Bli kund Annonsera
tisdag 12 december 2017
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 november 2017,

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren. Seminariet arrangerades av Bisnode som en del av företagets utbildningsserie kopplad till tjänsten Infotorg Juridik.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Uppemot sextio intresserade åhörare från såväl olika advokatbyråer, banker och företag som myndigheter, kommuner och fackförbund, hade samlats i konferenscentret Helio vid Sergels Torg i Stockholm för att höra advokaterna Erik Danhard och Lovisa Levin dela med sig av nyheter inom arbetsrätten.

Danhard, som, förutom många år som advokat, även har arbetat i 14 år på LO TCO Rättsskydd, inledde seminariet med att gå igenom de ändringar som har skett i lagen om anställningsskydd, i syfte att skärpa åtgärderna mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Skydd för visselblåsare

Erik Danhard talade vidare om den nya så kallade visselblåsarlagen ("Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden") och hur den är tänkt att tillämpas.

- En visselblåsare som har förfarit enligt denna lag kan få skadestånd om arbetsgivaren utsätter denne för repressalier, men den ger inte visselblåsaren någon rätt att visselblåsa och medför därför ingen amnesti, förklarade han och konstaterade vidare att frågan om vad man egentligen får visselblåsa om "("allvarliga missförhållanden") är ganska oklar.

Även den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari i år berördes under frukostseminariet.

- Lagen innehåller ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter och ett systematiskt arbete enligt modell från arbetsmiljöområdet införs nu, liksom ett dokumentationskrav för alla företag med fler än tio anställda, förklarade Erik Danhard.

Utstationeringsregler

Lovisa Levin tog sedan över och inledde med en kort redogörelse för begreppet utstationering och hur tillhandhållande av tjänster över EU:s gränser har påverkat - och fortsätter att påverka - arbetsrätten. Hon berättade om målet Laval-Svenska Byggnadsförbundet som avgjordes av EU-domstolen 2005 och hur detta mål resulterade i att den svenska lagstiftningen behövde ändras för att anpassas till EU:s utstationeringsdirektiv.

Från och med den 1 juni i år har de svenska utstationeringsreglerna återigen ändrats, vilket sannolikt beror på den sittande regeringens linje vad gäller arbetsrätten.

- Nu införs ett helt nytt system med så kallat utstationeringskollektivavtal, som innebär en möjlighet till kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar som får genomföras med stöd av stridsåtgärder. Och rätten att vidta stridståtgärder kommer hädanefter att gälla oavsett vilka villkor som den utstationerade arbetsgivaren tillämpar, förklarade Lovisa Levin.

Andra nyheter rör utstationeringskollektivavtalets verkningar, repressalieförbud samt bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter.

Arbetsrätten och offentlig upphandling

Sista punkten på det innehållsrika morgonseminariets agenda handlade om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling och den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juni i år.

- Syftet med dessa regler är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga anställningsvillkor och säkerställa att en antagen leverantör erbjuder sina anställda åtminstone vissa minimivillkor, konstaterade Lovisa Levin.

Reglerna är också tänkta att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning; en arbetsgivare ska alltså inte kunna använda sina arbetstagare som konkurrensmedel. Enligt de nya reglerna är arbetsrättsliga kontraktsvillkor obligatoriska när det anses "behövligt" i en offentlig upphandling.

- Det blir här dock fråga om en helhetsbedömning och det är den upphandlande myndigheten själv som har ansvaret för att göra denna bedömning. Och då det inte finns någon etablerad metodik eller fastställd systematik för att i dagsläget göra sådana behövlighetsbedömningar, kan man nog förutspå att dessa kanske inte alltid blir helt enkla att göra, konstaterade Lovisa Levin avslutningsvis.

Foyen får nya delägare

Foyen tar in Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg som nya delägare från och med årsskiftet.

Foto ©kzenon

28 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 28 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 8 december.

Vinge prisas i London

Vinge har för fjärde året i rad utsetts av Mergermarket till Årets M&A-byrå 2017 bland affärsjurister i Sverige.

Praxisnyheter om offentlig upphandling

Advokaten Sara-Li Olovsson och biträdande juristen Martin Bogg från Delphi Advokatbyrå var talarna på onsdagens seminarium om rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet.

UTBILDNING

12
dec

Entreprenadjuridik och försäkringslösningar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm, kl. 09.30-16.30.

13
dec

Förhörsteknik

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

14
dec

Komplicerade boutredningar

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

» Till utbildningar

Sexuella trakasserier i advokatbranschen

En tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande jurister har utsatts för sexuella trakasserier. Det visar en ny undersökning från Advokatsamfundet som rapporteras om på samfundets hemsida.

Foto LianeM

Årets advokatbyrå 2017

Marlaw är för tredje året i rad årets advokatbyrå i kategorin småbyråer, Fylgia toppar i mellan- klassen och även Delphi vinner för tredje året i rad bland storbyråerna. Det stora klientpriset tilldelas Linklaters.

Ny GD för EBM

Regeringen har utsett Monica Rodrigo till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten.

Foto Simon Gunnarsson

Tydlig karriärväg för forskare

Att få en tydlig, förutsebar och samman- hängande karriärväg för forskare har länge efterfrågats. Tillsammans med Lunds universitet presenterar därför Ragnar Söderbergs stiftelse fem nya biträdande universitetslektorer.

Konkurrens- expert till Vinge

Vinges specialistgrupp EU, Competition & Regulatory rekryterar ytterligare en konkurrensexpert, Emma Johansson, till Vinges kontor i Stockholm.

Nya delägare i ADN Law

Advokaterna Claes Lood, Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund går från Fylgia till ADN Law.

Klas Eklund till MSA

Mannheimer Swartling anställer från och med årsskiftet Klas Eklund som senior economist.

Ny counsel i White & Case

Michael Bark-Jones har utsetts till counsel i White & Case globala bankgrupp. 

Rättsväsendets chefer samlas efter #metoo

Igår samlades myndighetschefer inom rättsväsendet för ett samtal med anledning av den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier.

Foto Michael Erhardsson

Samfundet säger nej till nytt strafförslag

I sitt yttrande över Justitiedepartmentets promemoria som föreslår livstids fängelse som normalstraff för mord avstyrker Sveriges Advokatsamfund det nya lagförslaget.

Nya delägare på MSA

Mannheimer Swartling har valt in Azadeh Razani, Joel Mårtensson och Niklas Hagbard till nya delägare på byrån med verkan från och med den 1 januari 2018.

DO inleder granskning

I kölvattnet av #metoo utvidgar nu DO sin tillsyn av rutiner och riktlinjer mot sexuella trakasserier.

Rekordmånga förvärv under tredje kvartalet

Det har varit en mycket stark transaktionsmarknad i Sverige under tredje kvartalet 2017.

Foto Sofia Strömgren

Juridikjubileum i Umeå

Juridiska institutionen i Umeå firade 40 år och det blev en dag med spännande, intressanta och välbesökta föreläsningar samt ett ministerbeök.

Konkurrensverket belönar studenter

Två studenter vid Stockholms Universitets juridiska institution tog hem första och andra pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling.

Foto Peter Dejong, ICC

ICC får mänskliga rättighetspris

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017.

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren.

Nya domare

Regeringen har utnämnt tre nya chefsrådmän.

Foto © tomloel

#medvilkenrätt tas på stort allvar

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren tycker att juristuppropet #medvilkenrätt är angeläget och visar på bredden av bristande jämställdhet.

Jämlikt bland delägarna om drygt 30 år

När Affärsvärlden listar Sveriges största affärsjuridiska byråer är det företag med flest kvinnliga delägare Landahl, med 44 procent kvinnliga delägare. På andra plats kommer Ramberg följt av Baker & Mckenzie.

Fler privatpersoner utsätts för brott

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. Unga kvinnor utsätts oftare för trakasserier och sexualbrott medan medelålders män är mer utsatta för bedrägerier. Det visar en rapport från Brå.

Tre jurister till Bergenstråhle

IP-byrån Bergenstråhle & Partners har rekryterat de nyutexaminetrade juristerna Elin Eriksson, Jenny Crawford och Maria Dahlqvist.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto MRR-photography

23 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 23 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 10 november.

RÅ överklagar näringsförbudsdom

Målet gäller, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande, överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt