Bli kund Annonsera
måndag 17 juni 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 februari 2015,

Miljoner till forskningsprojekt

Torsten Söderbergs Stiftelse har presenterat sina beviljade anslag för 2014 års ansökningsomgång. Bland dessa går drygt 2,5 miljoner kronor till tre forskningsprojekt vid Uppsala universitets juridiska fakultet.

Tre projektledare vid Juridiska fakulteten i Uppsala har av Torsten Söderbergs Stiftelsebeviljats medel för sina forskningsprojekt. Det skriver fakulteten på sin hemsida.

Professor Bengt Lindell får - tillsammans med processrättskollegorna docent Hans Eklund och Hugo Fridén, universitetslektor - 1.158.333 kronor för projektet "Rättskipning - vad är det?". Syftet med projektet är att närmare undersöka begreppet rättskipning i svensk rätt i allmän process och förvaltningsprocess. Undersökningen ska göras med hjälp av ett antal kriterier (exempelvis rätt till muntlig förhandling, möjlighet att överklaga, verkställbarhet), och med hjälp av dessa ska man klassificera olika slags mål och förfaranden. Tanken är att sedan - med utgångspunkt i datainsamlingen och de använda kriterierna - formulera ett normativt rättskipningsbegrepp, för att skapa en mininivå för den verksamhet som bör få kallas rättskipning.

Anna Jonsson Cornell, docent i konstitutionell rätt, har beviljats 780.000 kronor för projektet "Den digitala yttrandefriheten - en komparativ studie". Syftet är att analysera huruvida förhållandena för utövandet av yttrandefrihet kan anses ha förändrats i grunden sedan början av den digitala tidsåldern. Detta ska göras genom att jämföra hur fyra olika länder har anpassat sina nationella yttrandefrihetsgarantier till den digitala miljön, och de länder som omfattas av studien är Sverige, Finland, Frankrike och Storbritannien.

Slutligen har jur. dr i civilrätt Stojan Arnerstål, kopplad till Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt vid Juridiska institutionen, tilldelats 628.000 kr för sitt projekt "Användning av annans varumärke i marknadsföring". I detta projekt ska han undersöka gränserna för i vilken utsträckning det är tillåtet att referera till eller åberopa varumärken i reklam och annan marknadsföring. Detta eftersom det idag råder en betydande osäkerhet om rättsläget och om gränserna för vilken användning som är tillåten.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt