Bli kund Annonsera
onsdag 20 mars 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 november 2018,

Två veckor från brott till straff

I januari utökas försöket med snabbare lagföring av enkla brott till hela norra Stockholm. Det skriver Polismyndigheten på sin hemsida.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Försöket med snabbare lagföring har pågått sedan januari i år i lokalpolisområdena Solna, Rinkeby och Täby. Vid årsskiftet utökas det till hela polisområde Stockholm nord, som även omfattar lokalpolisområdena Sollentuna, Vällingby, Järfälla och Norrtälje. I slutet av november ska poliser i yttre tjänst utbildas i arbetssättet.

I nästa steg är planen att införa snabbare lagföring i hela polisregion Stockholm. Enligt nuvarande förslag sker det i januari 2020. Då kan det också bli aktuellt med en stegvis utökning i övriga landet, skriver Polismyndigheten.

– Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt uppdrag. Därför är vi beroende av att gå i takt med de andra myndigheterna så att alla är med på tåget, förklarar Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.

Målet är att snabba på processen från brott till lagföring för enklare brott som till exempel trafikbrott och butiksstölder. Antalet veckor ska minska från tidigare snitt på 22 veckor till 2-6 veckor. Det målet nåddes under våren och har hållits.

Processen i rättskedjan går snabbare

För polisen innebär det, skriver man på hemsidan, att avsluta ärendena ute på brottsplatsen eller så tidigt som möjligt. Ny lagstiftning gör det möjligt att skriva ut fullmakt för böter på plats, delge de misstänkta en tid när deras handlingar finns i tingsrätten, så kallad tillgänglighetsdelgivning eller ge en tid för huvudförhandling i domstol. Arbetssättet minskar, enligt polisen, antalet överlämningar och processen i rättskedjan går snabbare.

För att göra allt rätt har poliserna ute en särskild jourförundersökningsledare som vägleder på telefon. De får också återkoppling hur ärendet har gått.

– Vi får också till fler domar vilket är viktigt för att komma åt brottsaktiva personer. Fler kan dömas för återfall och vi kan avbryta pågående brottslighet, säger polisområdeschef Patrick Ungsäter till hemsidan.

Bakgrund:

Från starten 29 januari till och med 9 oktober har:

- 964 ärenden hanterats inom försöket med snabbare lagföring

- 296 domar avkunnats

- 259 strafförelägganden utfärdats

- 916 fler ärenden redovisades till åklagare i polisområdet, jämfört med samma period förra året

- 3,2 procent ärenden skickas tillbaka från åklagare för komplettering, jämfört med cirka 20 procent tidigare.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Arbetssättet provas under den första perioden i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby. Försöket gäller brott som:

- Har fängelse högst tre år i straffskalan.

- Utreds inom ramen för en polisiär förundersökning och är av enkel beskaffenhet (jfr Rättegångsbalken 23:3).

- Inte kräver omfattande utredning. Den misstänkte ska påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kunna påbörjas omedelbart (högst 3 veckors polisutredning).

- Gäller misstänkta personer över 18 år. Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet.

Foyen rekryterar jurist från hovrätten

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Erika Stjärnström från Göta hovrätt. Hon ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Ny counsel på Delphi

Delphi har rekryterat Elisabeth Werner som counsel och hon kommer närmast från en roll som bolagsjurist på Skanska.

Foto Syda Productions

Tredje tillsyn kring 1177

Datainspektionen genomför en inspektion på plats av Medhelp för att ta reda på företagets roll och ansvar kring sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 mars utnämnt sju nya domare.

Praktikerartikel

Användning av mellanliggande bolag och principen om förfarandemissbruk

David Kleist, docent i finansrätt, analyserar två nyligen meddelade domar inom skatterättens område från EU-domstolen.

Foto Dotshock

Så fungerar justitiedepartementet

Justitiedepartementet presenterar en överblick över organisation, ansvarsområden och uppgifter.

Foto Valery Voennyy

HFD söker justitieråd

Mari Andersson går i pension och därför söker Högsta förvaltnings- domstolen ett nytt justitieråd.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Ny delägare i Ramberg

Camilla Alm-Eriksson, som har varit chefsjurist på Riksbyggen, inträder som delägare i Ramberg Advokater.

Ny byrå inom upphandlingsrätt

Anna Ulfsdotter Forssell har lämnat Advokatfirman Delphi för att starta en ny byrå med inriktning mot upphandlingsrätt.

Nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 mars.

Medaljer till jurister

H.M. Konungens medalj har tilldelats förre justitierådet Stefan Lindskog samt förre kammarrättsrådet och riksdagsledamoten Susanne Eberstein.

Ny delägare i Fylgia

Advokaten Martin Wiklundh är ny delägare i Fylgia. Han är special- iserad inom entreprenad- och konsulträtt.

DI granskar 1177 Vårdguiden

Myndigheten gör en första inspektion av en av aktörerna kring 1177 Vårdguiden.

Domstolarna begär ökade resurser

Det krävs ökade resurser för att hantera den kraftiga tillströmningen av mål och behovet av att anställa fler domare. Domstolsverket begär därför en ramökning av anslaget till domstolarna med 650 miljoner kronor för kommande tre år.

Dessa kan ta plats i samfundets styrelse

Advokatsamfundets valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i styrelsen.

Får inte kamerabevaka grannens tomt

En husägare får inte rikta bevakningskameran så att den övervakar grannarnas tomter, konstaterar Datainspektionen i sin granskning av privatpersoners kamerabevakning.

Foto G. Fessy

Ett steg närmare ny svensk EU-domare

Efter att Domarnämnden genomfört intervjuer med de fyra kvarvarande kandidaterna till svensk domare i EU-domstolen, har nämnden nu gjort en rangordning med sitt förslag och högst upp hamnar Nils Wahl.

DI granskar ansikts- igenkänning i skola

Datainspektionen ska utreda vilka risker som finns med ansiktsigenkänning och om den är laglig enligt dataskyddsförordningen, GDPR, efter att en gymnasiskola börjat använda sådan för att kontrollera närvaro.

Nya domarutnämningar

Vid sitt senaste sammanträde har regeringen utnämnt sex nya domare.

Försök med snabb-förfarande i brottmål

Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket utvidgas nu till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år..

Foto Europeiska unionens domstol

Fyra kandidater kvar till EU-domartjänst

Av nio kvalificerade sökande till tjänsten som svensk domare i EU-domstolen i Luxemburg efter Carl Gustav Fernlund, har Domarnämnden nu beslutat att kalla fyra till intervju.

Nordia utser ny delägare

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i Nordia med start den första januari.

DI leder arbete med nya EU-riktlinjer

Datainspektionen kommer att leda arbetet med att ta fram nya EU-riktlinjer för tolkning av begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och deras respektive skyldigheter.

Foto MRR-photography

53 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 53 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 januari.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt