Bli kund Annonsera
lördag 25 maj 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 juni 2018,

Nya hedersdoktorer i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.
Samuel Engblom
Foto: Lunds Universitet
Bengt Lundell
Foto: Lunds Universitet
Clare McGlynn
Foto: Lunds Universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Samuel Engblom är sedan 2014 samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation, skriver Lunds Universitet på sin hemsida. Dessförinnan var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har även arbetat för ILO och varit expert i ett flertal statliga utredningar.

Efter juridikstudier i Lund disputerade Samuel Engblom vid the European University Institute i Florens 2003 på avhandlingen ”Self-employment and the Personal Scope of Labour Law – Comparative Lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States”.

Utmärkande för Samuel Engblom är, skriver Universitetet vidare, hans stora samhällsengagemang och breda erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. Han har i sin forskning belyst gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. Genom sin ställning som samhällspolitisk chef på TCO och sitt fortsatt aktiva engagemang inom den internationella rättsvetenskapliga forskningen uppges Samuel Engblom inta en unik position som en viktig brygga mellan den arbetsrättsliga forskningen och arbetsmarknadens parter, både i ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.

Bengt Lundell disputerade vid institutionen för statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 1987 med avhandlingen ”Kommunerna och MBL”. Sedan han kom till juridiska fakulteten 1993 uppges han ha utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Bengt Lundell har, skriver Universitetet, under många år gjort ovärderliga insatser för internationaliseringsarbetet vid juridiska fakulteten, och även för Lunds universitet i bredare bemärkelse. Han var en av initiativtagarna till det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam, ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning mellan juridiska fakulteten i Lund och två vietnamesiska universitet.

Vidare har Bengt Lundell sedan 2008 haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL), ett samarbetsprojekt mellan tretton europeiska och tre kinesiska universitet. Bengt Lundell uppges även i många andra sammanhang ha bidragit med omfattande och oumbärliga insatser för att utveckla samarbetet med länder och universitet i Asien, såväl för Lunds universitets som för juridiska fakultetens räkning.

Clare McGlynn är professor of law vid Durham University i Storbritannien. I sin mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskning belyser, skriver Universitetet, Clare McGlynn aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. Hon inledde sin forskarkarriär inom arbetsrätten och ägnade sig särskilt åt frågor rörande jämställdhet och likabehandling liksom frågor i gränssnittet mellan arbetsrätten och familjerätten. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet.

Clare McGlynn är en mycket aktiv och internationellt välrenommerad forskare som förutom ett stort författarskap också återkommande medverkar i media, bland annat i BBC:s Women’s Hour och Law in Action.

Hon har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Under senare år har hon bl.a. medverkat vid flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Pris i arbetsrätt till professor i Lund

Professor emerita Ann Numhauser-Henning vid Lunds universitet tilldelas ett internationellt pris inom arbetsrätt för sin forskargärning.

Från Vinge till Delphi

Advokatfirman Delphi i Göteborg har rekryterat Elin Siwers, senior expert inom entreprenadrätt, från Vinge.

Jurist tilldelas pedagogiskt pris

Det fria pedagogiska priset vid Uppsala universitet tilldelas Katia Cejie vid juridiska institutionen för hennes förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat.

Jurist blir chef för IVO

Regeringen har utsett juristen Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Oro för hur person-uppgifter används

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Samtidigt är det bara hälften av svenska företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport.

Ny MP i Roschier

Mikko Manner har utnämnts till ny managing partner för advokatbyrån Roschier. Han efterträder Fredrik Rydin som blir styrelseordförande för byrån.

Förundersökning mot Assange återupptas

Vice överåklagare Eva-Marie Persson har beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen i Assangeärendet.

Jurist nominerad till Swedbanks styrelse

Swedbanks valberedning avser att nominera Josefin Lindstrand från Advokatfirman Hammarskiöld till styrelseledamot i banken.

Foto MRR-photography

40 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 40 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 9 maj.

Nytt allmänt ombud för socialförsäkringen

Regeringen har utsett juristen Essa Malmqvist till nytt allmänt ombud för socialförsäkringen.

Foto Inbj

Två domare utnämnda

Regeringen har den 9 maj utnämnt två nya rådmän.

Tom Kronhöffer till Next Advokater

Advokat Tom Kronhöffer ansluter som delägare till Next Advokater. Han kommer närmast från advokatbyrån Ramberg där han varit verksam som delägare de senaste tre åren.

Ny delägare i EY Law

EY Law i Sverige utökar sitt team med delägaren Anna Byström.

Amerikansk HD-domare på Sverigebesök

Den 6 maj besökte Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, Stockholm för att ta emot årets Gilel Storch Award för sina insatser för mänskliga rättigheter.

Foto Stelya Dreamstime.com

Nytt projekt integrerar teknik och juridik

Sverige har ett glapp mellan tech-relaterade utbildningar och juristutbildningen, anser Linn Alfredsson som har startat Tech Academy vid Lunds Universitet.

Advokatbyrå lägger ned

Karlerö Liljeblad KLA Advokatbyrå lägger ned sin verksamhet men flera jurister fortsätter tillsammans i en nystartad byrå.

Från Baker McKenzie till Magnusson

Magnusson rekryterar advokat Magdalena Berg från Baker McKenzie.

Delägare återvänder till Hellström

En av byråns grundare, Hans Liljeblad, återinträder som delägare i byrån.

KU föreslår nya justitieombudsmän

Ett enigt konstitutionsutskott har beslutat att föreslå att riksdagen väljer hovrättslagmannen Katarina Påhlsson och chefsrådmannen Per Lennerbrant till justitieombudsmän.

Foto Kriminalvården

Ny generaldirektör för Försäkringskassan

Regeringen har utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan. Dessutom har regeringen beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten.

Årets bolagsjurist

Oskar Brandt som är chefsjurist på Izettle har tilldelats utmärkelsen årets bolagsjurist.

Affärs- advokaterna ansluter till Bird & Bird

Mattias Lindberg kommer från boutiquebyrån Affärsadvokaterna och blir delägare i Bird & Bird.

57 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 57 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 11 april. Samtidigt utträdde 22 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt