Bli kund Annonsera
torsdag 24 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Justitiekanslern söker en byråchef


Publicerad:
10 september 2020


Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig till-syn av myndigheternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten vid domstol i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet och domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen.

Myndigheten har för närvarande närmare 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats www.jk.se.

Justitiekanslern biträds idag av fem byråchefer. Fyra av byråcheferna leder varsin sakenhet. En av byråcheferna är kanslichef. Vi söker nu en byråchef som ska leda en sakenhet.

Arbetsuppgifter
En byråchef har delegation att fatta beslut på justitiekanslerns vägnar. Till arbetsuppgifterna hör därutöver att vara huvudman för rättegångar där staten är part, att delta vid utformningen av JK:s remissvar till regeringen, att delta i beredningen av ärenden som beslutas av justitiekanslern samt att kvalitets-säkra JK:s beslut bl.a. genom att ge juridisk vägledning till andra med-arbetare. I arbetet ingår också att leda inspektioner som genomförs inom ramen för JK:s tillsynsverksamhet.

Byråchefen leder arbetet på sin sakenhet och har personalansvar för med-arbetarna där. Byråcheferna ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Dina kvalifikationer
Du arbetar eller har arbetat som domare, advokat eller åklagare alternativt med annat kvalificerat juridiskt arbete som gett motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens.

Arbetet kräver breda och gedigna juridiska kunskaper, stor juridisk skick-lighet och ett robust omdöme samt mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Erfarenhet av och intresse för offentlig förvaltning samt erfarenhet av lag-stiftningsarbete eller domstolsprocess kan vara meriterande. Erfarenhet av arbetsledning kan utgöra en merit.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper
Det krävs engagemang och målmedvetenhet men också flexibilitet, social kompetens, mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet för att fungera väl i rollen som byråchef hos JK.

Du ska kunna skapa och inge förtroende för din person och för JK som myndighet. För att fungera väl som enhetschef är det viktigt att du har goda ledaregenskaper. Du måste vara en god pedagog och ha förmåga att entu-siasmera och motivera dina medarbetare. Du ska ha förmåga att se helheten i verksamheten.

Övrigt
En anställning som byråchef hos JK beslutas av regeringen efter anmälan av JK. Tillträde sker efter överenskommelse.

Lönen bestäms individuellt med beaktande av kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

JK erbjuder en attraktiv arbetsplats med varierande och utmanande arbetsuppgifter. Vi strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Tester kommer att användas i rekryteringsförfarandet.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.

På vår webbplats www.jk.se finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontaktpersoner
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av justitiekanslern Mari Heidenborg samt byråchefen Daniel Kjellgren.

Facklig företrädare för Akavia är föredraganden Lotta Wendelsson.

Telefon växel 010 475 93 00.

Sista ansökningsdag
Sista dag för ansökan är söndagen den 4 oktober 2020. Sänd den med e-post till ansokan@jk.se. Ange ärendenummer 5363-20-1.3.1. Bifoga meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.

Vi undanber oss att bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt