Bli kund Annonsera
fredag 15 november 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Justitiekanslern söker en byråchef


Publicerad:
8 november 2019


Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig till­syn av myndigheternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet och domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen.

Myndigheten har för närvarande närmare 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Justitiekanslern biträds idag av fem byråchefer. Fyra av byråcheferna leder varsin sakenhet. En av byråcheferna är kanslichef. Vi söker nu en byråchef som ska leda en sakenhet.

Arbetsuppgifter

En byråchef har delegation att fatta beslut på JK:s vägnar. Till arbetsupp­gifterna hör därutöver att vara huvudman för rättegångar där staten är om­bud, att delta vid utformningen av JK:s remissvar till regeringen, att delta i beredningen av ärenden som beslutas av justitiekanslern samt att kvalitets­säkra JK:s beslut bl.a. genom att ge juridisk vägledning till andra med­arbetare. I arbetet ingår också att leda de inspektioner som genomförs inom ramen för JK:s tillsynsverksamhet.

Byråchefen leder arbetet på sin sakenhet och har personalansvar för med­arbetarna där. Byråcheferna ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Dina kvalifikationer

Du arbetar eller har arbetat som domare, advokat eller åklagare alternativt med annat kvalificerat juridiskt arbete som gett motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens.

Arbetet kräver breda och gedigna juridiska kunskaper, stor juridisk skick­lighet och ett robust omdöme samt mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Erfarenhet av och intresse för offentlig förvaltning samt erfarenhet av lag­stiftningsarbete eller domstolsprocess kan vara meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i unionsrätt. Erfarenhet av arbetsledning kan utgöra en merit.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper

Det krävs engagemang och målmedvetenhet men också flexibilitet, social kompetens, mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet för att fungera väl i rollen som byråchef hos JK.

Du ska kunna skapa och inge förtroende för din person och för JK som myn­dig­het. För att fungera väl som enhetschef är det viktigt att du har goda ledaregenskaper. Du måste vara en god pedagog och ha förmåga att entu­sias­mera och motivera dina medarbetare. Du ska ha förmåga att se helheten i verksamheten.

Övrigt

En anställning som byråchef hos JK beslutas av regeringen efter anmälan av JK. Tillträde sker efter överenskommelse.

Lönen bestäms individuellt med beaktande av kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

JK erbjuder en attraktiv arbetsplats med varierande och utmanande arbets­uppgifter. Vi strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.

På vår webbplats www.jk.se finns information om hur vi behandlar person­uppgifter.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av justitiekanslern Mari Heidenborg samt byråcheferna Britt-Mari Lundberg och Anna Erman.

Facklig företrädare för Jusek är föredraganden Emilia Carlsten.

Telefon växel 08-405 10 00.

Sista ansökningsdag

Sista dag för ansökan är fredagen den 29 november 2019. Sänd den med e-post till ansokan@jk.se. Ange ärendenummer 6375-19-1.3.1. Bifoga merit­förteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.

Vi undanber oss att bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag.

Ny generaldirektör utsedd för Brå

Regeringen har beslutat att utse Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ny VD på Delphi i Göteborg

Advokatfirman Delphi har utsett Annelie Liljeqvist till VD på sitt Göteborgskontor. 

Offentlig sektor bättre på att anmäla incidenter

Datainspektionens rapport visar att anmälda personuppgiftsincidenter mellan januari och september har ökat med närmare 30 procent jämfört med samma period förra året.

24 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 24 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 7 november.

Foto stocksnapper

Fem domare utnämnda

Regeringen har 7 november utnämnt fem nya domare.

Granskning av brottsbekämpande myndigheter klar

Datainspektionen har granskat den förteckning som brottsbekämpande myndigheter måste ha över register och behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen.

Nystartad skattebyrå

Ett antal namnkunniga skatteexpertar har gått samman och bildat skattebyrån Unum Tax.

Foto EU-domstolen

Svensk och finsk EU-domare på plats

Efter att de båda utsetts tidigare i år har nu Sveriges och Finlands domare tillträtt i EU-domstolen i Luxemburg.

Nya domare

Regeringen har den 31 oktober utnämnt tre nya rådmän.

Datainspektionen utökar granskning

Nu utökas granskningen av hur företag använder samtycke för att samla in personuppgifter. Datainspektionen inleder tillsyn av ytterligare bolag.

Foto © tomloel

Ansträngt läge i migrationsdomstolarna

Migrationsdomstolarnas balanser väntas enligt Domstolsverket öka de kommande åren och målen kommer fortsatt ta mycket lång tid att avgöra.

Advokater till nystartad fullservicebyrå

Ett tjugotal jurister bildar Astra Advokater med fokus på affärsjuridik, affärsprocess, affärsrelaterad straffrätt och skatterätt.

Foto Advokatfirman Vinge

Prisas för insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket tilldelas Maria-Pia Hope på Vinge för hennes engagemang inom ledarskap och jämställdhetsfrågor.

Foto Linköpings Universitet

Affärsjuridiska program firar 25 år

Linköpings universitet har firat de affärsjuridiska programmens 25-årsjubileum med föreläsningar, forskningsevent och sociala aktiviteter.

Polisen får använda ansiktsigenkänning

Datainspektionen bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig men uppmanar polisen att slå fast hur länge uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

Foto © Hans Joachim Roy | Dreamstime.com

Polisens misstanke-register granskas

Datainspektionen ska kontrollera om uppgifter om personer som inte längre är misstänkta tas bort från polisens misstankeregister.

Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

Stockholms tingsrätt frikände tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds och åklagaren väljer att inte överklaga domen.

Datainspektionen granskar inkassobolag

Granskningen av Sergel Kredittjänster är ett led i Datainspektionens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer med inkassotillstånd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt