Bli kund Annonsera
onsdag 22 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Sektionschef Juridiska avdelningen Försvarsmakten


Publicerad:
15 maj 2024


Om enheten

Den juridiska verksamheten inom Försvarsmakten är mycket varierande och spänner över ett stort antal rättsområden, bl.a. offentlighet- och sekretess, dataskydd, underrättelse- och säkerhetsskydds- lagstiftning, förvaltningsrätt, mark- och miljörätt, avtalsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, offentlig upphandling, luftfartslagstiftning, militäroperativ juridik och folkrätt.

Den juridiska avdelningen är den centrala rättsliga funktionen inom Försvarsmakten och består bl.a. av tre juridiska sektioner med ansvar för olika rättsområden. Inom avdelningen finns också en stabssektion och en informationsförvaltningssektion. Avdelningen har i dag drygt 50 medarbetare.

Den juridiska avdelningen ingår i Försvarsstaben som är placerad vid Högkvarteret i Stockholm. Försvarsmakten söker nu en sektionschef till den civilrättsliga sektionen på den juridiska avdelningen.

Sektionen ansvarar för rättslig rådgivning inom bl.a. avtalsrätt och annan kommersiell rätt, offentlig upphandling, exportkontroll, skadeståndsrätt och annan civilrätt, arbetsrätt och värnpliktsfrågor. Sektionen har för närvarande tolv medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Uppdraget som sektionschef innebär personalansvar för sektionens medarbetare. Sektionschefen leder, fördelar, planerar och följer upp arbetet på sektionen. Uppdraget innefattar även att leda författningsarbete inom sektionens verksamhetsområden samt att företräda och stödja myndigheten i rättsliga ärenden. Uppdraget innebär många kontaktytor båda inom Försvarsmakten och mot andra myndigheter.

Sektionschefen ingår i den juridiska avdelningens ledningsgrupp.

KRAV

Kvalifikationer

 • Juris kandidatexamen/juristexamen (180 poäng / 270 högskolepoäng)
 • Mångårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete vid t.ex. Regeringskansliet, överrätt, statlig myndighet, advokatbyrå eller bolag

Personliga egenskaper

För att lyckas väl i rollen bör du ha:

 • Dokumenterat goda ledaregenskaper som visar på intresse av och förmåga att leda och inspirera medarbetare och arbetsgrupper
 • Stor personlig mognad
 • Vara utvecklingsinriktad med förmåga att genomföra förändringsarbete
 • Mycket god kommunikativ förmåga
 • Hög integritet, vara strukturerad, lösnings- och resultatorienterad
 • Helhetsperspektiv och förmåga att prioritera, arbeta proaktivt och ta initiativ
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Förmåga att hantera en händelsestyrd verksamhet med en tidvis hög arbetsbelastning

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Arbetspsykologiska tester kan komma att tillämpas vid urvalet.

MERITERANDE

 • Erfarenhet av arbete inom statlig sektor
 • Tidigare erfarenhet av arbete som chef eller i annan arbetsledande roll
 • Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet
 • Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller annan myndighet inom försvarssektorn
 • Erfarenhet av arbete inom något eller några av sektionens ansvarsområden, särskilt erfarenhet inom arbetsrätt och civilrätt

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns.

Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen

Carin Bratt
Helene Arango Magnusson

Upplysningar om rekryteringsprocessen

Helene Arango Magnusson

Fackliga företrädare

SACO HKV Anders Markow
OFR/O HKV Arne Nilsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
OFR/S Kjell Tetzlaff

Samtliga nås på växel 08-788 75 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt