Bli kund Annonsera
fredag 13 december 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 september 2019,

Tufft ekonomiskt läge för migrationsdomstolarna

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2020 och Sveriges Domstolar får en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020. Men tillskotten till migrationsdomstolarna är betydligt mindre än de behov av ytterligare medel som Domstolsverket beräknat.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Många domstolar runt om i landet har en tuff arbetsbörda och en ansträngd ekonomi, uppger Domstolsverket i ett pressmeddelande med anledning av regeringens budgetproposition.

De senaste årens satsningar på polis och åklagare märks genom att antalet mål som strömmar in till domstolarna är på de högsta nivåerna under hela 2000-talet, uppger Domstolsverket.

Antalet inkomna mål till tingsrätterna har under 2019 ökat med sju procent - drygt 8.000 mål - jämfört med samma period i fjol. Även på förvaltningsdomstolarna har måltillströmningen ökat under flera år.

Det totala antalet balanserade mål har under det senaste året ökat med nio procent, migrationsdomstolarna exkluderade.

- Det är bra att regeringen satsar på hela rättskedjan och resurstillskottet till Sveriges Domstolar är självfallet positivt och viktigt för verksamheten, men det är betydligt mindre än de 550 miljoner kronor som vi hade yrkat, säger Leif Eriksson, ekonomidirektör på Domstolsverket, i en kommentar pressmeddelandet.

Migrationsdomstolarna

Anslaget för migrationsdomstolarnas verksamhet tillförs 122 miljoner kronor i budgetpropositionen, uppger Domstolsverket, och det innebär att skillnaden mellan anslagsnivån 2020 och beräknat behov är 178 miljoner kronor.

För 2021 och 2022 är ökningen av anslaget 104 miljoner kronor respektive 81 miljoner kronor jämfört med anslaget i budget 2019.

- Dessa tillskott är betydligt mindre än de behov av ytterligare medel som Domstolsverket beräknat och redovisat i prognoser och underlag till regeringen. Detta innebär att migrationsdomstolarna måste ställa om sina organisationer till en bemanning som anpassas till de anslag som tilldelas omgående, säger Leif Eriksson.

Färre inställda förhandlingar

De senaste åren har fem procent av alla planerade huvudförhandlingar i brottmål vid landets tingsrätter ställts in på grund av bristande delgivning. Men Haparanda tingsrätt har, jämfört med förra året, lyckats halvera antalet inställda mål.

Kilpatrick Townsend utser ny delägare

Erika Finn träder in som delägare i Kilpatrick Townsends Stockholmskontor vid årsskiftet.

Foto Markus Gann

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 december utnämnt sex hovrättsråd och tolv rådmän.

Nya delägare i Wistrand

Wistrand Advokatbyrå har utsett Louise Rodebjer och Elisabeth Salmgren von Schantz till delägare vid Stockholmskontoret och Erik Dreijer till delägare vid Göteborgskontoret.

Datainspektionen granskar viseringar

Myndigheten inleder tillsyn av den svenska delen av Visa Information System, ett it-system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer.

Delphi får ny delägare

Vid årsskiftet träder Hanna Ericson in som delägare i Advokatfirman Delphi.

Nya advokater

30 nya advokater har antagits av advokatsamfundet.

Jurist ny GD för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att utse Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Utökad myndighets- granskning

Datainspektionen ska granska Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket för att ta reda på om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka personuppgiftsincidenter.

Nya domare

Regeringen har den 5 december utnämnt tre nya rådmän.

Tre nya delägare i Cederquist

Cederquist har valt in delägarna Tobias Johansson, Eric Johnson och Malin Allard.

Mannheimer Swartling utser sex delägare

Mannheimer Swartling har valt in Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl till delägare i byrån.

Foto Castellum

Ny domstolsbyggnad börjar byggas i Malmö

Entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnaden för tingsrätt, förvaltningsrätt och hyres- och arrendenämnd i Malmö är nu undertecknat.

Lindahl öppnar nytt kontor i Stockholm

Advokatfirman Lindahl öppnar nytt kontor i Stockholm. Gruppen som startar verksamheten består inledningsvis av tre delägare; Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg.

MAQS i nya lokaler i Stockholm

MAQS tar in fyra delägare från andra byråer och öppnar kontor i nya lokaler i Stockholm.

Foto ifeelstock

Stockholmsstudenter tvåa i rättegångstävling

Juriststudenter vid Stockholms universitet kom tvåa i en rättegångstävling vid Europadomstolen i Strasbourg.

Foto Bengt Hultqvist

Helsingborgs tingsrätt är färdigbyggd

Efter tre års till- och ombyggnad är nu tingsrätten färdigbyggd. Den 2 december öppnas domstolens ordinarie entré igen.

Foto Pontus Johansson

Nya delägare i MAQS

Linn Samuelsson och Marie-Anne Lindhardt blir delägare i MAQS i Göteborg som fortsätter satsningen på digital business, sport och event samt arbetsrätt.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Snabbförfarande i brottmål byggs ut

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna, där tre tingsrätter i Stockholmsområdet ingår, ska fortsätta nästa år och ytterligare fem tingsrätter blir involverade.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt