Bli kund Annonsera
söndag 31 maj 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 mars 2019,

Diskriminering när butikspersonal följde efter familj

Tingsrätten: Det var diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet när butikspersonalen i en leksaksbutik i Linköping följde efter en barnfamilj och dessutom hotade att ringa Securitas. Det slår tingsrätten fast i sin dom.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Händelsen inträffade i Linköping i juni 2017. Familjen hade varit inne i en av två till varandra intilliggande butiker med samma ägare, och upptäckte redan då att personalen övervakade dem. När de sedan gick vidare till den andra butiken följde två ur personalen från den första butiken efter dem.

Pappan bad personalen att sluta, men fick bland annat till svar att butikspersonalen kunde ringa till Securitas och låta väktare följa efter familjen i stället, och att det var helt upp till personalen att bestämma vem som skulle få handla där.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde butiken, som i tingsrätten bland annat hävdade att pappan oprovocerat uppträdde aggressivt mot personalen. Men en filminspelning som pappan hade gjort ger enligt tingsrätten inte stöd för det påståendet. Enligt tingsrätten har familjen därmed, i butiken, utsatts för ett missgynnande som har samband med deras etniska tillhörighet, som är romer.

Tingsrätten dömer butiken att betala det av DO yrkade beloppet på 30.000 kronor vardera till föräldrarna och 15.000 kronor till deras son för den diskriminering de har utsatts för.

FAKTA

Identifikationsnr: T 872-18

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter

Källdokument: Dom

Instans: Tingsrätten

Datum: 2019-03-05

Saken: Diskriminering

Lagrum: 2 kap. 12 § diskrimineringslagen, 1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

28 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 28 ledamöter och 15 advokater har trätt ur samfundet. 

Foto Syda Productions

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Sanktionsavgift mot servicecenter

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift på 200.000 kronor mot Statens servicecenter för att ha dröjt med att underrätta Datainspektionen och berörda myndigheter om en personuppgiftsincident.

Krav på advokaters vidareutbildning tas tillfälligt bort

Kravet på vidareutbildning för advokater tas tillfälligt bort under 2020 för att underlätta advokaters situationen under coronaepidemin.

Foto Uppsala universitet

Anne Ramberg ordförande för Uppsala universitet

Regeringen har utsett ledamöter till Uppsala universitets styrelse och ny ordförande blir Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare i advokatsamfundet. 

Ny delägare i Kastell

Katarina Mild har valts in i Kastell som delägare och kommer närmast från rollen som chefsjurist på Tengbom.

Foto Patrik Svedberg

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 45 nya advokater den 16 april.

Ny delägare i Linklaters

Linklaters globala delägare har valt Rasmus Kindlund till ny delägare.

Granskning av felskickade mejl

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska Polisens rutiner.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt