Bli kund Annonsera
söndag 24 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 juli 2017,

Färre antal anmälda brott i år

Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731.000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17.000 färre brott (-2 procent) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har dock antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60.400 brott (+9 procent).

Under första halvåret 2017 utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 32 procent av samtliga anmälda brott, medan motsvarande andel för brott mot person var 19 procent. Skadegörelse- och bedrägeribrotten utgjorde 13 procent vardera av de brott som anmäldes under första halvåret 2017.

Den senaste tioårsperioden (2008–2017) utmärks av en minskning av stöldbrottens andel av samtliga anmälda brott under det första halvåret, med åtta procentenheter. Även andelen skadegörelsebrott har minskat de senaste tio åren, med två procentenhet.

De övriga brottskategorier har ökat sina andelar. Brott mot person (kap. 3–7 brottsbalken) ökade med två procentenheter och narkotika­brotten ökade med en procentenhet, medan bedrägeribrotten ökade med sju procent­enheter.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott under första halvåret 2017 jämfört med samma period året innan var

- innehav av narkotika,

- bruk av narkotika,

- penningtvättsbrott,

- ärekränkning

- och smitning från trafikolycka

De enskilda brottstyper som minskade mest i antal var

- övrigt klotter,

- skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter),

- datorbedrägeri,

- övrig stöld och snatteri i butik, varuhus o.d.

- och misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång)

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt