Bli kund Annonsera
onsdag 20 mars 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 februari 2015,

Miljoner till forskningsprojekt

Torsten Söderbergs Stiftelse har presenterat sina beviljade anslag för 2014 års ansökningsomgång. Bland dessa går drygt 2,5 miljoner kronor till tre forskningsprojekt vid Uppsala universitets juridiska fakultet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Tre projektledare vid Juridiska fakulteten i Uppsala har av Torsten Söderbergs Stiftelsebeviljats medel för sina forskningsprojekt. Det skriver fakulteten på sin hemsida.

Professor Bengt Lindell får - tillsammans med processrättskollegorna docent Hans Eklund och Hugo Fridén, universitetslektor - 1.158.333 kronor för projektet "Rättskipning - vad är det?". Syftet med projektet är att närmare undersöka begreppet rättskipning i svensk rätt i allmän process och förvaltningsprocess. Undersökningen ska göras med hjälp av ett antal kriterier (exempelvis rätt till muntlig förhandling, möjlighet att överklaga, verkställbarhet), och med hjälp av dessa ska man klassificera olika slags mål och förfaranden. Tanken är att sedan - med utgångspunkt i datainsamlingen och de använda kriterierna - formulera ett normativt rättskipningsbegrepp, för att skapa en mininivå för den verksamhet som bör få kallas rättskipning.

Anna Jonsson Cornell, docent i konstitutionell rätt, har beviljats 780.000 kronor för projektet "Den digitala yttrandefriheten - en komparativ studie". Syftet är att analysera huruvida förhållandena för utövandet av yttrandefrihet kan anses ha förändrats i grunden sedan början av den digitala tidsåldern. Detta ska göras genom att jämföra hur fyra olika länder har anpassat sina nationella yttrandefrihetsgarantier till den digitala miljön, och de länder som omfattas av studien är Sverige, Finland, Frankrike och Storbritannien.

Slutligen har jur. dr i civilrätt Stojan Arnerstål, kopplad till Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt vid Juridiska institutionen, tilldelats 628.000 kr för sitt projekt "Användning av annans varumärke i marknadsföring". I detta projekt ska han undersöka gränserna för i vilken utsträckning det är tillåtet att referera till eller åberopa varumärken i reklam och annan marknadsföring. Detta eftersom det idag råder en betydande osäkerhet om rättsläget och om gränserna för vilken användning som är tillåten.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Anna Hollander mailadress: aik.hollander@gmail.com
7 januari 2019 10:28

Hej! Jag läste nyss om en dom a Hovrätten för Nedre Norrland på Infotorg Juridik som gäller växelvis boende. Nu kan jag inte domen. Kan du hjälpa mig vidare. Hälsningar Anna Hollander

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Foyen rekryterar jurist från hovrätten

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Erika Stjärnström från Göta hovrätt. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ny counsel på Delphi

Delphi har rekryterat Elisabeth Werner som counsel och hon kommer närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska.

Foto Syda Productions

Tredje tillsyn kring 1177

Datainspektionen genomför en inspektion på plats av Medhelp för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars utnämnt sju nya domare.

Praktikerartikel

Användning av mellanliggande bolag och principen om förfarandemissbruk

David Kleist, docent i finansrätt, analyserar två nyligen meddelade domar inom skatterättens område från EU-domstolen.

Foto Dotshock

Så fungerar justitiedepartementet

Justitiedepartementet presenterar en överblick över organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Foto Valery Voennyy

HFD söker justitieråd

Mari Andersson går i pension och därför söker Högsta förvaltnings- domstolen ett nytt justitieråd.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny delägare i Ramberg

Camilla Alm-Eriksson, som har varit chefsjurist på Riksbyggen, inträder som delägare i Ramberg Advokater.

Ny byrå inom upphandlingsrätt

Anna Ulfsdotter Forssell har lämnat Advokatfirman Delphi för att starta en ny byrå med inriktning mot upphandlingsrätt.

Nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 mars.

Medaljer till jurister

H.M. Konungens medalj har tilldelats förre justitierådet Stefan Lindskog samt förre kammarrättsrådet och riksdagsledamoten Susanne Eberstein.

Ny delägare i Fylgia

Advokaten Martin Wiklundh är ny delägare i Fylgia. Han är special- iserad inom entreprenad- och konsulträtt.

DI granskar 1177 Vårdguiden

Myndigheten gör en första inspektion av en av aktörerna kring 1177 Vårdguiden.

Domstolarna begär ökade resurser

Det krävs ökade resurser för att hantera den kraftiga tillströmningen av mål och behovet av att anställa fler domare. Domstolsverket begär därför en ramökning av anslaget till domstolarna med 650 miljoner kronor för kommande tre år.

Dessa kan ta plats i samfundets styrelse

Advokatsamfundets valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i styrelsen.

Får inte kamerabevaka grannens tomt

En husägare får inte rikta bevakningskameran så att den övervakar grannarnas tomter, konstaterar Datainspektionen i sin granskning av privatpersoners kamerabevakning.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

DI granskar ansikts- igenkänning i skola

Datainspektionen ska utreda vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt dataskyddsförordningen, GDPR, efter att en gymnasiskola börjat använda sådan för att kontrollera närvaro.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt