Bli kund Annonsera
tisdag 21 november 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 november 2017,

Stort samemål upp i hovrätten

Nu inleds hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade målet mellan Girjas sameby och staten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Gällivare tingsrätt fastställde i en dom den 3 februari 2016 att Girjas sameby i hade ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom sitt område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, som ägs av staten. Domen innebär att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt där och att Girjas har rätt att, utan statens samtycke, upplåta jakt på småvilt och fiske.

Staten överklagade, genom Justitiekanslern, tingsrättens dom och huvudförhandlingen i hovrätten inleds den 6 november, skriver JK på sin hemsida. Rättegången beräknas pågå under 13–14 förhandlingsdagar och avslutas i mitten av december.

Urminnes hävd

Girjas åberopade urminnes hävd, alternativt sedvanerätt, och menade bland annat att ensamrätten följer direkt av rennäringslagen, att samer i egenskap av ursprungsbefolkning har bedrivit renskötsel inom området, samt att samer ensamma i god tro har brukat detta för jakt och fiske kontinuerligt under mycket lång tid.

Enligt samebyn innebär även det faktum att staten, men inte Girjas, äger upplåta rätt till jakt och fiske en diskriminering som strider mot egendomsskyddet i Regeringsformen och Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter.

Tingsrätten ansåg att samerna - redan vid tiden för ikraftträdandet av 1734 års lag – hade rätt att jaga och fiska på området på grund av urminnes hävd, att deras rätt är en ensamrätt och att staten, som blivit ägare till marken först genom avvittring år 1887, därefter inte kunnat vidta någon åtgärd som upphävt samerna rätt.

Girjas ansågs därför ha den yrkade ensamrätten och rennäringslagens reglering av rätten att upplåta jakträtt och fiskerätt stred mot grundlagen och Europakonventionen.

Ingen jakt- och fiskerätt

Statens inställning är dock, skriver JK på sin hemsida, den att det är staten som äger marken och i den egenskapen innehar jakt- och fiskerätten. Det är ostridigt att Girjas har kollektiv renskötselrätt på området och att dess medlemmar inom ramen för renskötselrätten får jaga och fiska där.

Staten anser även att det i svensk rätt inte finns någon rättsregel som ger Girjas en från den kollektiva renskötselrätten fristående, individuell rätt att jaga och fiska på området, och att en sådan rätt i vart fall inte kan grundas på att samer kollektivt bedrivit renskötsel, jagat och fiskat där.

Genom 1886 års renbeteslag fick den samiska befolkningen monopol på renskötsel, men lagen ger, enligt Justitiekanslern, inte samerna ensamrätt till jakt och fiske. Staten påpekar också, i sin inlaga, att samerna inte före början av 1900-talet gjort anspråk på ensamrätt till markresurserna ovanför odlingsgränsen i förhållande till staten, och att de aldrig, i juridisk mening, hävdat en sådan rätt.

Renskötselrätten är, skriver JK vidare, en rätt för den samiska befolkningen att, oberoende av vem som är ägare till marken, bedriva renskötsel där så skett av gammal sedvana och renskötselrätten får utövas endast av den som är medlem i en sameby. Till sitt innehåll är samernas renskötselrätt därför en personlig rätt som inte kan vare sig överlåtas eller upplåtas till andra, menar JK avslutningsvis.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Elin Eliasson
7 november 2017 14:04

Överväg lämpligheten i rubriksättningen!

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Sofia Strömgren

Juridikjubileum i Umeå

Juridiska institutionen i Umeå firade 40 år och det blev en dag med spännande, intressanta och välbesökta föreläsningar samt ett ministerbeök.

Konkurrensverket belönar studenter

Två studenter vid Stockholms Universitets juridiska institution tog hem första och andra pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling.

Foto Peter Dejong, ICC

ICC får mänskliga rättighetspris

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017.

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren.

UTBILDNING

21
nov

Klarspråk i praktiken (1,5 dagar)

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 13-16.30.

21
nov

Infotorg Juridik för privat och offentlig sektor

Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 i Solna, kl. 09-11

23
nov

Modern förvaltningsrätt - ur ett EU-rättsligt perspektiv

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16

» Till utbildningar

Nya domare

Regeringen har utnämnt tre nya chefsrådmän.

Foto © tomloel

#medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

Jämlikt bland delägarna om drygt 30 år

När Affärsvärlden listar Sveriges största affärsjuridiska byråer är det företag med flest kvinnliga delägare Landahl, med 44 procent kvinnliga delägare. På andra plats kommer Ramberg följt av Baker & Mckenzie.

Fler privatpersoner utsätts för brott

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en rapport från Brå.

Tre jurister till Bergenstråhle

IP-byrån Bergenstråhle & Partners har rekryterat de nyutexaminetrade juristerna Elin Eriksson, Jenny Crawford och Maria Dahlqvist.

Foto MRR-photography

23 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 23 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 10 november.

RÅ överklagar näringsförbudsdom

Målet gäller, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Rafflande advokatinnebandy

Cederquist slog Vinge i finalen som avgjordes på straffar och vann Stockholms större advokatbyråers årliga innebandyturnering.

Ny byrå för familjerätt och vardagsjuridik

Med syftet att möta den ökade efterfrågan på juridiska tjänster för privatpersoner och småföretagare startas nu juristbyrån Bra Juridik.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Lagbilder innebandy I

Lagbilder innebandy II

Försäkringskassan övertolkar HFD-dom

Försäkringskassan gör en långtgående tolkning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om till personlig assistans som kom i somras. Det menar justitierådet Thomas Bull i HFD, som var en av domarna.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Fyra nya domare

Regeringen har den 9 november utnämnt fyra domare i Stockholm, Karlstad och Umeå.

Goldstein årets kriminologipristagare

Det stora och prestigefyllda Stockholm Prize in Criminology går i år till amerikanen Herman Goldstein som forskar om polisarbete.

Foto © ksaku

Stort samemål upp i hovrätten

Nu inleds hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade målet mellan Girjas sameby och staten.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Satsning mot it-relaterade brott

Polisen ökar insatserna mot it-relaterade brott. Nya regionala it-brottscentrum byggs upp och fler poliser ska utbildas för att arbeta med dessa brott.

Foto © mikdam

VW-förundersökningen överförs till Tyskland

Förundersökningen om misstänkt manipulerade Volkswagenmotorer som distribuerats i Sverige har överförts till Tyskland.

Norburg & Scherp får ny delägare

Advokat Kristina Ljungström ansluter sig till Norburg & Scherp Advokatbyrå den 1 februari 2018 och blir ny delägare i byrån.

Förundersökning i Södertäljeärende återupptas inte

Efter att ha gått igenom handlingarna i ett ärende från 2001 då en 11-årig pojke mördades beslutar åklagaren nu att inte återuppta utredningen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt