Bli kund Annonsera
fredag 21 september 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 november 2017,
Foto: Peter Dejong, ICC

ICC får mänskliga rättighetspris

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Måndagen den 20 november överlämnas Stockholm Human Rights Award 2017 till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm, i närvaro av DD. MM. Konungen och Drottningen, skriver Sveriges Advokatsamfund i ett pressmeddelande.

Priset delas ut varje år av Advokatsamfundet, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Presidenten Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel tar på domstolens vägnar emot utmärkelsen av Hans Majestät Konungen.

Allvarligaste brotten

ICC har sitt säte i Haag, är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans, och har mandat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten som angår världssamfundet, med full respekt för de rättigheter som tillkommer misstänkta och åtalade i en rättssäker process.

Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 124.

Genom att bygga upp förståelse och samarbete med länder över hela världen har ICC blivit verklighet, utifrån den nydanande idén om en internationell brottmålsdomstol som ställer dem som begår de mest avskyvärda brotten till svars, skriver Advokatsamfundet i pressmeddelandet.

Rättsligt förpliktade

Konventionsländerna är rättsligt förpliktade att gripa misstänkta och överlämna dem till ICC, att säkra misstänktas tillgångar när så erfordras och att samarbeta med domstolen på andra sätt, exempelvis för att skydda målsägande och vittnen. Eftersom ICC saknar egen polisstyrka eller verkställande myndighet, är det samarbete som bär upp Romstadgans system.

Sedan domstolen kom till har åklagarmyndigheten inlett tio offentliga brottsutredningar och genomför för närvarande tio preliminära förundersökningar om brott. Hittills har mer än 40 personer åtalats för påstådda ogärningar, med ett antal fällande domar. Ett stort antal målsägande har deltagit i domstolens rättegångar och får ersättning genom ICC:s program för brottsskadeersättning.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Foto MRR-photography

91 nya advokater

Hela 91 nya advokater antogs vid Advokat-samfundets senaste styrelsemöte den 31 augusti. Samtidigt utträdde 43 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt