Bli kund Annonsera
fredag 14 december 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 november 2018,
Foto: EU-domstolen

Ny domare till EU-domstolen sökes

I en annons söker nu Domarnämnden ny svensk domare till Europeiska unionens domstol i Luxemburg.
Carl Gustav Fernlund
Foto: Europeiska unionens domstol

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I oktober 2011 tillträdde Carl Gustav Fernlund, som tidigare bland annat varit president vid Kammarrätten i Göteborg och regeringsråd i Regeringsrätten, som domare i EU-domstolen i Luxemburg. Ett år senare fick han ett nytt förodnande om sex år och nu har det alltså blivit dags att utse hans efterträdare.

Domarnämnden har till uppgift att bereda ärenden enligt lagen om nominering till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och i detta arbete söker nämnden nu en person som kan nomineras till domare i Europeiska unionens domstol.

Europeiska unionens domstol i Luxemburg består av domstolen och tribunalen, och den aktuella tjänsten gäller till domstolen, som bland annat prövar mål med anledning av begäran om förhandsavgörande från nationella domstolar, talan om fördragsbrott mot medlemsstaterna, talan om ogiltigförklaring av EU-rättsakter samt överklagande av tribunalens avgörande såvitt gäller rättsfrågor.

Domstolen är sammansatt av 28 domare och 11 generaladvokater, som utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd och efter hörande av en kommitté, som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva tjänsten.

Enligt Domarnämnnden ska domare i Europeiska unionens domstol utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av de högsta domarämbetena i hemlandet, eller är jurister med allmänt erkända kvalifikationer.

Den som söker tjänsten bör därför, skriver Domarnämnden, tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet. Hen bör därutöver ha lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete samt förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska, och att arbeta i en internationell miljö.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 12 december utnämnt en lagman, sju rådmän och ett tekniskt råd.

Forskare får rätts- vetenskapligt pris

Lundaforskarna Niklas Arvidsson och Lotta Maunsbach belönas för framstående insatser och får ta emot Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris.

Foto Micke Lundström

Ny general- sekreterare i Advokat- samfundet

Advokatsamfundets styrelse ha beslutat att utse advokaten Mia Edwall Insulander till ny generalsekreterare.

42 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 42 nya ledamötervid sitt sammanträde den 7 december.

Baker McKenzie rekryterar inom skatt

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och rekryterar Caroline Johansson och Linn Nordqvist till skattegruppen.

Ny legal futurist på Synch

Synch har utnämnt Viveca Fallenius till legal futurist och den nya rollen ska fokusera på värdedriven innovation.

Foto © Elnur

Konkurrensverket premierar uppsatser

Konkurrensverket arrangerar varje år en uppsatstävling för studenter och i år gick tre av de fem priserna till juriststudenter.

Forskningsmedel till projekt i offentlig rätt

Riksbankens jubileumsfond har tilldelat professor Henrik Wenander vid Lunds universitet knappt två miljoner kronor i forskningsmedel.

Ny delägare i Wollsén Albinsson

Wollsén Albinsson Advokatbyrå har utsett en ny delägare inom området fastigheter – denna gång med specialiseringen skatterätt.

Foto EU-domstolen

Åtta sökanden till EU-domartjänst

Ansökningstiden för tjänsten som Sveriges domare i EU-domstolen i Luxemburg har nu gått ut och åtta stycken kvalificerade svenska jurister har anmält sitt intresse.

Datainspektionen granskar SL:s kroppskameror

Myndigheten ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Foto Bengt Hultqvist

Konferens för framtidens domstol

Med målet att spana in i framtiden för domstolarna håller Helsingborgs tingsrätt i mars nästa år en tredagarskonferens kallad LegalTech+Design @HelsingborgsTR.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt