Bli kund Annonsera
lördag 24 februari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 november 2017,

Frukostseminarium om den nya arbetsrätten

Arbetsrättsexperterna Erik Danhard och Lovisa Levin talade på torsdagens frukostseminarium om nyheter inom arbetsrättslagstiftningen och rättsfallsutvecklingen på området under de senaste åren. Seminariet arrangerades av Bisnode som en del av företagets utbildningsserie kopplad till tjänsten Infotorg Juridik.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Uppemot sextio intresserade åhörare från såväl olika advokatbyråer, banker och företag som myndigheter, kommuner och fackförbund, hade samlats i konferenscentret Helio vid Sergels Torg i Stockholm för att höra advokaterna Erik Danhard och Lovisa Levin dela med sig av nyheter inom arbetsrätten.

Danhard, som, förutom många år som advokat, även har arbetat i 14 år på LO TCO Rättsskydd, inledde seminariet med att gå igenom de ändringar som har skett i lagen om anställningsskydd, i syfte att skärpa åtgärderna mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Skydd för visselblåsare

Erik Danhard talade vidare om den nya så kallade visselblåsarlagen ("Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden") och hur den är tänkt att tillämpas.

- En visselblåsare som har förfarit enligt denna lag kan få skadestånd om arbetsgivaren utsätter denne för repressalier, men den ger inte visselblåsaren någon rätt att visselblåsa och medför därför ingen amnesti, förklarade han och konstaterade vidare att frågan om vad man egentligen får visselblåsa om "("allvarliga missförhållanden") är ganska oklar.

Även den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari i år berördes under frukostseminariet.

- Lagen innehåller ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter och ett systematiskt arbete enligt modell från arbetsmiljöområdet införs nu, liksom ett dokumentationskrav för alla företag med fler än tio anställda, förklarade Erik Danhard.

Utstationeringsregler

Lovisa Levin tog sedan över och inledde med en kort redogörelse för begreppet utstationering och hur tillhandhållande av tjänster över EU:s gränser har påverkat - och fortsätter att påverka - arbetsrätten. Hon berättade om målet Laval-Svenska Byggnadsförbundet som avgjordes av EU-domstolen 2005 och hur detta mål resulterade i att den svenska lagstiftningen behövde ändras för att anpassas till EU:s utstationeringsdirektiv.

Från och med den 1 juni i år har de svenska utstationeringsreglerna återigen ändrats, vilket sannolikt beror på den sittande regeringens linje vad gäller arbetsrätten.

- Nu införs ett helt nytt system med så kallat utstationeringskollektivavtal, som innebär en möjlighet till kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar som får genomföras med stöd av stridsåtgärder. Och rätten att vidta stridståtgärder kommer hädanefter att gälla oavsett vilka villkor som den utstationerade arbetsgivaren tillämpar, förklarade Lovisa Levin.

Andra nyheter rör utstationeringskollektivavtalets verkningar, repressalieförbud samt bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter.

Arbetsrätten och offentlig upphandling

Sista punkten på det innehållsrika morgonseminariets agenda handlade om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling och den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juni i år.

- Syftet med dessa regler är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga anställningsvillkor och säkerställa att en antagen leverantör erbjuder sina anställda åtminstone vissa minimivillkor, konstaterade Lovisa Levin.

Reglerna är också tänkta att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning; en arbetsgivare ska alltså inte kunna använda sina arbetstagare som konkurrensmedel. Enligt de nya reglerna är arbetsrättsliga kontraktsvillkor obligatoriska när det anses "behövligt" i en offentlig upphandling.

- Det blir här dock fråga om en helhetsbedömning och det är den upphandlande myndigheten själv som har ansvaret för att göra denna bedömning. Och då det inte finns någon etablerad metodik eller fastställd systematik för att i dagsläget göra sådana behövlighetsbedömningar, kan man nog förutspå att dessa kanske inte alltid blir helt enkla att göra, konstaterade Lovisa Levin avslutningsvis.

En ny domare

Växjö tingsrätt får en ny chefsrådman.

Ny delägare hos MAQS

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari.

Foyen rekry- terar jurist inom energi

Bolagsjuristen Johan Bogren från E.ON rekryteras av Foyen Advokarfirma.

Bird & Bird får ny delägare

Advokatbyrån utser Jan Byström till ny delägare.

UTBILDNING

6
mar

Offentlighet och sekretess

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

7
mar

IT-avtal

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

8
mar

Statsstöd

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30

» Till utbildningar
Foto © tomloel

Två nya domare

Regeringen har idag utnämnt en domare i Svea hovrätt och en i Stockholms tingsrätt.

Avhandling i skatterätt

Vid Stockholms universitet presenterades nyligen en avhandling om avyttringsbegreppet i kapitalvinstbeskattningen och gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria transaktioner.

Åtal väckt för dubbelmord

En 24-årig man åtalas nu misstänkt för ett dubbelmord i Mantorp i juni 2017. Han åtalas även för bedrägeri. Mannen nekar till brott.

Foyen rekryterar

Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun.

Rättegången mot Akilov inleds

Den 13 februari inleddes rättegången mot den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingrätt.

Åtalas för sexualbrott

Åtal väcks nu mot en 19-årig man i Vänersborg som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn, misshandel, sexuellt ofredande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Foto Uppsala universitet

Nytt masterprogram i miljörätt i Uppsala

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law.

Magnusson rekryterar it-rättsexpert

Magnusson har anställt Gustaf Ramel som specialist inom personuppgiftsrätt och it-rätt.

Foto © Chase Clausen | Dreamstime.com

Får inte stoppa alkoholreklam

Svenska myndigheter får enligt EU-kommissionen inte försöka stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.

HD söker ett justitieråd

Eftersom justitierådet Anders Eka ersätter ordföranden Stefan Lindskog, som går i pension i augusti, söker Högsta domstolen ett nytt justitieråd.

Ny gästprofessor vid Örebro universitet

Marie Karlsson Tuula har blivit anställd av rektorn för Örebro universitet som gästprofessor i civilrätt.

Foto Syda Productions

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen inom kort att besluta om en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Anders Thornberg ny rikspolischef

Den nye rikspolischefen blir Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Nya ordför-anden i HD och HFD

Anders Eka och Helena Jäderblom har utnämnts till nya ordföranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Anders Perklev blir ny hovrättspresident i Svea hovrätt.

Eliasson lämnar polisen

Rikspolischef Dan Eliasson avgår och blir ny generaldirektör för MSB.

Glimstedt öppnar kontor i Karlstad

Advokatfirman Glimstedt etablerar sig i Värmland.

Foto © tomloel

Minskat förtroende för rättsväsendet

I Nationella trygghetsundersökningen 2017, som Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Medaljer till jurister

Kungen har den 28 januari beslutat om ett antal medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus, varav två stycken går till jurister för deras insatser inom svensk juridik.

Åtal väckt i terrormålet

Åtal har nu väckts för bland annat terrorbrott mot Rakhmat Akilov efter lastbilskapningen och vansinnesfärden på Drottninggatan i april förra året.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Advokaterna Petra Loodberg och Peter Algar har den 1 januari inträtt som nya delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Åklagare prisas av FBI

Kammaråklagarna Annika Wennerström och Emelie Källfelt, på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har fått utmärkelser från amerikanska Federal Bureau of Investigation.

Foto MRR-photography

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 46 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 26 januari. Samtidigt utträdde hela 51 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt