Bli kund Annonsera
fredag 17 augusti 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 juni 2018,

Nya hedersdoktorer i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.
Samuel Engblom
Foto: Lunds Universitet
Bengt Lundell
Foto: Lunds Universitet
Clare McGlynn
Foto: Lunds Universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Samuel Engblom är sedan 2014 samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation, skriver Lunds Universitet på sin hemsida. Dessförinnan var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har även arbetat för ILO och varit expert i ett flertal statliga utredningar.

Efter juridikstudier i Lund disputerade Samuel Engblom vid the European University Institute i Florens 2003 på avhandlingen ”Self-employment and the Personal Scope of Labour Law – Comparative Lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States”.

Utmärkande för Samuel Engblom är, skriver Universitetet vidare, hans stora samhällsengagemang och breda erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. Han har i sin forskning belyst gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. Genom sin ställning som samhällspolitisk chef på TCO och sitt fortsatt aktiva engagemang inom den internationella rättsvetenskapliga forskningen uppges Samuel Engblom inta en unik position som en viktig brygga mellan den arbetsrättsliga forskningen och arbetsmarknadens parter, både i ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.

Bengt Lundell disputerade vid institutionen för statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 1987 med avhandlingen ”Kommunerna och MBL”. Sedan han kom till juridiska fakulteten 1993 uppges han ha utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Bengt Lundell har, skriver Universitetet, under många år gjort ovärderliga insatser för internationaliseringsarbetet vid juridiska fakulteten, och även för Lunds universitet i bredare bemärkelse. Han var en av initiativtagarna till det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam, ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning mellan juridiska fakulteten i Lund och två vietnamesiska universitet.

Vidare har Bengt Lundell sedan 2008 haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL), ett samarbetsprojekt mellan tretton europeiska och tre kinesiska universitet. Bengt Lundell uppges även i många andra sammanhang ha bidragit med omfattande och oumbärliga insatser för att utveckla samarbetet med länder och universitet i Asien, såväl för Lunds universitets som för juridiska fakultetens räkning.

Clare McGlynn är professor of law vid Durham University i Storbritannien. I sin mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskning belyser, skriver Universitetet, Clare McGlynn aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. Hon inledde sin forskarkarriär inom arbetsrätten och ägnade sig särskilt åt frågor rörande jämställdhet och likabehandling liksom frågor i gränssnittet mellan arbetsrätten och familjerätten. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet.

Clare McGlynn är en mycket aktiv och internationellt välrenommerad forskare som förutom ett stort författarskap också återkommande medverkar i media, bland annat i BBC:s Women’s Hour och Law in Action.

Hon har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Under senare år har hon bl.a. medverkat vid flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Foto ifeelstock

Nominerade till Europadomstolen

Tre jurister har nominerats till tjänsten som Sveriges domare i Europadomstolen.

Foto © tomloel

Lediga domartjänster

Ett stort antal tingsrätter söker rådmän och flera förvaltningsrätter söker föredragande. Hovrätten i Göteborg söker en president och Högsta domstolen söker justiteråd.

Samfundet söker generalsekreterare

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg går i pension nästa sommar.

PT för migrationsmål

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli.

Foto Harvepino

Migrationsdomstol ber EU-domstolen om förhandsavgörande

Mot bakgrund av att migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den så kallade gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny chefsjurist på Konkurrensverket

Marie Östman blir ny chefsjurist på Konkurrensverket från och med den 1 september. Hon kommer närmast från Advokatfirman Vinge.

Ny styrelse i NOMA

Efter möten i Köpenhamn har Nordiskt Skiljeförfarande för Shipping och Offshore, NOMA, valt en ny styrelse med 12 medlemmar.

Foto Juergen Priewe

Utländska månggiften utreds

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över hur det kan stoppas att utländska månggiften erkänns i Sverige.

Migrationsverket avvaktar med beslut

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Ökat antal brott

Under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752.000 brott, vilket är tre procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Från HD till JK

Regeringen har beslutat att utse Mari Heidenborg till justitiekansler och chef för Justitiekanslern.

Ny riksåklagare utsedd

Petra Lundh utsågs idag till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

Nya delägare till Fylgia

Advokaterna Johanna Hållén och Martin Gynnerstedt har utsetts till delägare i Advokatfirman Fylgia.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Samarbete mot grov brottslighet granskas

Tolv statliga myndigheter har ett gemensamt uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet. Riksrevisionen granskar nu uppdragets genomförande och effektivitet.

Synch utser ny affärsområdeschef

Advokatfirman Synch har utnämnt advokat Erica Antonovic till ansvarig för ett av byråns fyra affärsområden, Advisory services.

Ny delgivningsform ska ge snabb förhandling

Från brott till dom inom två-sex veckor. Via ett regeringsuppdrag som två tingsrätter fått kan det nu bli verklighet.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Nya delägare i Vinge

Tre nya delägare har valts in till Vinges Stockholmskontor med tillträde den 1 januari 2019.

Kerstin Skarp tf riksåklagare

Till dess att ny riksåklagare utsetts av regeringen fungerar vice riksåklagare Kerstin Skarp som tillförordnad riksåklagare.

Foto Mikael Wallerstedt

Ny professor i processrätt

Eric Bylander har utnämnts till professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Foto Juergen Priewe

Lagar vid halvårsskiftet

Här presenteras de viktigare lagar och förordningar som träder ikraft vid halvårsskiftet 2018.

Nya hedersdoktorer

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har utsett advokat Martin Johansson, Advokatfirman Vinge, och professor emeritus J. Stan Metcalfe, University of Manchester, till hedersdoktorer.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har vid sitt sammanträde den 28 juni utnämnt ett hovrättsråd, fyra rådmän och två chefsrådmän.

Två flickor får ersätt- ning för spridning av nakenbilder

Flickorna får 125.000 respektive 80.000 kronor i brottsskadeersättning från Brottsoffer- myndigheten.

Setterwalls rekryterar

Advokaten Tommy Pettersson förstärker inom EU- & konkurrensrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt