Bli kund Annonsera
onsdag 17 oktober 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 juni 2018,

Nya hedersdoktorer i Lund

Jur. dr. Samuel Engblom, docent Bengt Lundell och professor Clare McGlynn har utsetts till fakultetens hedersdoktorer 2018.
Samuel Engblom
Foto: Lunds Universitet
Bengt Lundell
Foto: Lunds Universitet
Clare McGlynn
Foto: Lunds Universitet

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Samuel Engblom är sedan 2014 samhällspolitisk chef på TCO och har tidigare varit chefsjurist på samma organisation, skriver Lunds Universitet på sin hemsida. Dessförinnan var han biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har även arbetat för ILO och varit expert i ett flertal statliga utredningar.

Efter juridikstudier i Lund disputerade Samuel Engblom vid the European University Institute i Florens 2003 på avhandlingen ”Self-employment and the Personal Scope of Labour Law – Comparative Lessons from France, Italy, Sweden, the United Kingdom and the United States”.

Utmärkande för Samuel Engblom är, skriver Universitetet vidare, hans stora samhällsengagemang och breda erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. Han har i sin forskning belyst gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt. Genom sin ställning som samhällspolitisk chef på TCO och sitt fortsatt aktiva engagemang inom den internationella rättsvetenskapliga forskningen uppges Samuel Engblom inta en unik position som en viktig brygga mellan den arbetsrättsliga forskningen och arbetsmarknadens parter, både i ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.

Bengt Lundell disputerade vid institutionen för statsvetenskap vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 1987 med avhandlingen ”Kommunerna och MBL”. Sedan han kom till juridiska fakulteten 1993 uppges han ha utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Bengt Lundell har, skriver Universitetet, under många år gjort ovärderliga insatser för internationaliseringsarbetet vid juridiska fakulteten, och även för Lunds universitet i bredare bemärkelse. Han var en av initiativtagarna till det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam, ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning mellan juridiska fakulteten i Lund och två vietnamesiska universitet.

Vidare har Bengt Lundell sedan 2008 haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL), ett samarbetsprojekt mellan tretton europeiska och tre kinesiska universitet. Bengt Lundell uppges även i många andra sammanhang ha bidragit med omfattande och oumbärliga insatser för att utveckla samarbetet med länder och universitet i Asien, såväl för Lunds universitets som för juridiska fakultetens räkning.

Clare McGlynn är professor of law vid Durham University i Storbritannien. I sin mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskning belyser, skriver Universitetet, Clare McGlynn aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. Hon inledde sin forskarkarriär inom arbetsrätten och ägnade sig särskilt åt frågor rörande jämställdhet och likabehandling liksom frågor i gränssnittet mellan arbetsrätten och familjerätten. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet.

Clare McGlynn är en mycket aktiv och internationellt välrenommerad forskare som förutom ett stort författarskap också återkommande medverkar i media, bland annat i BBC:s Women’s Hour och Law in Action.

Hon har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Under senare år har hon bl.a. medverkat vid flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Foto Roland Magnusson

Succé för årets Juristdagar i Stockholm

I förra veckan genomfördes Juristdagarna vid Stockholms Universitet och det blev en vecka fylld av olika arrangemang.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare utnämnda

Regeringen har den 11 oktober utnämnt sju nya domare.

Ny domstolsbyggnad på gång i Malmö

Regeringen gav nyligen klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden.

54 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 5 oktober.

Foto Bert Eriksson

Justitieråd väljs in i Svenska Akademien

Justitierådet Eric Runesson har valts in på stol nummer ett i Svenska Akademien.

Nacka tingsrätt flyttar

Nacka tingsrätt med mark- och miljödomstolen och hyres- och arrendenämnden har flyttat in i en ny domstolsbyggnad i Sickla.

Mänskliga rättighetspris till Buergenthal

Den amerikanska juridikprofessorn Thomas Buergenthal är årets mottagare av Stockholm Human Rights Award. Han får priset för att han, genom sin forskning, undervisning och rättstillämpning, har gjort stora insatser för rättsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter.

Livstids fängelse för Madsen står fast

Den danska landsretten fastställer livstidsdomen mot uppfinnaren Peter Madsen som dömts för mord på den svenska journalisten Kim Wall.

Foto Inbj

Lyckat försök med domarutbyte

I januari inleddes ett försök med korsvis tjänstgöring mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom att justitieråden Kerstin Calissendorff och Kristina Ståhl bytte domstol under en period.

Nya delägare i Ramberg

Den 1 september började Björn Bergström och Anders Ekborg som nya delägare i Ramberg Advokater.

Ny delägare i MAQS

Den 1 oktober ansluter Erik Palmgren till MAQS Advokatbyrå i Göteborg.

Foto © tomloel

Nya domare utnämnda

Regeringen har utnämnt elva nya domare.

Hovrätten ändrar häktningsbeslut

Göta hovrätt har beslutat att den 16-årige pojke som misstänks för mord i Huskvarna ska vara fortsatt häktad.

Ny ordförande i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering har utsett en ny ordförande, advokaten Sara Sparring, delägare i Synch Advokatbyrå.

Trägårdh Advokatbyrå tar in delägare

Nya delägare i byrån är Viviénne Dahlstrand, Johan Klåvus och Helena Olenmark Malmström.

Utträdda advokater med nya karriärer

Advokatsamfundet har antagit 91 nya advokater medan 43 ledamöter lämnade samfundet. En av dem ska nu vägleda en yngre generation och en annan blir justitieråd.

Foto Wavebreakmedia

Tingsrätter anställer jämställdhetsstrateg

Flera tingsrätter har tillsammans anställt en strateg för att stötta i jämställdhetsintegrering.

Nya ordföranden i de högsta instanserna

Helena Jäderblom har tillträtt som ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Anders Eka har tillträtt som ordförande i Högsta domstolen och Eric M. Runesson som justitieråd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt