Bli kund Annonsera
lördag 19 oktober 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 februari 2014,

Pro bono-arbete växer bland advokater

Fler och fler advokatbyråer anammar den amerikanska traditionen att utföra pro bono-arbete. Det kan handla om alltifrån att stödja barnbyar i Afrika, bistå Amnesty International eller åta sig advokatuppdrag utan ersättning.

Enligt Rikard Wikström, delägare på White & Case, har advokatbyråer i USA en lång tradition av pro bono-verksamhet.

- Samma utveckling kommer sannolikt att ske även i Sverige. Det kommer att bli viktigare och viktigare för alla företag, inklusive advokatbyråer, att ta ansvar för och ge tillbaka till samhället, konstaterar han.

White & Case i Sverige har - inom ramen för sitt pro bono-arbete - bland annat utrett möjlig skyddslagstiftning för barn i Afghanistan och granskat svensk asylpraxis rörande flyktingar från Syrien. Men byrån hjälper till exempel även cateringföretaget Provins – som startats av utlandsfödda kvinnor - med juridisk rådgivning.

Hållbart företagande

För ett par år sedan började Cederquist diskutera om byrån skulle ta ett större och mer direkt socialt ansvar. Inte bara för att det var en befogad sak att göra, utan också för att man ansåg att socialt ansvarstagande idag är en förutsättning för hållbart företagande.

- Socialt ansvar handlar inte bara om att skänka pengar utan om att man som individ och företag, efter egen förmåga, gör en insats som skapar engagemang och samhörighet, förklarar delägaren Carl Bokwall.

På Cederquist bestämdes därför att man primärt skulle bidra med byråns kompetens - inte bara pengar eller tid - och att stödet skulle ges där det kan göra en reell skillnad.

- Vi började föra en dialog med en rad olika organisationer och inledde så småningom ett samarbete med den ideella organisationen Project Playground som hjälper barn i Kapstadens kåkstäder. Vi stöttar nu organisationen med gratis rådgivning kring ett antal olika juridiska frågor som aktualiseras när verksamheten växer.

Även Lindahl bedriver en hel del internationellt pro bono-arbete genom organisationen Star for Life, som bland annat arbetar för att öka utbildningen om hiv och aids i Sydafrika och Namibia. Engagemanget innebär att byrån ger juridisk rådgivning till organisationen samt ekonomiskt stöd till en högstadieskola i Kwazulu Nathal-provinsen i Sydafrika.

- Men vi genomför också aktiviteter på våra kontor i Sverige, många med fokus på nyföretagande och utbildning, berättar advokat Niklas Carlsson. Ett konkret exempel är vårt Helsingborgskontor som erbjuder ett mentorskapsprogram för gymnasieelever kombinerat med undervisning vid Lunds universitet.

Två veckor per år

På Danowsky & Partners har man en uttalad ambition att jurister på alla nivåer ska arbeta med pro bono-uppdrag av olika slag.

- Vi vill att våra jurister i snitt ska jobba ungefär två veckor per år med ideella projekt som ligger i linje med byråns värderingar, berättar advokat Ann Nilsson. Större delen av detta arbete sker inom ramen för ett samarbetsavtal med Amnesty International. Det innebär att byrån, utan ersättning, biträder organisationen i olika juridiska frågor och anordnar en rad olika utbildningar, förklarar hon.

Mångfald och entreprenörskap

Vinges pro bono-arbete ryms inom ramen för byråns CSR-strategi, där det tidigt identifierades att bidraget ska bestå av kompetens snarare än rent ekonomiskt stöd. Arbetet och de organisationer som byrån stödjer har en viss vikt mot mångfald och entreprenörskap.

- I snart tolv år har vi hållit igång vårt stora mångfaldsprojekt och ett annat stort åtagande är att vi stöttar Raoul Wallenberg-institutet. Vi arbetar även med bland andra Rädda Barnen, Mitt Liv, Good Cause, Ashoka och YUMP, säger Anna Rasin, kommunikationschef på Vinge.

Dessutom har Vinge bistått organisationen Friends, vid bland annat namngivningen av Friends Arena.

- Pro bono-arbete är ett mycket uppskattat inslag hos våra jurister eftersom det ofta bidrar till att vidga vyerna utanför de traditionella uppdragen, säger Anna Rasin.

Centrum för rättvisa

På Gernandt & Danielsson finns inget byrågemensamt pro bono-program men många medarbetare gör ändå sådana insatser av olika slag. 

- Flera av oss ger tid till den ideella organisationen Centrum för rättvisa, berättar advokat Gunnar Strömmer, som också är en av organisationens grundare. Jag ser en mycket stark tendens till att allt fler unga affärsjurister har ett mycket bredare engagemang i rättssamhälle och ser ett stort värde i att bidra med denna typ av insatser, konstaterar han.

Ökning av uppdrag

Även på Roschier ser man att mängden pro bono-uppdrag har ökat väsentligt under de senaste åren.

- Vi uppmuntrar byråns jurister att aktivt delta i pro bono-ärenden som en del av att ge tillbaka till samhället och samtidigt bredda sitt kunnande, berättar advokat Jens Bengtsson. Fokus på vårt arbete ligger på barn och ungdomar, medicinsk behandling, miljöskydd och anti-drogarbete.

Inom ramen för detta stödjer Roschier ett antal organisationer med juridisk rådgivning, som exempelvis Reach for Change, Global Child Forum och Hjärt- och Lungfonden.

Mänskliga rättigheter

Mannheimer Swartlings inställning är att pro bono-arbetet ska bidra till sociala projekt där man kan göra en betydande insats. Enligt kommunikationschef Marc Klaus fokuserar man på projekt som främjar mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.

- Vårt samarbete med Raoul Wallenberg Institutet har exempelvis resulterat i att vi utvecklat en veckolång kurs i mänskliga rättigheter. Denna kurs har vi under fem års tid erbjudit sammanlagt 55 deltagare från 23 olika länder.

Mannheimer Swartling är också samarbetspartner till SOS Barnbyar där insatserna består av både ekonomiskt bidrag och juridisk rådgivning i bland annat avtalsrättsliga frågor.

Biträde vid upphandling

Enligt advokat Morvarid Dorkhan Nilsson på Baker & McKenzie har byråns medarbetare en stark tradition och ett stort engagemang för pro bono-arbete och andra samhällsengagemang på olika nivåer.

- Vi har möjlighet att åta oss stora eller små frågor för olika organisationer eller utföra internationella forsknings- och analysuppgifter för att stödja rättsstaten, säger Morvarid Dorkhan Nilsson.

Baker & McKenzie är bland annat samarbetspartner till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders som man bistår med löpande juridisk rådgivning. Dessutom man har hjälpt Röda Korsets Center för torterade flyktingar i olika frågor, exempelvis vid en upphandling avseende vård för torterade flyktingar.

Privatpersoner

Det finns också byråer som – utan att ta betalt – i särskilt ömmande fall tar sig an privatpersoners ärenden. Advokaten Henrik Thyselius på Glimstedts Göteborgskontor biträdde nyligen en 18-årig pojke som under hot om våld tvingades teckna ett antal mobilabonnemang och sedan pressades att överlämna de nya mobiltelefonerna till de fyra gärningsmännen i 20-årsåldern. Trots detta krävdes 18-åringen på 60.000 kronor av de fyra telefonbolagen för abonnemangen.

Henrik Thyselius berättar att han blev väldigt upprörd när läste i tidningen om detta och kände att det var helt orimligt.

- Efter att vi haft ett antal kontakter med telefonbolagen avstod de till slut helt från sina krav. Vår fördel är ju att vårt yrke bland annat innebär en betydande uthållighet och att vi tack vare denna och vår kunskap kan skapa tryck på i detta fall telefonbolagen. Dessutom var vi beredda att gå till domstol om det skulle krävas. För mig kändes det väldigt belönande och värmande att jag kunde hjälpa en ung människa så här, avslutar Henrik Thyselius.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt