Bli kund Annonsera
måndag 6 april 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 oktober 2014,

Gott om jobb för unga jurister

Arbetsmarknaden är bra för yngre jurister och det är ett högre tryck på marknaden nu än det var för ett år sedan. Det menar flera av rekryterarna som Infotorg Juridik talat med och det framgår också av SACO:s prognos för nyexaminerade jurister 2017.
Helene Björk och Alexander Proca, Jurek
Rosita von Feilitzen

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det finns idag ungefär 35.000 yrkesverksamma jurister i Sverige, varav 58 procent är verksamma i privat sektor, 36 procent i statlig sektor och sex procent i kommunal sektor.

Enligt SACO:s prognos råder det en balans på arbetsmarknaden för nyexaminerade jurister, med ungefär lika många utbildade idag som det finns jobb. När det gäller de mer erfarna juristerna råder det liten konkurrens om jobben då det finns det fler arbeten är det finns utbildade.

Bättre marknad än förra året

- Branschen ser bra ut, både på kund- och kandidatsidan, säger Alexander Proca på Jurek Rekrytering & Bemanning. Det är mer rörligt nu än för ett år sedan, man nyrekryterar mer.

Tillsammans med sin kollega Helene Björk besökte han tidigare i månaden juristmässan på Stockholms Universitet och uttalade sig om hur juristbranschen ser ut.

- Det är fortfarande en uppåtgående trend, säger Helene Björk.

Av SACOs prognos framgår vidare att arbetsmarknaden för juristerna är bred och relativt okänslig för konjunktursvängningar. Majoriteten jurister arbetar inom områden med stabil efterfrågan på arbetskraft, som exempelvis rättsväsendet, övrig offentlig förvaltning samt på advokatbyråer och juristbyråer. Skillnaderna i efterfrågan på jurister i hög- respektive lågkonjunktur är därför små.

Intresset för affärsjuridik har sjunkit

Även Rosita von Feilitzen på von Feilitzen & Partners anser att arbetsmarknaden är bra för yngre jurister.

- De stora byråerna söker många biträdande jurister och det är ett mycket högre tryck på marknaden. De juriststudenter som går ut nu har en betydligt bättre jobbmarknad än de som gick ut förra året, säger hon.

Men det tycks som att de yngre juristerna är mer intresserade av humanjuridik och brottmål, och att intresset för att arbeta med affärsjuridik har sjunkit.

- Kanske är det så att denna generation inte drivs lika mycket av pengar utan har lite andra värderingar och prioriterar andra värden, funderar Rosita von Feilitzen.

I sin prognos konstaterar SACO dessutom att många yrkeserfarna väntas gå i pension de kommande åren. Efterfrågan på jurister tros därför öka, samtidigt som tillgången på framför allt nyexaminerade jurister väntas vara god.

2 TIDIGARE KOMMENTARER
Relativt nyexad
9 april 2015 18:24

Snacka om verklighetsfrånvänd artikel. Det är enorm överexaminering av jurister sen ett antal år tillbaka. En tjänst kan ha flera hundra kvalificerade sökande. Någon balans är det inte ens tal om. Inte ens ting är aktuellt för de som inte går ut med raka AB och sidomeriter. 50/50 AB och Ba + meriter är inte nog för ens en plats i över Norrland. Arbetsmarknaden är allt annat än god för nya jurister.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Relativt nyexad
9 april 2015 18:25

Snacka om verklighetsfrånvänd artikel/information. Det är en enorm överexaminering av jurister sen ett antal år tillbaka. En tjänst kan ha flera hundra kvalificerade sökande. Någon balans är det inte ens tal om. Inte ens ting är aktuellt för de som inte går ut med raka AB och sidomeriter. 50/50 AB/Ba + meriter är inte nog för ens en plats i över Norrland. Arbetsmarknaden är allt annat än god för nya jurister.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Nya domare

Regeringen har den 2 april utnämnt nio domare.

Foto Lumination

Inställda förhand- lingar ökar

Med anledning av den pågående pandemin ställs många domstolsförhandlingar in och Domstolsverket kommer varje vecka att publicera statistik över antalet inställda förhandlingar.

Ny counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett Ersen Bethersen till counsel och ansvarig för compliance & investigations-gruppen.

Foto © Elnur

Finalister utsedda i Årets Bolagsjurist

Finalisterna till Årets Bolagsjurist är chefsjuristerna Sofia Graflund på Northvolt, Malin Löveborg på Klövern och Henrik Johanssont på Nordic Capital.

Tingsrätternas kvälls-beredskap senareläggs

Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september.

Jurist blir generaldirektör

Regeringen har beslutat att utse juristen Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter.

Ny delägare i Cirio

Lennart Pettersson ansluter som delägare till Cirios M&A-team.

Foto inbj

Corona ställer till pro-blem för domstolarna

Den pågående pandemin påverkar nu även situationen vid landets domstolar med många inställda förhandlingar som följd. Dels beroende på sjukdomar i personalen, dels med hänvisning till frågan om äldre nämndemän ska få tjänstgöra vid domstolarna.

Setterwalls obestånds- avdelning till Fylgia

Efter att Mathias Winge från Setterwalls började på Fylgia i början på året kommer nu resterande del av Setterwalls obeståndsavdelning att börja där den 1 april.

Bright Advokat får ny partner

Advokaten Johannes Harlevi inträdde som partner i byrån den 1 mars.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har bland annat utnämnt sju nya hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt.

Försök med snabbare lagföring utvidgas

I januari byggdes försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ut till att omfatta hela polisregion Stockholm. Regeringen har nu beslutat att försöksverksamheten byggs ut till delar av övriga polisregioner från januari 2021.

Fler anmälda person-uppgiftsincidenter

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar Datainspektionens kartläggning.

Disputation i civilrätt

Doktoranden Sebastian Lindroos-Moll vid Karlstads universitet försvarar sin avhandling Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning - En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit nya advokater den 5 mars.

DI inleder tillsyn om ansiktsigenkänning

Datainspektionen inleder en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av företaget Clearview AI.

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har den 5 mars utnämnt bland annat två nya lagmän.

Foyen för-stärker inom fastighetsrätt

Foyen rekryterar fastighetsexperten Rickard Zamuhl som varit delägare i AG Advokat.

Två nya delägare i Walthon Advokater

Ytterligare två advokater, Michelle Hessius och Anna Grahn, inträder som delägare i Walthon Advokater i mars respektive juni.

Ny rättschef på Försäkringskassan

Chefsrådmannen Michael Erliksson tillträder som tillförordnad rättschef på Försäkringskassan.

Konungens medalj till jurister

Kammarrättspresidenten Thomas Rolén och advokaten Tomas Nilsson har tilldelats H.M. Konungens medalj för framstående insatser inom det svenska rättssamhället.

Foto Andrey Popov

Domstolarna kräver högre anslag

Domstolarna behöver ökade resurser för att ta hand om allt fler mål. Det anser Domstolsverket som har lämnat ekonomiska yrkanden till regeringen för 2021-2023.

Kammarrättens verksamhet

Kammarrätten i Stockholm presenterar sin verksamhetsberättelse för 2019.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt