Bli kund Annonsera
tisdag 25 januari 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 januari 2022,

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar mot advokater. Det är, skriver samfundet i ett pressmeddelande, närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt tre procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021.

I ett längre perspektiv är trenden enligt samfundet att disciplinanmälningarna blir färre, trots att advokatkåren växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3.535 advokater år 2000 till 6.469 advokater år 2021.

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden.

Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 220 ärenden och av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts fyra advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 20 januari utnämnt fyra nya domare.

Färre anmälda brott

Brottsförebyggande rådet har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2021. Brotten mot person har ökat något jämfört med föregående år men det totala antalet anmälda brott har minskat med fem procent.

Lagändringar 2021/2022

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2021/2022.

Foto Inbj

Första dom i snabbspårsmål

Malmö tingsrätt deltar i försöksverksamheten med snabbare lagföring och har nu avkunnat den första domen.

Rekord för video- konferenser

Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året.

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

Klienternas högst rankade byråer

Roschier, Cederquist och Delphi är vinnare i branschundersökningen Årets advokatbyrå 2021, där miljonköparna av affärsjuridik gett sin syn på klientsamarbetet.

Kompass anställer biträdande jurister

Kompass Advokat anställer två biträdande jurister och ytterligare två medarbetare inom försäkring och dataskydd.

Ny MP på Lindahl Stockholm

Advokatfirman Lindahl utser Monica Lagercrantz till ny managing partner och hon efterträder Mats Tindberg som återgår till delägarrollen.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är verksam inom fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter och ansluter nu till Magnusson Advokatbyrå.

Ny delägare i DLA Piper

Karin Attorps är verksam inom skatterätt och lämnar delägarskapet i EY för DLA Piper.

Nya delägare i Lindahl

Lindahl tar in fyra nya delägare som är verksamma inom affärsjuridik, aktiemarknadsrätt och tvistlösning.

Rudbeckmedaljen till Håkan Andersson

Håkan Andersson, professor i civilrätt med inriktning mot skadeståndsrätt, prisas för sin forskargärning genom att tilldelas Rudbeckmedaljen av Uppsala universitet.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är väletablerad inom sina verksamhetsområden och har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera alla former av fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter.

Ny VD på Rosholmdell

Rosholmdell Advokatbyrå har utsett Jonas Axelsson till VD.

Ny delägare i MAQS

Jimmy Carnelind är specialiserad inom offentlig upphandling och inträder som delägare i MAQS Advokatbyrå.

Oebergs förstärker med två jurister

Advokatfirman Oebergs har rekryterat Alex Hunt från Vattenfall samt biträdande juristen Filip Berglund.

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har utnämnt rättschefen Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har 16 december utnämnt bland andra ett justitieråd och ett departementsråd.

Wistrand rekryterar inom konkurrensrätt

Wistrand Advokatbyrå har rekryterat Alexander Gottsén som specialist counsel till sitt kontor i Stockholm.

Balanserna minskar hos hyresnämnden

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

Foto Mikhail Kokhanchikov

Tips för att lyckas med juristrekrytering

Rekryteraren Maria Elvung ger fem tips för att lyckas med juristrekrytering på en het marknad.

Två nya delägare i Wistrand

Martina Blomberg Roald och Marek Keller inträder som delägare i Wistrand i Stockholm.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt