Bli kund Annonsera
fredag 19 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 januari 2022,

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar mot advokater. Det är, skriver samfundet i ett pressmeddelande, närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt tre procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021.

I ett längre perspektiv är trenden enligt samfundet att disciplinanmälningarna blir färre, trots att advokatkåren växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3.535 advokater år 2000 till 6.469 advokater år 2021.

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden.

Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 220 ärenden och av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts fyra advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt