Bli kund Annonsera
onsdag 16 januari 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 juni 2018,

Nya hedersdoktorer i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.
Samuel Engblom
Foto: Lunds Universitet
Bengt Lundell
Foto: Lunds Universitet
Clare McGlynn
Foto: Lunds Universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Samuel Engblom är sedan 2014 samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation, skriver Lunds Universitet på sin hemsida. Dessförinnan var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har även arbetat för ILO och varit expert i ett flertal statliga utredningar.

Efter juridikstudier i Lund disputerade Samuel Engblom vid the European University Institute i Florens 2003 på avhandlingen ”Self-employment and the Personal Scope of Labour Law – Comparative Lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States”.

Utmärkande för Samuel Engblom är, skriver Universitetet vidare, hans stora samhällsengagemang och breda erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. Han har i sin forskning belyst gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. Genom sin ställning som samhällspolitisk chef på TCO och sitt fortsatt aktiva engagemang inom den internationella rättsvetenskapliga forskningen uppges Samuel Engblom inta en unik position som en viktig brygga mellan den arbetsrättsliga forskningen och arbetsmarknadens parter, både i ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.

Bengt Lundell disputerade vid institutionen för statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 1987 med avhandlingen ”Kommunerna och MBL”. Sedan han kom till juridiska fakulteten 1993 uppges han ha utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Bengt Lundell har, skriver Universitetet, under många år gjort ovärderliga insatser för internationaliseringsarbetet vid juridiska fakulteten, och även för Lunds universitet i bredare bemärkelse. Han var en av initiativtagarna till det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam, ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning mellan juridiska fakulteten i Lund och två vietnamesiska universitet.

Vidare har Bengt Lundell sedan 2008 haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL), ett samarbetsprojekt mellan tretton europeiska och tre kinesiska universitet. Bengt Lundell uppges även i många andra sammanhang ha bidragit med omfattande och oumbärliga insatser för att utveckla samarbetet med länder och universitet i Asien, såväl för Lunds universitets som för juridiska fakultetens räkning.

Clare McGlynn är professor of law vid Durham University i Storbritannien. I sin mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskning belyser, skriver Universitetet, Clare McGlynn aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. Hon inledde sin forskarkarriär inom arbetsrätten och ägnade sig särskilt åt frågor rörande jämställdhet och likabehandling liksom frågor i gränssnittet mellan arbetsrätten och familjerätten. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet.

Clare McGlynn är en mycket aktiv och internationellt välrenommerad forskare som förutom ett stort författarskap också återkommande medverkar i media, bland annat i BBC:s Women’s Hour och Law in Action.

Hon har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Under senare år har hon bl.a. medverkat vid flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Viss ökning av disciplinanmälningar

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2018 var något större än 2017. Den långsiktiga trenden är dock att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Det framgår av ny statistik från Advokatsamfundet.

Foto Stockholms universitet

Högst antal sökande på juristprogrammet

Efter urval två till vårterminen 2019 har totalt 18.525 personer antagits till utbildningar vid Stockholms universitet. Populärast var juristprogrammet.

Foto © Elnur

Årets byråer utsedda

Vinnarna i Årets Advokatbyrå utsågs på torsdagen. Hamilton vann kategorin "Stora byråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset”.

Ny delägare i Setterwalls

Advokaten Henrik Trölle blir ny delägare vid Setterwalls i Malmö.

Foto stocksnapper

Domstolsbyggnad i Norrköping upphandlad

Domstolsverket har genomfört en upphandling för en ny domstolsbyggnad för tingsrätten i Norrköping. Inflyttning beräknas ske 2022.

Wåhlin utser ny MP

Jonas Holmstedt har utsetts till ny managing partner för Wåhlin.

Cederquist utser ny delägare

Elsa Arbrandt har valts in som delägare med start första januari.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Hanna Sundberg inträdde som partner på Kilpatrick Townsend Stockholmskontoret per den 1 januari 2019.

Ny storbyrå i Stockholm

Den 1 januari slog Advokatbyrån Cirio, med tidigare medarbetare från Lindahl, upp sina portar i Stockholm.

Foto JanneBanan

Nya justitieråd i HD

Regeringen har utnämnt Cecilia Renfors och Stefan Reimer till justitieråd i Högsta domstolen.

Fyra nya delägare i Glimstedt

Fyra nya delägare tillträder på Glimstedt vid årsskiftet.

Ny delägare i Ramberg

Advokaten Mango Kask lämnar MAQS och inträdde den 1 januari som ny delägare i Ramberg.

”Mansfri” festival var diskriminering

Det var en överträdelse av diskriminerings- förbudet när musikfestivalen Statement uttalade att cis-män inte skulle ges tillträde till festivalen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt