Bli kund Annonsera
tisdag 26 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Jurist med miljöprofil


Publicerad:
11 september 2023


Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.


Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.

Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och genom juridisk vägledning bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg? Till enheten Juridik och värdering söker vi nu en kvalificerad jurist med miljörättslig inriktning.

Som miljörättsjurist ansvarar du för vägledning och stöd till förvaltningens ledning och de olika verksamhetsavdelningarna i miljörättsliga frågor. En central del av arbetet är att medverka i stadsutvecklingsprojekt och ge vägledning för kommunen, i dess egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare, kring behov av tillstånd och dispenser enligt miljöbalken.

Till arbetsuppgifterna hör även att bl. a. upprätta ansökningshandlingar, granska miljökonsekvens- och tekniska beskrivningar och vara kommunens ombud i ärenden gällande tillstånd och dispenser enligt miljöbalken.

I uppdraget ingår även att hantera övriga löpande miljöjuridiska frågor såsom tillsynsärenden, avfallsfrågor, markmiljöfrågor och avtalsrättsliga frågor som uppstår i samband med stadsutvecklingsprojekt och löpande förvaltning inom exploateringsförvaltningens ansvarsområde.

Du kommer också att fungera som en länk mellan förvaltningen och eventuella externa juridiska ombud som kommunen anlitar. Arbetet är omväxlande och innebär kontakter med många yrkeskategorier, såväl internt som externt.

Du kommer att ingå i en grupp om åtta jurister som bidrar med expertkunskap inom de olika rättsområden som förvaltningen verkar inom, exempelvis hyres- och arrenderätt, speciell fastighetsrätt, miljörätt, offentlig rätt och offentlig upphandling.

Du kan komma att stötta även andra förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet med miljörättslig expertis. Till enheten Juridik och värdering hör även förvaltningens fastighetsvärderare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har juristexamen och flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom det miljörättsliga området, gärna avseende:

- Prövningar av vattenverksamhet
- Tillämpning av lagstiftning kopplat till artskydd
- Hantering av förorenad mark i samband med infrastrukturprojekt.

Det är meriterande om du har kunskap i entreprenadrätt och plan- och bygglagstiftning. Du bör också ha viss processvana.

Du är van att arbeta självständigt, tycker om att ha stort eget ansvar och är bra på att prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Som person har du ett konsultativt och serviceinriktat arbetssätt och förmåga och intresse av att arbeta tillsammans med andra.

Du är pragmatisk utan att släppa kravet på hög kvalitet i din rådgivning. Uppdraget kräver vidare att du har god analytisk förmåga, helhetssyn, gott omdöme och stor integritet.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete tillsammans med ett engagerat och kunnigt team där vi kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling både internt och externt. Det finns en bred kompetens inom de stadsutvecklande förvaltningarna och du kommer få ett brett kontaktnät kopplat till olika professioner.

Utmärkande för vår organisation är att det finns hög kompetens och ett stort engagemang för våra frågor.

Varmt välkommen att söka tjänsten för det är verkligen spännande att bygga stad!

Vi arbetar löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2023-09-24

Referensnummer: C150925

Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.


Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Maria Linden Liljeström
Enhetschef - Juridik och värdering
031-3681232
070-222 64 92
maria.linden.liljestrom@exploatering.goteborg.se

Magnus Jäderberg
Vision
031-368 25 23

magnus.jaderberg@exploatering.goteborg.se

Sara Hessling
HR-Specialist


sara.hessling@exploatering.goteborg.se

Åsa Bendz
Saco
031-3682517

asa.bendz@exploatering.goteborg.se

Övrigt

Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt