisa några sms som skickats mellan honom och åklagaren Marianne Ny.

Mark Stephens anser dock att kritiken var orättvis.

- Jag tycker att Hurtig gjorde ett enkelt fel som han upptäckte kvällen innan förhöret, han korrigerade det i förhöret, och han förstod inte betydelsen av felet förrän den andra sidan hade kommit fram. Det ledde till missförstånd, men också en olycklig händelseutveckling i målet. Efter att dessa sms framkommit framstår det nämligen som att Julian Assange försökte träffa Marianne Ny innan han lämnade Sverige, och att han erbjudit sig komma tillbaka i oktober för att träffa henne. Men hon tog den omedgörliga ståndpunkten att om han inte kunde komma exakt det datum som hon föreslog så var han samarbetsovillig.

Advokaten är öppet kritisk till den svenska åklagaren:

- Att ansöka om en europeisk arresteringsorder var ett olämpligt och olyckligt beslut från hennes sida, men det tycks ligga i linje med hennes karaktär: om folk inte går med på exakt det hon önskar, även om de är i ett annat land, så vidtar hon extrema åtgärder. Domaren igår antydde att en annan åklagare hade gjort på ett annat sätt. Det proportionerliga hade varit att använda ömsesidig juridisk assistans, eller anta Assanges erbjudande om att mötas.

Stephens skräder inte orden när han talar om Marianne Ny.

- Jag tror hon medvetet har eskalerat detta mål på ett sätt som inte har att göra med fallet. Hade det varit hennes främsta intresse att hjälpa kvinnorna som är målsägande hade hon åkt till London och hört Julian Assange, men det har hon inte gjort. Hon väljer att inte göra det, och ingen har gett mig en rimlig förklaring till varför hon inte gör det. Hon är envis och omedgörlig. Hon vill göra detta till en cirkusrättegång (”a show-trial”), det är inte vad rättvisa handlar om.

Han är också kritisk mot det svenska rättssystemet.

- Som domaren i beslutet igår noterade så har Sverige ett hemligt processystem, den tilltalade hörs ju bakom stängda dörrar av en jurist och tre nämndemän valda av politiska partier, och det strider mot internationella mänskliga rättighetsnormer. Att överlämna en person till ett sådant land är fel, det borde inte ha gjorts. Det finns en fundamental defekt i det svenska rättssystemet - domaren här anser att detta kan avhjälpas genom att låta Europadomstolen pröva fallet, medan jag anser att det borde avhjälpas genom att över huvud taget låta bli att överlämna Assange till Sverige.

På vilket sätt bryter det svenska rättssystemet mot mänskliga rättigheter?

- För att det finns ett hemligt processystem. Vi har en annan syn – en tro på att en tilltalad ska bli hörd inför allmänheten. Jag citerar Jeremy Bentham: ”Publicity is the very soil of justice. It keeps the judge, while trying, under trial.” ("Öppenhet är rättvisans grund, den ser till att domaren som gör en prövning själv blir prövad.")

Stephens är dock noga med att poängtera att Sverige inte är unikt som har en brist av denna dignitet.

- Det här är inte en attack mot Sverige - alla länders rättssystem har fel i sig. Vi jurister vill bara att de ska bli bättre. Sverige har fel som identifieras, England har också fel som identifieras. Jag har vunnit fall mot Nederländerna, Ryssland, Turkiet och mitt eget land, Storbritannien – inget rättssystem är perfekt. Men de borde vara det. Det vi gjort är att isolera felaktigheter i det svenska systemet – de går att åtgärda, och i så fall kan man skicka en person till Sverige, men innan dess bör vi inte överlämna någon dit.

Så det här är ingenting som har att göra med Assange-fallet i sig?

- Det påverkar ju Assange-fallet, men det är ett större bekymmer. Jag förväntar mig att nästa gång FN kontrollar det svenska rättssystemet så kommer man att kritisera detta. FN:s organ har regelbunden kontroll av alla länder - Storbritannien har fått kritik för sina lagar om förtal, och hur terrorister behandlas. Men i mitt land är man kanske mer öppen i sin kritik mot systemet än vad man är i Sverige.

Är svenskar självgoda, menar du?

- Svenskar är nog, med rätta, stolta över sitt rättssystem. Jag har själv hög aktning för många svenska advokater och jurister som jag jobbat nära med, och för det svenska rättssystemet i allmänhet, men det innebär inte att jag blir förblindad av min beundran. Jag specialiserar mig mot mänskliga rättigheter och reser till många länder och undersöker deras rättssystem och ser om de efterlever internationella normer för mänskliga rättigheter.

Har du någon åsikt om svensk lagstiftning kring sexualbrott?

- Nej, jag tycker att sexbrott är vidriga och felaktiga. Men jag kan poängtera att Sverige är unikt i Europa på sättet man definierar och bestraffar de mindre allvarliga formerna av våldtäkt och sexuellt ofredande.

Är risken större att Julian Assange ska bli utlämnad till USA om han befinner sig i Sverige?

- Ja. Folk svävar i villfarelsen att det är lätt att få folk utlämnade från Storbritannien, men det stämmer inte. Det finns ett fall, skotten Gary McKinnon som hackade sig in i Pentagons datorer, som USA försökt få utlämnad i tio år, och ännu har det inte gått igenom. Jag tror inte att det hade hänt i Sverige.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Erik
26 februari 2011 19:40

Fin intervju! Men Mark Stephens gjorde ju nästan rabiata utfall mot svenskt rättsväsen tidigare i tv-intervjuer, här låter han ju ytterst hovsam och respektfull, som att det inte är samme man! - Intressant med hackaren som inte blivit utlämnad på 10 år från Storbritannien, det låter ju faktiskt som om brittiska rättssystemet då har integritet.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt