Bli kund Annonsera
onsdag 16 januari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 27 april 2018,

Nya EU-regler för visselblåsare

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag till minimidirektiv om skydd för visselblåsare som rapporterar om överträdelser rörande EU-rätten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det föreslagna direktivet omfattar skydd för de som slår larm om överträdelser av EU-rätten inom någon av följande områden: Offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet, miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av personuppgifter och säkerhet i nätverks- och informationssystem, konkurrensreglerna inom EU, överträdelser och missbruk av regler om bolagsskatt samt skador mot EU:s ekonomiska intressen.

Personkretsen som ska omfattas av repressalieskyddet föreslås vara brett och inte enbart innefatta anställda, utan även andra personer som befinner sig i en maktobalans som kan bidra till rädsla för att slå larm, till exempel anställda hos underleverantörer.

Utöver repressalieskydd innehåller förslaget också bestämmelser om krav på införande av rapporteringssystem som ska säkerställa att information om den som rapporterar hålls konfidentiellt. Kravet ska gälla för företag med fler än 50 anställda eller en omsättning överstigande 10 miljoner euro, liksom statliga och regionala förvaltningar och kommuner med fler än 10 000 invånare.

För företag verksamma inom den finansiella sektorn eller som är känsliga för penningtvätt eller terrorismfinansiering föreslås kravet däremot gälla alla, oavsett storlek. Rapporter om oegentligheter som inkommer i sådant system ska enligt förslaget följas upp och den som har lämnat en rapport ska få återkoppling inom en tremånadersperiod.

Enligt förslaget ska direktivet vara implementerat i medlemsländerna senast den 15 maj 2021.

Viss ökning av disciplinanmälningar

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Det framgår av ny statistik från Advokatsamfundet.

Foto Stockholms universitet

Högst antal sökande på juristprogrammet

Efter urval två till vårterminen 2019 har totalt 18.525 personer antagits till utbildningar vid Stockholms universitet. Populärast var juristprogrammet.

Foto © Elnur

Årets byråer utsedda

Vinnarna i Årets Advokatbyrå utsågs på torsdagen. Hamilton vann kategorin "Stora byråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset”.

Ny delägare i Setterwalls

Advokaten Henrik Trölle blir ny delägare vid Setterwalls i Malmö.

Foto stocksnapper

Domstolsbyggnad i Norrköping upphandlad

Domstolsverket har genomfört en upphandling för en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Inflyttning beräknas ske 2022.

Wåhlin utser ny MP

Jonas Holmstedt har utsetts till ny managing partner för Wåhlin.

Cederquist utser ny delägare

Elsa Arbrandt har valts in som delägare med start första januari.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Hanna Sundberg inträdde som partner på Kilpatrick Townsend Stockholmskontoret per den 1 januari 2019.

Ny storbyrå i Stockholm

Den 1 januari slog Advokatbyrån Cirio, med tidigare medarbetare från Lindahl, upp sina portar i Stockholm.

Foto JanneBanan

Nya justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Fyra nya delägare i Glimstedt

Fyra nya delägare tillträder på Glimstedt vid årsskiftet.

Ny delägare i Ramberg

Advokaten Mango Kask lämnar MAQS och inträdde den 1 januari som ny delägare i Ramberg.

”Mansfri” festival var diskriminering

Det var en överträdelse av diskriminerings- förbudet när musikfestivalen Statement uttalade att cis-män inte skulle ges tillträde till festivalen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt