Bli kund Annonsera
lördag 4 februari 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Keolis söker Senior BolagsjuristPublicerad:
23 januari 2023


Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi resmöjligheter, förenklar vardagen för våra resenärer och bidrar till att skapa hållbara samhällen. Vårt uppdrag är att göra kollektivtrafiken så attraktiv och effektiv som möjligt, så att fler ska välja det mest hållbara sättet att resa. Vi söker nu en senior bolagsjurist!

Arbetsbeskrivning

Keolis söker nu en senior bolagsjurist i en roll där du arbetar nära verksamheten med upphandlingar och annan affärsjuridik. Rollen är bred och mycket verksamhetsnära. Fokus ligger på kommersiella avtal av varierande slag, till stor del inom ramen för offentlig upphandling/LUF, men även inom områden som faller utanför LUF. Rollen kräver god affärsmässig förståelse för att du som jurist skall kunna bidra till strategiskt bra och kostnadseffektiva lösningar för bolaget.

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- Vara mycket delaktig och stödjande såväl inför, under och efter genomförandet av anbud liksom vid avveckling av verksamhet samt överprövningar;
- Upprätta, granska, förhandla och följa upp allehanda kommersiella avtal, såsom inköp- och serviceavtal av fordon, IT-avtal och olika samarbetsavtal;
- Genomföra effektiva upphandlingar inom ramen för gällande regelverk och säkerställa god affärsmässig balans i kontraktsvillkoren, och
- Hantera komplicerade och viktiga regulatoriska frågor med koppling till offentlig upphandling inom kollektivtrafiken.

Den juridiska avdelningen består idag av en chefsjurist och en senior bolagsjurist. Chefsjuristen är även ansvarig för Anbud & Kontrakt och Inköp, samt rapporterar direkt till VD.

Vem är du?

Vi söker dig som efter fullgjord juristexamen har minst 7 års erfarenhet av relevant juridiskt arbete från advokatbyrå och/eller bolag helst med fokus på offentlig upphandling. Du har goda kunskaper i upphandling och LUF samt erfarenhet av att förhandla kommersiella avtal. Du besitter en mycket god kommunikativ förmåga både på svenska och på engelska. Som person är du driven och självgående med vana av att ta egna initiativ. Du är en social, utåtriktad och prestigelös person som tycker om att arbeta teamorienterat. Du har hög analytisk förmåga och är lösningsfokuserad. Du är också strukturerad och har förmåga att prioritera vilket betyder att du klarar att hålla en helhetssyn över arbetsuppgifterna samtidigt som du har detaljfokus i ett antal frågor. Kvalitet, affärsmässighet, integritet och gott omdöme är också egenskaper som gör att du kommer att trivas i rollen.

Du erbjuds

Då juridiken har en central och strategiskt viktig roll på Keolis kommer du ges stor möjlighet att påverka och ligga nära affären. Du kommer ges utrymme till egna initiativ och att driva saker självständigt. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö präglad av etnisk och kulturell mångfald där klimatet är öppet och vi respekterar varandra. På Keolis har du goda förutsättningar att kombinera ditt yrkesliv med privatliv och vi arbetar aktivt för att främja vår personals utveckling och växa inom företaget. Läs gärna mer på www.keolis.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se. Urval sker löpande.

ANSÖK HÄR

I denna rekryteringsprocess samarbetar Keolis med Jurek Rekrytering & Bemanning. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Helena Woodcock på telefonnummer 0733-10 95 85 alternativt helena.woodcock@jurek.se.

Om verksamheten

Keolis är en del av den internationella koncernen Keolis Group, en av Europas största aktörer inom kollektivtrafik och världsledande inom automatiserade tunnelbanesystem. Bolaget har en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad.

Keolis Sverige har omkring 5 000 anställda och omsätter cirka 5 miljarder kronor. Huvudfokus i verksamheten ligger på buss och spårbunden trafik. I Sverige driver Keolis kollektivtrafik i Stockholm, Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Uppland (inom kort även i Lund).

Bolaget arbetar för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik genom användning av förnybara energikällor, minskad resursförbrukning och ständigt minskad påverkan på miljö och klimat. Keolis Sverige har vunnit priser inom kategorier som bland annat berör trafiksäkerhet, linjenätsutveckling och miljö.

Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

Foto feferoni

Högtidlig vinter-promotion i Uppsala

Den 27 januari ägde Uppsala universitets årliga vinterpromotion rum. För Juridiska fakultetens räkning installerades de två hedersdoktorerna professor emerita Tone Sverdrup och professor Alessandro Simoni samt sex jurisdoktorer.

Även Länsstyrelsen får bakläxa på bedömning av kryptotillgångar

Genom ett nytt avgörande från Kammarrätten i Göteborg kan konstateras att Länsstyrelsen sållar sig till den skara av svenska myndigheter som har en negativ inställning till kryptotillgång-ar. Om det skriver advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst i en praktikerartikel.

Högre kränkningser-sättning efter ny lag

Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat nio ärenden enligt de nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla i juli 2022. Alla brottsoffren får i princip dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga fall före lagändringen.

DOMARBLOGGEN

KRÖNIKA

Efter notarietiden - vad hände sen?

I det senaste inlägget på Domarbloggen blir det besök hos en tidigare notarie för att se vad som har hänt efter notarietiden. Lina Wogel, som nu arbetar som specialistföredragande på Svea hovrätt, berättar om vägen hit.

Ekobrottsdomar med fängelse som påföljd har ökat kraftigt

Under 2022 har antalet ekobrottsdomar i hovrätten där en eller flera tilltalade dömts till fängelse i minst två år ökat med nästan 70 procent jämfört med 2021. Det visar en granskning som Överåklagarens kansli vid Ekobrottsmyndigheten har genomfört.

TV-lotterier är reklam

Granskningsnämnden för radio och tv bedömer i ett nytt beslut att sändningarna i TV4 av Keno- och Lottodragningarna är reklam. Programmen strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur.

Ny delägare i Setterwalls

Setterwalls advokatbyrå har utsett Christian Andersch till ny delägare vid Göteborgskontoret.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 26 januari utnämnt 27 nya domare.

Ny delägare i Hammarskiöld

Sofia Falkner har utsetts till ny delägare i Hammarskiöld.

PRAKTIKERARTIKEL

Om ersättning vid upp-hovsrättslig överlåtelse

Den 1 januari trädde lagändringar i upphovs-rättslagen, föranledda av EU-rätten i kraft. Ändringarna innebär bland annat inskränkningar i upphovsrätten till förmån för forsknings- och undervisningsändamål, starkare rättigheter för framställare av presspublikationer, ökat ansvar för plattformsägare och nya regler kring upphovsrättsliga överlåtelser. Om detta skriver Magdalena Jerner, Senior associate vid Gernandt & Danielsson, i en ny praktikerartikel.

Ny chefsjurist för AF Gruppen

Andréas Vidmar har utnämnts till chefsjurist för AF Gruppen Sverige.

Foto © Andrei Calangiu | Dreamstime.com

Åtalas för grova vapenbrott i Eskilstuna

Åklagaren har åtalat sju personer vid Eskilstuna tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott och grovt vapenbrott.

DOMARBLOGGEN

KRÖNIKA

Stort intresse för rättsfrågor bland gymnasieelever

Nästan varje vecka träffar domare på Södertörns tingsrätt elever som går i högstadiet eller på gymnasiet. Det sker framför allt när skolklasser går på en förhandling eller gör studiebesök på tingsrätten. Om elevernas intresse för tingsrättens arbete skriver Julia Wågenberg på veckans Domarblogg.

Färre anmälda brott

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar Brå:s preliminära statistik över anmälda brott 2022 som nu har publicerats.

PRAKTIKERARTIKEL

Kryptovaluta som betalmedel för aktier

En aktuell juridisk fråga rör möjligheten att teckna sig i nyemissioner genom betalning med kryptovalutor. Genom ett avgörande från förvaltningsrätten klarnar rättsläget något, även om Bolagsverket ännu verkar negativt inställda till att acceptera kryptovaluta som investeringsmedel i nyemissioner. Om det skriver advokaterna Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Snabbare lagföring blir permanent i hela landet

Arbetssättet snabbförfarande i brottmål blir nu permanent och införs i hela landet under 2023. Snabbförfarandet är ett samarbete i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till i dagsläget cirka sju veckor.

PRAKTIKERARTIKEL

Rekordstora GDPR-sanktionsavgifter

Advokatbyrån DLA Piper har publicerat sin årliga rapport om GDPR-sanktionsavgifter och personuppgiftsincidenter. Rapporten visar på ytterligare ett rekordår för sanktionsavgifter med en ökning på 50 procent i Europa

Foto ©kzenon

Samfundet gör satsnin-gar på advokatetik

Trots att antalet anmälningar mot advokater minskade något förra året fortsätter Advokatsamfundet sitt arbetet med en förstärkt satsning på advokatetiken – bland annat genom en nyutsedd tillsynskommitté.

Cederquist utser ny delägare

Advokat Henrik Wållgren har utsetts till ny delägare i Cederquist.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Prenumerera på Infotorg Juridiks nyhetsbrev.

Ny chefsjurist hos Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Service har rekryterat Nina Berggren som chef för bolagets affärsområde juridik.

Foto Mikael Damkier

Nytt samarbete för distansförhandlingar

Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

Efterlevnaden av barn-konventionen granskas

Efter indikationer på att barns rättigheter inte efterlevs i Sverige genomför Riksrevisionen en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen.

Tillstånd avskaffas för danstillställningar

Regeringen föreslår att offentliga danstillställningar ska få anordnas utan tillstånd på andra platser än offentliga.

Foto Jagen51

Forskare i Lund får pris

Emilj Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning delar ut pris till Richard Croneberg och Anna Nilsson vid juridiska fakulteten i Lund.

Miljonbidrag för postdok-vistelse

Jur.dr. Nikola Hajdin har tilldelats 3.450.000 kronor från Vetenskapsrådet som stöd för en internationell postdok-vistelse på temat ”Neutralt affärsstöd och gränserna för företags delaktighet i kränkningar av mänskliga rättigheter som motsvarar internationella brott”.

Ny delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahl har vid årsskiftet valt in Peter Kullgren som ny delägare.

Foto EU-domstolen

Fiktiva namn för mål vid EU-domstolen

Anonymiserade mål om förhandsavgörande vid EU-domstolen som anhängiggörs från och med den 1 januari 2023 kommer att ges ett fiktivt namn.

Åtalas för gängmord i Göteborg

Två män har på onsdagen åtalats för bland annat mord på Länsmanstorget i Göteborg i juli 2022.

Foto Uppsala universitet

Uppsalajurister prisas

Joel Samuelsson, professor i civilrätt, och Gustaf Almkvist, universitetslektor i straffrätt, vid Uppsala universitet har tilldelats Emil Heijnes Stiftelses belöning för förvärdefulla insatser inom rättsvetenskaplig forskning. Prissumman är 250.000 respektive 100.000 kronor.

Ny professor vid Stockholms universitet

Björn Lundqvist har befordrats till professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet.

Stig Strömholm prisas av Svenska Akademien

Svenska Akademiens Stora pris tilldelades nyligen Stig Strömholm, juridikprofessor och tidigare rektor för Uppsala universitet.

Två nya delägare på Delphi

Advokatfiman Delphi har valt in två nya delägare till kontoren i Stockholm och Göteborg med verkan 1 januari 2023.

Nya lagar 1 januari

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2022/2023.

Utredning om JO

Utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet är överlämnad till riksdagen för bedömning och beslut.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt