Bli kund Annonsera
torsdag 2 december 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 5 november 2009,

”Skapa en ny yrkesutbildning för affärsjurister”

- Det finns betydligt större acceptans och gillande av de affärsjuridiska programmen i dag än tidigare men jurister är konservativa. Det säger Jan Andersson, professor i handelsrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som i likhet med kollegerna i Linköping vill se en ny affärsjuridisk yrkesutbildning i Sverige. Högskoleverket stöder tanken.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I en utvärdering av de olika juristutbildningarna som genomfördes av en så kallad bedömargrupp för Högskoleverkets räkning för två år sedan lanserades tanken på en ny affärsjuridisk yrkesexamen efter dansk modell. ”En sådan utbildning skulle kunna ges en stark internationell profil och innehålla en kombination av juridik och ekonomi med inriktning på arbete i näringslivet. En yrkesexamen i juridik med ett sådant innehåll skulle kunna bidra till att tillgodose ett angeläget kompetensbehov i arbetslivet” skrev gruppen.

Ingenting har hänt sedan dess.

Utvärderare av svenska juristutbildningar har gång på gång framfört omfattande kritik mot den bristande arbetsmarknadsanpassningen av juristutbildningen. Trots att endast cirka en tredjedel av dem som tar examen vid de juridiska fakulteterna kan komma i fråga för arbete inom det offentliga rättsväsendet ar den typen av yrkesverksamhet präglat utbildningarna. Utvärderarna pekade senaste gången särskilt på att det finns ett behov av personer med kvalificerade juridiska kunskaper i kombination med andra ämnen som ekonomi. Av den senaste utvärderingen framgår också att många, kanske merparten, som söker till den traditionella juristutbildningen, gör detta trots att de egentligen vill bli affärsjurister och alls inte arbeta i till exempel domstolsväsendet.

Svårt hålla samman

I en debattartikel på Linköpings universitets hemsida pekar Mille Millnert, Rektor vid Linköpings universitet och Johannes Lerm, programansvarig för de affärsjuridiska programmen, på denna paradox: ”Det är samtidigt svårt att se hur man skulle hålla samman en utbildning som syftar till att förbereda för såväl det offentliga rättsväsendets behov som affärsvärldens och näringslivets i vidare mening. Målen är så väsensskilda att det inte hjälper att båda behoven har sin kunskapsgrund, helt eller väsentligen, i ”juridik” skriver de.

I den nya struktur för utbildningarna inom högskolan som gäller från och med hösten 2007 (den s.k. Bolognamodellen) måste utbildningar som inte har klassificerats som utbildningar som leder till en yrkesexamen (t.ex. civilekonom- eller civilingenjörsutbildningarna) organiseras som utbildningar som leder till kandidatexamen och därefter till en masterexamen som påbyggnad. Därför föreslås en ny yrkesutbildning för affärsjurister i Sverige.

- Bolognaprocessen har drivit fram det här kravet. Det behövs en ny examensordning, förklarar Johannes Lerm för InfoTorg Juridik.

- En ny yrkesutbildning skulle ge de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet och Högskolan i Jönköping ett erkännande och det skulle visa att vi ger ett affärsperspektiv.

Är du optimistisk?

- Juristvärlden är konservativ. Det skulle underlätta om lagstiftarna gav oss rätt att ge en yrkesutbildning.

Ingen större skillnad

Jan Andersson, professor i handelsrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping från Högskolan i Jönköping ser ingen större skillnad mot den sedvanliga juristutbildningen.

- Nej, vår utbildning är till och med bättre i vissa avseenden om man ska bli affärsjurist. Ska man bli exempelvis åklagare är det förstås annorlunda.

Jan Andersson ser en större acceptans för de affärsjuridiska programmen i dag än tidigare. Han pekar på att Stockholms högskola en gång i tiden fick ta upp kampen med Uppsala universitet och Handelshögskolan i Göteborg och Umeå universitet har gjort samma resa med sina juristutbildningar.

Sådant här tar tid, säger han.

Men hur är det med den juridiska forskningen och kompetensen i Jönköping och Linköping?

- Det är ingen tvekan om att vi har rekryteringsbehov. Men vi behöver mer forskning överallt. Och mer samarbete mellan utbildningarna.

Så här ser Jan Andersson på Advokatsamfundets medlemskrav:

Kvalitetskontroll

- Man borde se till vad utbildningarna innehåller och göra en kvalitetskontroll, inte en kontroll av vad själva namnet på utbildningen är. Högskoleverket borde sköta den kontrollen.

Vad tror du motståndet beror på?

- Vad tror du själv? Jag tror at det är av gammal vana, hävd.

Ulrika Rosander som är utbildningsledare för det affärsjuridiska programmet i Jönköping tycker att tanken på en ny yrkesutbildning är intressant.

- Det finns för många formella hinder på arbetsmarknaden för oss. Visst har vi studenter som blir föredragande på länsrätten och kammarrätten till exempel men på kronofogdemyndigheten kräver de jur.kand. Jurister är konservativa.

 

 

3 TIDIGARE KOMMENTARER
På tiden!
6 november 2009 00:12

Det är dags att det händer något på denhär fronten! Dagens juristprogram som leder till juristexamen förbereder inte studenterna i ekonomiskt arbete. Jag har varit yrkesverksam jurist i många år, tog min jur. kand. 1987. Mycket lär man sig av erfarenhet genom årets gång men en sammanhållen affärsjuridisk yrkesutbildning är varmt välkommet! Henrik West Jur. Kand.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Clas
9 november 2009 13:57

Visst, tanken verkar väl ganska vettig. Samtidigt är det nog så att så länge som i princip alla de stora affärjuridiska byråerna väljer att tillhöra advokatsamfundet kommer en ny examen som inte ger möjlighet att bli advokat att få begränsad betydelse. Det verkar högst osannolikt att advokatsamfundet skulle acceptera någon annan examen än jur.kand. för inträde. Därför kommer inte heller byråerna att anställa personer med den nya examen, oavsett hur lämpliga de egentligen skulle vara för jobbet.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Student
25 maj 2010 14:40

Varför finns det bara ett advokat-samfund? Affärsjurister vill oftast inte bli advokater, eller jobba inom domstolen.. Känns onödigt att ett advokatsamfund ska bestämma vår arbetsmarknad då vi inte ens är ute efter det dom representerar. Att många chefsposter innehas av vanliga jur-kand är ingen direkt nyhet.. och traditioner tar ganska lång tid att skapa, men tycker ändå vi förtjänar en ärlig chans och jag skulle tycka det var jättebra om högskoleverket kom och gjorde en kvalitetskontroll på våran utbildning. Att lagstiftarna inte ger någon chans till förändring kanske är för att dom också är vanliga jur-kand? Samma sak med högskoleverket? Känns ju nästan lite korrumperat om man ska ta i.. / Studenten

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Ny delägare i Bird & Bird

Martin Folke ansluter som delägare i Bird & Bird i januari.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fyra rådmän i Nacka tingsrätt.

Glimstedt renodlar verksamheten

Advokatverksamheten kommer att bedrivas under de nya varumärkena Born Advokater i Stockholm och Norma Advokater i Göteborg. Samtidigt fortsätter Glimstedts verksamhet på tolv kontor i Sverige.

Fröberg & Lundholm rekryterar

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har rekryterat Siri Strömberg från Vattenfall samt biträdande juristen Frida Andersson.

Ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Den 1 november tillträdde Anders Alenskär som generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Foto © tomloel

Ny domare

Regeringen har den 18 november utnämnt en hovrättslagman.

IMY varnar Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten varnar för risken att Migrationsverkets hantering av ett visumsystem mellan EU-länderna kan strida mot dataskyddsförordningen.

33 advokater

Advokatsamfundet har antagit 33 ledamöter och 28 advokater har lämnat samfundet.

Foto Mikael Damkier

Domarutnämningar

Regeringen har den 11 november utnämnt två hovrättsråd och ett tekniskt råd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt