Bli kund Annonsera
tisdag 19 juni 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 november 2017,

Juridiken i Umeå firade 40 år

Fredagen den 10 november firade Juridiska institutionen i Umeå 40 år och det blev en dag med spännande, intressanta och välbesökta föreläsningar samt ett ministerbeök.
Gunilla Isaksson och Amanda Eklund
Foto: Sofia Strömgren
Civilminster Ardalan Shekarabi
Foto: Sofia Strömgren
Välbesökt firande
Foto: Sofia Strömgren

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Amanda Eklund, student på juristprogrammets femte termin, var först ut av jubileumsdagens gästtalare. Hon talade om varför hon valt att läsa juridik och händelsen som fått henne att stanna, en räddningsaktion på Medelhavet julen 2015. Efter att via en räddningsbåt ha plockat upp nedkylda barn ur en gummiflotte på vattnet mellan Turkiet och Grekland och sedan sett en passagerarfärja köra samma sträcka insåg hon att juristbanan var rätt för henne.

- Hur kan det komma sig att de här barnen tvingades åka i livsfarliga gummibåtar utan flytvästar när det på samma sträcka gick vanliga passagerarfärjor? Jag insåg att juridiken kunde ge mig svaret, berättade Amanda för en mycket intresserad publik.

Fullsatta föreläsningar

Andra talare var bland annat civilminister Ardalan Shekarabi (S) som höll föredrag på temat Förvaltningspolitik i utveckling och före detta juriststudenten i Umeå, Gunilla Isaksson, som talade om sitt nuvarande arbete som gruppchef för Folkrättsgruppen vid UD.

Förmiddagens föredrag med institutionens lärare och forskare blev fullsatta. Frågorna om tiggeriförbud, Therese Johaugs dopning, länders rätt till självbestämmande, Donald Trump, hot och våld inom vården och artificiell intelligens och datoriserad diskriminering lockade många. Studenter på juristprogrammet höll samtidigt ett rättgångsspel, där de spelade upp en förhandling kring karaktären Arnes rattfylleri i samband med förtäring av alkoglass.

I samband med firandet släpptes även en antologi, Jubileumsskrift till Juridiska institutionen.

Foto Wavebreakmedia

Nya advokater antagna

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 47 ledamöter vid sitt sammanträde den 14 juni.

Vinge prisades i London

För sjätte gången tog Vinge hem utnämningen som den advokatbyrå i Sverige som bäst lyckats med sina jämställdhetsinitiativ.

Foto Foto: Frugan

Juristerna som sommarpratar

Här är listan med jurister som är värdar i programmet Sommar i Sveriges Radio.

Muntlig förhandling i EU-domstolen

För första gången har en svensk domstol valt att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i ett upphandlingsmål.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har utnämnt ett justitieråd, fyra hovrättsråd, sex kammarrättsråd och tio rådmän.

Advokatsamfundet prisar journalist

Negra Efendic, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris.

Foto v Wavebreakmedia

Tryckfriheten utreds

En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Delägarna vid Lindahls Stockholmskontor startar eget

Advokatfirman Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl för att efter årsskiftet bilda två nya byråer.

Datainspektionen granskar Google igen

Myndigheten följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli glömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

Ensamkommande får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ensamkommande flyktingar som kom till Sverige senast den 24 november 2015 och som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Foto © Jirsak

Datainspektionen inleder GDPR-granskning

Myndigheten ska granska om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett dataskyddsombud verkligen har gjort det.

Foto Secondshot Dreamstime.com

Nya hedersdoktorer utsedda i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.

Foto Leif Ingvarson

Ny statistik över lagföring och återfall

Brå publicerar nu den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 och 2015.

Datainspektionen överklagar Google-dom

Datainspektionen vill att kammarrätten avgör den enligt inspektionen principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

GDPR träder i kraft

Den 25 maj började, som nog ingen kunnat missa, dataskyddsförordningen, GDPR, att tillämpas i Sverige och övriga EU. Den nya lagstiftningen syftar till att stärka rättigheterna och öka skyddet för medborgarna och den ställer högre krav på företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning

Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, vilket riskerar att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert. Det skriver Riksrevisionen i en ny granskning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt