Bli kund Annonsera
söndag 21 april 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 februari 2014,

Pro bono-arbete växer bland advokater

Fler och fler advokatbyråer anammar den amerikanska traditionen att utföra pro bono-arbete. Det kan handla om alltifrån att stödja barnbyar i Afrika, bistå Amnesty International eller åta sig advokatuppdrag utan ersättning.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Enligt Rikard Wikström, delägare på White & Case, har advokatbyråer i USA en lång tradition av pro bono-verksamhet.

- Samma utveckling kommer sannolikt att ske även i Sverige. Det kommer att bli viktigare och viktigare för alla företag, inklusive advokatbyråer, att ta ansvar för och ge tillbaka till samhället, konstaterar han.

White & Case i Sverige har - inom ramen för sitt pro bono-arbete - bland annat utrett möjlig skyddslagstiftning för barn i Afghanistan och granskat svensk asylpraxis rörande flyktingar från Syrien. Men byrån hjälper till exempel även cateringföretaget Provins – som startats av utlandsfödda kvinnor - med juridisk rådgivning.

Hållbart företagande

För ett par år sedan började Cederquist diskutera om byrån skulle ta ett större och mer direkt socialt ansvar. Inte bara för att det var en befogad sak att göra, utan också för att man ansåg att socialt ansvarstagande idag är en förutsättning för hållbart företagande.

- Socialt ansvar handlar inte bara om att skänka pengar utan om att man som individ och företag, efter egen förmåga, gör en insats som skapar engagemang och samhörighet, förklarar delägaren Carl Bokwall.

På Cederquist bestämdes därför att man primärt skulle bidra med byråns kompetens - inte bara pengar eller tid - och att stödet skulle ges där det kan göra en reell skillnad.

- Vi började föra en dialog med en rad olika organisationer och inledde så småningom ett samarbete med den ideella organisationen Project Playground som hjälper barn i Kapstadens kåkstäder. Vi stöttar nu organisationen med gratis rådgivning kring ett antal olika juridiska frågor som aktualiseras när verksamheten växer.

Även Lindahl bedriver en hel del internationellt pro bono-arbete genom organisationen Star for Life, som bland annat arbetar för att öka utbildningen om hiv och aids i Sydafrika och Namibia. Engagemanget innebär att byrån ger juridisk rådgivning till organisationen samt ekonomiskt stöd till en högstadieskola i Kwazulu Nathal-provinsen i Sydafrika.

- Men vi genomför också aktiviteter på våra kontor i Sverige, många med fokus på nyföretagande och utbildning, berättar advokat Niklas Carlsson. Ett konkret exempel är vårt Helsingborgskontor som erbjuder ett mentorskapsprogram för gymnasieelever kombinerat med undervisning vid Lunds universitet.

Två veckor per år

På Danowsky & Partners har man en uttalad ambition att jurister på alla nivåer ska arbeta med pro bono-uppdrag av olika slag.

- Vi vill att våra jurister i snitt ska jobba ungefär två veckor per år med ideella projekt som ligger i linje med byråns värderingar, berättar advokat Ann Nilsson. Större delen av detta arbete sker inom ramen för ett samarbetsavtal med Amnesty International. Det innebär att byrån, utan ersättning, biträder organisationen i olika juridiska frågor och anordnar en rad olika utbildningar, förklarar hon.

Mångfald och entreprenörskap

Vinges pro bono-arbete ryms inom ramen för byråns CSR-strategi, där det tidigt identifierades att bidraget ska bestå av kompetens snarare än rent ekonomiskt stöd. Arbetet och de organisationer som byrån stödjer har en viss vikt mot mångfald och entreprenörskap.

- I snart tolv år har vi hållit igång vårt stora mångfaldsprojekt och ett annat stort åtagande är att vi stöttar Raoul Wallenberg-institutet. Vi arbetar även med bland andra Rädda Barnen, Mitt Liv, Good Cause, Ashoka och YUMP, säger Anna Rasin, kommunikationschef på Vinge.

Dessutom har Vinge bistått organisationen Friends, vid bland annat namngivningen av Friends Arena.

- Pro bono-arbete är ett mycket uppskattat inslag hos våra jurister eftersom det ofta bidrar till att vidga vyerna utanför de traditionella uppdragen, säger Anna Rasin.

Centrum för rättvisa

På Gernandt & Danielsson finns inget byrågemensamt pro bono-program men många medarbetare gör ändå sådana insatser av olika slag. 

- Flera av oss ger tid till den ideella organisationen Centrum för rättvisa, berättar advokat Gunnar Strömmer, som också är en av organisationens grundare. Jag ser en mycket stark tendens till att allt fler unga affärsjurister har ett mycket bredare engagemang i rättssamhälle och ser ett stort värde i att bidra med denna typ av insatser, konstaterar han.

Ökning av uppdrag

Även på Roschier ser man att mängden pro bono-uppdrag har ökat väsentligt under de senaste åren.

- Vi uppmuntrar byråns jurister att aktivt delta i pro bono-ärenden som en del av att ge tillbaka till samhället och samtidigt bredda sitt kunnande, berättar advokat Jens Bengtsson. Fokus på vårt arbete ligger på barn och ungdomar, medicinsk behandling, miljöskydd och anti-drogarbete.

Inom ramen för detta stödjer Roschier ett antal organisationer med juridisk rådgivning, som exempelvis Reach for Change, Global Child Forum och Hjärt- och Lungfonden.

Mänskliga rättigheter

Mannheimer Swartlings inställning är att pro bono-arbetet ska bidra till sociala projekt där man kan göra en betydande insats. Enligt kommunikationschef Marc Klaus fokuserar man på projekt som främjar mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

- Vårt samarbete med Raoul Wallenberg Institutet har exempelvis resulterat i att vi utvecklat en veckolång kurs i mänskliga rättigheter. Denna kurs har vi under fem års tid erbjudit sammanlagt 55 deltagare från 23 olika länder.

Mannheimer Swartling är också samarbetspartner till SOS Barnbyar där insatserna består av både ekonomiskt bidrag och juridisk rådgivning i bland annat avtalsrättsliga frågor.

Biträde vid upphandling

Enligt advokat Morvarid Dorkhan Nilsson på Baker & McKenzie har byråns medarbetare en stark tradition och ett stort engagemang för pro bono-arbete och andra samhällsengagemang på olika nivåer.

- Vi har möjlighet att åta oss stora eller små frågor för olika organisationer eller utföra internationella forsknings- och analysuppgifter för att stödja rättsstaten, säger Morvarid Dorkhan Nilsson.

Baker & McKenzie är bland annat samarbetspartner till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders som man bistår med löpande juridisk rådgivning. Dessutom man har hjälpt Röda Korsets Center för torterade flyktingar i olika frågor, exempelvis vid en upphandling avseende vård för torterade flyktingar.

Privatpersoner

Det finns också byråer som – utan att ta betalt – i särskilt ömmande fall tar sig an privatpersoners ärenden. Advokaten Henrik Thyselius på Glimstedts Göteborgskontor biträdde nyligen en 18-årig pojke som under hot om våld tvingades teckna ett antal mobilabonnemang och sedan pressades att överlämna de nya mobiltelefonerna till de fyra gärningsmännen i 20-årsåldern. Trots detta krävdes 18-åringen på 60.000 kronor av de fyra telefonbolagen för abonnemangen.

Henrik Thyselius berättar att han blev väldigt upprörd när läste i tidningen om detta och kände att det var helt orimligt.

- Efter att vi haft ett antal kontakter med telefonbolagen avstod de till slut helt från sina krav. Vår fördel är ju att vårt yrke bland annat innebär en betydande uthållighet och att vi tack vare denna och vår kunskap kan skapa tryck på i detta fall telefonbolagen. Dessutom var vi beredda att gå till domstol om det skulle krävas. För mig kändes det väldigt belönande och värmande att jag kunde hjälpa en ung människa så här, avslutar Henrik Thyselius.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Adriana Pereira
28 januari 2019 22:34

Hej, Jag skriver till er för jag skulle behöva några råd och tips för att kunna lösa mitt problem. Det gäller en väldig svår situation. Jag är uppväxt med min styvfar som jag alltid kallar för pappa, eftersom jag är uppväxt med honom sen jag var 4 år gammal. Vi Har alltid bott tillsammans och haft en super bra relation. För ca 2 år sedan så skilde min far och min mor samt så bestämmde sig min far för att åka tillbaka till hemlandet (Portugal) eftersom han redan var pensionär. När han redan bodde i Portugal så hade vi dagligen kontakt via telefon, både jag och min mor. Under tiden han bodde där började jag att märka att det var något konstigt med honom, med hans utalande och språk. Han nämde flera gånger att han även började känna sig svag på högre arm och hand samt benen. Jag blev såklart väldigt orolig för honom och försökte genast övertyga honom om att flytta tillbaka till Sverige, hem till mig och min sambo, eftersom vi nyligen hade köpt lägenhet. Jag köpte flyggbiljett åt honom och skickade sedan den via post till honom. När min far flyttade tillbaka till Sverige så började vi söka vård på vårdcentralen, han tog flera prover, gjorde röntgen, test för sväljning, magnet kameran, osv. Inget var ovanlig. Förra året i oktober månaden så åkte jag med min far akut till sjukhuset eftrsom han hade ramlat och hans symtom blev mer synliga. Samma dag blev min far inlaggd på sjukhuset. Efter 1 vecka så fick vi det värsta besked man kan få, min far fick diagnos ALS vilket drabbade oss alla väldigt mycket emotionellt. Den 17 oktober blev han utskriven från sjukhuset och så åkte vi hem. Sedan dess så har jag, min sambo och min mor (som har flyttat till oss temorärt för att hjälpa oss), vi har skötit min fars omvårdnad, medicinering och sondmat. Min far har även en bilogisk dotter som heter Nathalie, hon har aldrig haft en bra relation med min far. Förra året när jag började upptäcka att det var något som inte var ok med min far så sms:de jag henne direkt, för jag tyckte att hon ändå hade rätt att få veta även om de sällan sågs men tyckte att hon borde ändå få veta. Hon sa att hon inte brydde sig om honom eftersom han aldrig har varit där för henne och då tyckte hon att han inte förtjänade ha henne vid hans sida då, efter det så tog hon bort mig från hennes kontakter. När min far blev inlagd på sjukhuset så meddelande jag genast Nathalie om detta. Min far var inlagd på sjukhuset i ca 3 veckor. Hon kom och "hälsade på" honom endast 2 gånger och bara för att hon själv hade då bokat samtal med hans läkare för hon var så otroligt orolig i fall hon också kunde få ALS. Under 3 veckor så var jag, min sambo och även min mor alla de 17 dagarna. Det har varit fler konflikter mellan henne os oss alla sen dess, hon stämmde sjukhuset bara för att jag fick besked först. Hennes sambo som jobbar själv inom vården tog sig in i min fars journal utan hans godkännande, vilket är olagligt, det går emot tysnadsplikten. Hennes sambo har hotat mig och min far om att det är de som ska nu sköta hans ekonomi osv... som om han redan vore död vilket jag såklart blev så irriterad och upprörd över det på sjukhuset och fick även panickattack pga diskussionen. Läkaren har pratat med min far vid 2 tillfällen och på både gångerna så har min far sagt att han vill bo hos mig och min sambo och att han vill att vi ska ta del eller tillgång av hans journal, men inte Nathalie. Jag har försökt vara tålamodig med henne under alla dessa månader, jag har alltid sagt till henne och Agneta (hennes mor) att de är alltid välkomna till oss när som helst och hälsa på pappan, jag har informerat henne om pappan under den här tiden. Men hon har bara skapat massa med problem och konflikter för oss, och min far mår inget bra utav detta. Han blir ledsen och upprörd. Det är redan tufft och svårt nog för att göra detta värre än det som redan är för oss alla. Hon ringer runt till trygghetsjouren och äldredirekt och anmäller mig för löjliga skäll samt för att få ut information om honom som hon egentligen inte har fått godkännande från min pappa att få. Problemet just nu är att jag har fått nog med henne, hon är bara för komplicerad, det går inte att ha en normal dialog med henne över huvudtaget, hon är väldigt agressiv när vi pratar, kontrollerar allt jag gör och dömmer allt jag gör för min far när flera läkare och ASIH teamet har nämnt hur väl vi har tagit hand om min far. Jag är så trött på henne, orkar inte stå ut med henne längre. Hon gör mig och min pappa må dålig hela tiden. Hon klagar på allt. Från när min far blev utskriven från sjukhuset fram till jul så hörde hon aldrig av sig till oss för att ens fråga hur han mådde. Och nu börjar hon helt enkelt och skapa massa med konflikter med oss, hon frågar bara om pengar och hur mycket min mor får från försäkringskassan eftersom min far har samtyckt att min mor ska vårda honom under de kommande veckorna (närståendeppening). Hon har varit på oss hela tiden, det är så stressig, hon spionerar oss hela tiden och jag orkar inte mer, jag har blivit trött på henne. Min fråga nu är, vad kan göra åt detta? Finns det något ansökan eller dokument som jag kan använda mig av?? jag känner på mig att det kommer att bli många konflikter och problem i framtiden med henne och jag vill verkligen undvika detta. Min far har börjat tappa förmåga från dag till dag, och han kan inte längre skriva. Vad kan göra åt detta? Jag är verkligen orolig och upprörd av detta och vet inte var jag ska ta vägen samt fråga om hjälp. Finns det något sätt att filma min far med bevis på något sätt eller något liknande? jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Just nu så är det jag som sköter allt för honom, beställningar för sondmat, blöjor, medicinering, hjälpmedel, ekonomi (betala räkningar) från hans konto och även boka tider för läkarbesök samt följa med honom när han ska på läkarbesök, osv. Nathalie har alltså ingen aning om något. Hon ville från en början skicka honom till en äldreomsorg och sa att han inte skulle vara en belastning för mig och min sambo. Jag hopppas att ni kan hjälpa mig med några råd eller tips om hur jag kan göra eller vilka dokument jag bör ansöka för eller var jag kan söka mer information och hjälp. Tack på förhand. Jag uppskattar verkligen all hjälp jag får utav er. Mvh Adriana

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Årets bolagsjurist

Oskar Brandt som är chefsjurist på Izettle har tilldelats utmärkelsen årets bolagsjurist.

Fylgia anställer biträdande jurister

Advokatfirman Fylgia har anställt tre jurister inom kommersiell tech & IP samt miljö- och entreprenadrätt.

57 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 57 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 11 april. Samtidigt utträdde 22 advokater ur samfundet.

Foto Roland Magnusson

Advokat blir hedersdoktor

Advokaten Johan Eriksson har av Stockholms universitet utsetts till en av 2019 års hedersdoktorer.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 april utnämnt åtta nya domare.

Samarbete mot brottslighet granskas

Tolv myndigheter har i flera år lagt ner stora resurser på att bekämpa organiserad brottslighet. Enligt Riksrevisionen har dock styrningen varit otydlig och utan samordning.

Foto Uppsala universitet

Uppsalaforskare får miljonanslag

Juris doktor Moa Lidén får Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law under två år för ett projekt om bevisning i brottmål.

Domstolarna rekryterar

Om några veckor går ansökningstiden ut för den utannonserade tjänsten som justitieråd i Högsta domstolen, men det finns även ett antal andra domstolstjänster runtom i landet att söka just nu.

Wistrand utser ny MP

Efter nio år som managing partner i Göteborg har Martin Wedén lämnat sin post. Lars Thunberg tar över i hans ställe.

Miljonbelopp till forskningsprojekt

Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat forskningsmedel till två projekt i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, vid Juridiska institutionen respektive Institutet för social forskning.

Nya delägare i DLA Piper

DLA Piper har utsett advokaterna Mats Eriksson och Magnus Oskarsson till nya delägare från och med 1 maj.

Studie om skatter och mänskliga rättigheter

Vilken koppling finns det mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling? Cristina Trenta har fått forskningsmedel för att bidra med kunskap om skatternas roll för hållbar utveckling.

Foto Ginasanders Dreamstime.com

EU inför nya upphovsrättsregler

EU-parlamentet röstade på tisdagen för kommissionens förslag till nytt upphovsrättsdirektiv.

Datainspektionen granskar vårdgivare

Datainspektionen ska undersöka hur fyra universitetssjukhus, tre stora privata vårdgivare och en nätläkare styr personalens åtkomst till huvudjournalsystemen.

Foto Leif R Jansson/Scanpix

Nytt justitieråd i HD

Stefan Reimer har tillträtt som justitieråd i Högsta domstolen.

Ny managing partner på Vinge i Göteborg

Vinge Göteborg har utsett Anna Palmérus till ny managing partner.

Foto stocksnapper

Nya domare

Regeringen har den 21 mars utnämnt en lagman och tre chefsrådmän.

Nya delägare och advokater till Wåhlin

Advokatfirman Wåhlin har sedan årsskiftet förstärkts med tre nya medarbetare i Göteborg, Malmö och Helsingborg, varav två delägare och en advokat.

Ny delägare i Ramberg

Advokat Camilla Alm-Eriksson började på Ramberg Advokater som delägare den 4 mars.

Foyen rekryterar jurist från hovrätten

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Erika Stjärnström från Göta hovrätt. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ny counsel på Delphi

Delphi har rekryterat Elisabeth Werner som counsel och hon kommer närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska.

Foto Syda Productions

Tredje tillsyn kring 1177

Datainspektionen genomför en inspektion på plats av Medhelp för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars utnämnt sju nya domare.

Praktikerartikel

Användning av mellanliggande bolag och principen om förfarandemissbruk

David Kleist, docent i finansrätt, analyserar två nyligen meddelade domar inom skatterättens område från EU-domstolen.

Foto Dotshock

Så fungerar justitiedepartementet

Justitiedepartementet presenterar en överblick över organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 mars.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt