Bli kund Annonsera
torsdag 22 februari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 november 2017,

Stort samemål upp i hovrätten

Nu inleds hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade målet mellan Girjas sameby och staten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Gällivare tingsrätt fastställde i en dom den 3 februari 2016 att Girjas sameby i hade ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom sitt område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, som ägs av staten. Domen innebär att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt där och att Girjas har rätt att, utan statens samtycke, upplåta jakt på småvilt och fiske.

Staten överklagade, genom Justitiekanslern, tingsrättens dom och huvudförhandlingen i hovrätten inleds den 6 november, skriver JK på sin hemsida. Rättegången beräknas pågå under 13–14 förhandlingsdagar och avslutas i mitten av december.

Urminnes hävd

Girjas åberopade urminnes hävd, alternativt sedvanerätt, och menade bland annat att ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, att samer i egenskap av ursprungsbefolkning har bedrivit renskötsel inom området, samt att samer ensamma i god tro har brukat detta för jakt och fiske kontinuerligt under mycket lång tid.

Enligt samebyn innebär även det faktum att staten, men inte Girjas, äger upplåta rätt till jakt och fiske en diskriminering som strider mot egendomsskyddet i Regeringsformen och Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter.

Tingsrätten ansåg att samerna - redan vid tiden för ikraftträdandet av 1734 års lag – hade rätt att jaga och fiska på området på grund av urminnes hävd, att deras rätt är en ensamrätt och att staten, som blivit ägare till marken först genom avvittring år 1887, därefter inte kunnat vidta någon åtgärd som upphävt samerna rätt.

Girjas ansågs därför ha den yrkade ensamrätten och rennäringslagens reglering av rätten att upplåta jakträtt och fiskerätt stred mot grundlagen och Europakonventionen.

Ingen jakt- och fiskerätt

Statens inställning är dock, skriver JK på sin hemsida, den att det är staten som äger marken och i den egenskapen innehar jakt- och fiskerätten. Det är ostridigt att Girjas har kollektiv renskötselrätt på området och att dess medlemmar inom ramen för renskötselrätten får jaga och fiska där.

Staten anser även att det i svensk rätt inte finns någon rättsregel som ger Girjas en från den kollektiva renskötselrätten fristående, individuell rätt att jaga och fiska på området, och att en sådan rätt i vart fall inte kan grundas på att samer kollektivt bedrivit renskötsel, jagat och fiskat där.

Genom 1886 års renbeteslag fick den samiska befolkningen monopol på renskötsel, men lagen ger, enligt Justitiekanslern, inte samerna ensamrätt till jakt och fiske. Staten påpekar också, i sin inlaga, att samerna inte före början av 1900-talet gjort anspråk på ensamrätt till markresurserna ovanför odlingsgränsen i förhållande till staten, och att de aldrig, i juridisk mening, hävdat en sådan rätt.

Renskötselrätten är, skriver JK vidare, en rätt för den samiska befolkningen att, oberoende av vem som är ägare till marken, bedriva renskötsel där så skett av gammal sedvana och renskötselrätten får utövas endast av den som är medlem i en sameby. Till sitt innehåll är samernas renskötselrätt därför en personlig rätt som inte kan vare sig överlåtas eller upplåtas till andra, menar JK avslutningsvis.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Elin Eliasson
7 november 2017 14:04

Överväg lämpligheten i rubriksättningen!

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

En ny domare

Växjö tingsrätt får en ny chefsrådman.

Ny delägare hos MAQS

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari.

Foyen rekry- terar jurist inom energi

Bolagsjuristen Johan Bogren från E.ON rekryteras av Foyen Advokarfirma.

Bird & Bird får ny delägare

Advokatbyrån utser Jan Byström till ny delägare.

UTBILDNING

6
mar

Offentlighet och sekretess

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

7
mar

IT-avtal

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

8
mar

Statsstöd

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30

» Till utbildningar
Foto © tomloel

Två nya domare

Regeringen har idag utnämnt en domare i Svea hovrätt och en i Stockholms tingsrätt.

Avhandling i skatterätt

Vid Stockholms universitet presenterades nyligen en avhandling om avyttringsbegreppet i kapitalvinstbeskattningen och gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria transaktioner.

Åtal väckt för dubbelmord

En 24-årig man åtalas nu misstänkt för ett dubbelmord i Mantorp i juni 2017. Han åtalas även för bedrägeri. Mannen nekar till brott.

Foyen rekryterar

Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun.

Rättegången mot Akilov inleds

Den 13 februari inleddes rättegången mot den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingrätt.

Åtalas för sexualbrott

Åtal väcks nu mot en 19-årig man i Vänersborg som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn, misshandel, sexuellt ofredande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Foto Uppsala universitet

Nytt masterprogram i miljörätt i Uppsala

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law.

Magnusson rekryterar it-rättsexpert

Magnusson har anställt Gustaf Ramel som specialist inom personuppgiftsrätt och it-rätt.

Foto © Chase Clausen | Dreamstime.com

Får inte stoppa alkoholreklam

Svenska myndigheter får enligt EU-kommissionen inte försöka stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.

HD söker ett justitieråd

Eftersom justitierådet Anders Eka ersätter ordföranden Stefan Lindskog, som går i pension i augusti, söker Högsta domstolen ett nytt justitieråd.

Ny gästprofessor vid Örebro universitet

Marie Karlsson Tuula har blivit anställd av rektorn för Örebro universitet som gästprofessor i civilrätt.

Foto Syda Productions

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen inom kort att besluta om en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Anders Thornberg ny rikspolischef

Den nye rikspolischefen blir Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Nya ordför-anden i HD och HFD

Anders Eka och Helena Jäderblom har utnämnts till nya ordföranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Anders Perklev blir ny hovrättspresident i Svea hovrätt.

Eliasson lämnar polisen

Rikspolischef Dan Eliasson avgår och blir ny generaldirektör för MSB.

Glimstedt öppnar kontor i Karlstad

Advokatfirman Glimstedt etablerar sig i Värmland.

Foto © tomloel

Minskat förtroende för rättsväsendet

I Nationella trygghetsundersökningen 2017, som Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Medaljer till jurister

Kungen har den 28 januari beslutat om ett antal medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus, varav två stycken går till jurister för deras insatser inom svensk juridik.

Åtal väckt i terrormålet

Åtal har nu väckts för bland annat terrorbrott mot Rakhmat Akilov efter lastbilskapningen och vansinnesfärden på Drottninggatan i april förra året.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Advokaterna Petra Loodberg och Peter Algar har den 1 januari inträtt som nya delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Åklagare prisas av FBI

Kammaråklagarna Annika Wennerström och Emelie Källfelt, på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har fått utmärkelser från amerikanska Federal Bureau of Investigation.

Foto MRR-photography

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 46 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 26 januari. Samtidigt utträdde hela 51 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt