Bli kund Annonsera
tisdag 19 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 januari 2021,

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Rickard Carrick ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Han har särskilt fokus på transaktioner inom Life Science och Technology och började på byrån 2011. Han har en jur kand samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Maria Holme ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hennes arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Hon började på byrån 2012 och har en jur kand från Lunds universitet.

Aleksander Ivarsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och Aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Han är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av publika företagstransaktioner. Aleksander började på byrån 2010 och har en jur kand från Lunds universitet.

Daniel Khayyami ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella finansieringstransaktioner av olika slag, rådgivning kring strukturfrågor samt omstruktureringar i samband problemkrediter. Daniel började på byrån 2013 och har en jur kand från Uppsala universitet.

Caroline Perlström ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Hon arbetar bland annat med tillståndsprövningar av verksamheter, ansvar för efterbehandling av förorenade områden och miljörättsliga frågor i samband med transaktioner. Caroline började på byrån 2010 och har en jur kand från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jon Rastad ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner samt löpande bolagsrättslig rådgivning. Jon började på byrån 2011 och har en jur kand från Stockholms universitet.

Robin Rylander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Robin började på byrån 2011 och han har en jur kand från Uppsala universitet.

Foto Inbj

Ett år med snabbare lagföring i brottmål

Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

MSA öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore.

Byråerna som klienterna rankar högst

Roschier, MAQS, Fylgia och Crusner är vinnare i branschundersökningen Årets  advokatbyrå 2020. 

"Snabbare lagföring" över hela landet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har halverat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Inom verksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domare

Regeringen har den 14 januari utnämnt fyra domare.

Nya delägare i Lindahl

Två advokater ansluter till byråns kontor i Stockholm som nya delägare.

Ett framgångsrikt år för "snabbare lagföring"

Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.

RÅ föreslår böter för pandemibrott

Riksåklagaren föreslår att överträdelser av vissa föreskrifter som kan komma att meddelas enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska ge 2.000 kronor i böter vid ordningsbot som utfärdas av polisen.

Ny e-tjänst för digitala handlingar

Den som är part i ett mål i Sveriges Domstolar kan digitalt signera och lämna in handlingar till domstolar och nämnder. Även advokat eller ombud kan företräda dina klienter om du har fullmakt.

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari.

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

Datainspektionen byter namn

Datainspektionen inrättades som myndighet 1973 och byter nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ny påföljd för unga

Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, ikraft för unga lagöverträdare som begår allvarliga brott.

Två nya delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har utsett Linda Kempe och Jan Österman till delägare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att hantera personuppgiftsincidenter och konstarerar att det finns en god beredskap.

Synch och Westermark Anjou går ihop

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business.

Ny delägare i Setterwalls

Jon Ericsson blir ny delägare i Setterwalls den 1 januari 2021.

MAQS rekryterar bolagsjurist

Jan Svedjebrant ansluter till MAQS Advokatbyrå som strategisk rådgivare.

Norburg & Scherp får ny delägare

Advokat Anina Liebkind ansluter som delägare i Norburg & Scherp Advokatbyrå den 1 februari 2021.

Ny delägare till Cirio

Cirio rekryterar Emma Dansbo som delägare och ansvarig för det digitala synergiområdet.

Hansen får ny delägare

Johan Lidström blir ny delägare på Hansen Advokatbyrå från och med den 1 januari. 

Nya domare

Regeringen har den 10 december utnämnt ett kammarrättsråd och en rådman.

Percy Bratt får pris av Advokatsamfundet

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

45 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 45 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 4 december.

Attunda tingsrätt får nya lokaler

Attunda tingsrätt i Sollentuna flyttar in delar av sin verksamhet i nya lokaler intill tingsrätten. Tillbyggnaden inrymmer bland annat sex nya förhandlingssalar.

Rättsvetare ska studera domstolars makt

Rättsvetaren Katalin Capannini-Kelemen får 5,8 miljoner kronor för att kartlägga hur de nordiska högsta domstolarna resonerar i konstitutionella frågor.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 3 december utnämnt 13 nya domare samt en byråchef hos JK.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt